Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

IT

Med fokus på nytta, funktion och säkerhet

 
På våra IT-kurser får du, som är specialist eller generalist, nya kunskaper på olika nivåer. Efterfrågan på kompetens inom IT och IT-säkerhet är högre än någonsin och vi erbjuder därför bland annat Att beställa IT-projekt och Leda och driva IT-projekt - två områden som har hög prioritet eftersom det är viktigt och kostnadseffektivt att det blir rätt från början i alla typer av IT-projekt.

Att skydda sin information blir allt viktigare i takt med digitaliseringen och det eskalerande antalet cyberattacker. Därför kan vi också erbjuda IT-säkerhetschef - diplomutbildning och IT-säkerhetsspecialist - diplomutbildning, två roller som bland annat hjälper verksamheten att förebygga, identifiera och hantera incidenter, bygga robusta system och skydda det skyddsvärda.

Vi har dessutom en unik specialutbildning i Systemvetenskap för arkivarier och den högaktuella utbildningen Dataanalys och Business intelligence för ekonomer - som även passar andra yrkesroller!

Välkommen att tillsammans med Företagsuniversitetet bidra till ökad kompetens inom området alla talar om!