Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

Förenklat informationsutbyte mellan myndigheter

Säkerhet 2020-01-28

Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska ges direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen. Inrikesminister Mikael Damberg beslutade i slutet av januari att promemorian "De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen" ska remitteras.

Läs mer

Oklart om satsningar på krisberedskap ökar förmågan

Säkerhet 2020-01-27

Sverige satsar miljarder på krisberedskap för att stå bättre rustade i händelse av kris eller katastrof. Att ta reda på om satsningarna har effekt och ökar förmågan är dock svårt med dagens bedömningsmetoder, enligt en ny avhandling som istället föreslår ett nytt sätt att bedöma förmåga.

Läs mer

Färre anmälda brott 2019 - den preliminära statistiken publicerad

Säkerhet 2020-01-16

Under 2019 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott, vilket var 1 940 färre än året innan. Det visar Brås preliminär statistik över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2019, publiceras den 31 mars 2020. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2019.

Läs mer

Krisledning - Diplomutbildning - nyhet i förändrat krislandskap

Säkerhet 2020-01-15

Det har aldrig varit så viktigt som nu att kunna leda och hantera kriser på ett optimalt sätt, oavsett var man arbetar och vad man arbetar med. Därför gör nu KRONAN Säkerhet och Företagsuniversitetet gemensam sak och startar den nya utbildningen ”Krisledning – diplomutbildning” på totalt 12 dagar, med start i april.

Läs mer

Nytt om den ryska militära förmågan

Säkerhet 2019-12-19

FOI publicerade nyligen den nionde utgåvan av rapporten om rysk militär förmåga. Rapporten analyserar de väpnade styrkorna och Rysslands militära handlingsfrihet samt de politiska och ekonomiska faktorer som påverkar den militära förmågeutvecklingen i ett tioårsperspektiv.

Läs mer

Ny styrelse i ASIS

Säkerhet 2019-12-02

ASIS svenska chapter höll sitt årsmöte torsdagen den 28 november. Innan den officiella årsstämman bjöds det på två spännande föreläsningar och därefter valdes bland annat en ny styrelse.

Läs mer

”En utbildning med nytt tankesätt som bryter mark”

Säkerhet 2019-11-29

– Det var ett helt perfekt upplägg med sex fysiska kursdagar och hemstudier däremellan. Jag upplever att det var en väldigt konkret utbildning, konstaterar Otto Soriano, som gick ”Introduktion till Säkerhetsvetenskap” under 2019.

Läs mer

Björn Lyrvall ny GD för FRA

Säkerhet 2019-11-28

Regeringen har beslutat att anställa ambassadör Björn Lyrvall som generaldirektör och chef för Försvarets radioanstalt, FRA. Han tillträder den 10 januari 2020.

Läs mer

Skärpt terrorlagstiftning 2021

Säkerhet 2019-11-26

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot betänkandet "En ny terroristbrottslag", som bland annat föreslår att den nuvarande lagstiftningen på området upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer