Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

Åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst över hela landet

Säkerhet 2020-06-10

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på vissa förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Genom förslagen ges bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Flera av förslagen förväntas ge särskild effekt utanför de större städerna. Inrikesminister Mikael Damberg säger att detta är nästa steg i arbetet för att stärka förmågan att hantera skogsbränder och andra stora olyckor.
(Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Läs mer

Ny utbildning: Diplomerad säkerhetsskyddschef

Säkerhet 2020-06-01

Är du ansvarig för att leda säkerhetsskyddsarbetet i din organisation eller, vill du öka dina kunskaper om säkerhetsskydd? Då kanske vår nya utbildning, Diplomerad Säkerhetsskyddschef, kan vara något för dig? Det är en totalt nio dagar lång utbildning, som tagits fram i samarbete med Secana.

Läs mer

Ny myndighet ska samordna det psykologiska försvaret

Säkerhet 2020-05-26

Inrikesminister Mikael Damberg har tagit emot betänkandet från "Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar". Den särskilda utredaren, Anders Danielsson, har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Läs mer

Tre nya regeringsuppdrag till MSB

Säkerhet 2020-05-15

Regeringen har gett MSB tre uppdrag kopplat till arbetet mot illegala sprängningar. Det handlar bland annat om att inrätta ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

Läs mer

Webbinarium om ensamagerande gärningspersoner

Säkerhet 2020-05-13

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, och Agera Värmland arrangerar en webbsänd konferens måndagen den 1 juni kl 13.00-16.30. Temat är "Hotet från ensamagerande gärningspersoner - hur ser det ut och vad gör vi för att motverka dessa krafter?" Medverkar gör Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap, Stefan Krakowski, psykiater, Lisa Kaati forskningsledare FOI, och Jenny Yourstone, forskningsledare CVE.

Läs mer

Mikael Pettersson ny vd för Confidence

Säkerhet 2020-05-11

I samband att Confidence nu går in i en tillväxtfas har Mikael Pettersson utsetts till vd och efterträder därmed Pär Nilsson den 17 maj 2020.

– Jag är hedrad och mycket inspirerad över att få ta över som vd efter Pär Nilsson för att få leda ett företag med så stark kompetens och drivkraft, säger han.

Läs mer

Krisberedskapsvecka i maj

Säkerhet 2020-05-08

Den 11 till 17 maj genomförs Krisberedskapsveckan, som ska stärka befolkningens motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Med anledning av covid-19 får årets kampanj ett anpassat upplägg och innehåll – och blir delvis digital. I år sätter Krisberedskapsveckan fokus på privatpersoner och föreningar som under coronapandemien aktivt bidrar till Sveriges krishantering, enligt MSBs GD Dan Eliasson.

Läs mer

Yrkeshögskolan satsar på spetsutbildningar i säkerhet

Säkerhet 2020-04-15

Onsdagen den 15 april kom besked från YH-myndigheten att Företagsuniversitetets tre spetsutbildningar inom säkerhet beviljats tillstånd att starta. Det handlar om två avancerade utbildningar i informationssäkerhet; ”Cybersecurity” och ”Ledning av informations- och cybersäkerhet” samt utbildningen ”Säkerhetstekniker”.

Läs mer