Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Möt Ari Stenman, Polisens säkerhetschef

2023-06-20 Lotta Eriksson

I podden Sveriges säkerhetschefer möter vi landets säkerhetschefer för att belysa yrkesrollen nu och framöver. Den här gången möter vi Ari Stenman, som är säkerhets- och säkerhetsskyddschef på Polisen sedan några år – men som även har arbetat på Regeringskansliet och Säkerhetspolisen tidigare. 
 

Ariistudion

Ari Stenman är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på Polisen, med en avdelning på 150 medarbetare och en budget på 200 miljoner kronor. Det är en myndighet som aldrig sover och som består av 35 000 anställda i sju polisregioner, Nationella operativa avdelningen och Nationell Forensiskt Center samt sex nationella avdelningar.
 
Hösten 2019 fick Ari arbetet som säkerhetschef och året därpå blev han även chef för säkerhetsavdelningen. Han har nu varit med och byggt upp en säkerhetsorganisation som ska säkerställa balans mellan operativt och strategiskt arbete och som ansvarar för verksamhetsskydd och säkerhetsskydd, det vill säga informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet men även signalskydd, medarbetarskydd och personskydd för ledningen.  

Ari har varit chef i många år, inte minst på Säkerhetspolisen, och trivs med det. Han hoppas att han ses som pragmatisk säkerhetschef med helhetsperspektiv - och anser att en ledare generellt behöver kunna ha en rak och ärlig kommunikation men också engagemang och intresse – och förstås lite is i magen. En av de största säkerhetsutmaningarna för honom i dag är den starka tillväxten inom Polisen.
 
I det här poddavsnittet kommenterar han också för första gången det som kallats ”härvan i polisledningen”.

 Podden Sveriges säkerhetschefer produceras i samarbete med Aktuell Säkerhet, Qnet och Secnet och finns där poddar finns, bland annat på Spotify och Apple podcasts.