Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Excel - fortsättningskurs

– gör budget, kalkyler och prognoser i Excel

 • Fördjupa dina kunskaper i Excel
 • Lär dig finesserna och bli mer effektiv
 • Så gör du bättre underlag för säkrare analyser
Excel - fortsättningskurs

För dig som vill ta nästa steg och lära dig de mer avancerade funktionerna

På den här kursen får du som redan har arbetat en tid i Excel lära dig att använda Excels mer avancerade funktioner. Du lär dig att göra budget, kalkyler, prognoser och andra beräkningar snabbt, snyggt, säkert och med tydlig utformning.

Kursen går live online via Zoom. Du får möjlighet att träna praktiskt under handledning av kursledaren och möjlighet att ställa frågor.

Välkommen till en fortsättningskurs i Excel med mycket praktisk träning!

Program

Repetition av grunderna

 • absoluta, relativa och blandade cellreferenser
 • bladflikshantering
 • utskriftshantering

Diagram och bilder

 • skapa, redigera och formatera diagram
 • ändra diagramunderlag
 • kombinerade diagram

Excel-mallar

 • skapa mall
 • redigera mallar
 • hantera mallar
 • automallar/standardmallar

Talformatering

 • skapa och redigera egna talformat

Hantera funktioner

 • om-villkor
 • datum- och tidfunktioner
 • textfunktioner
 • leta-rad

Skapa definierade namn

 • använda namn i funktioner
 • redigera namn

Mer om villkorsstyrd formatering

 • använda inbyggd formatering
 • skapa
 • redigera
 • hantera

Sammanställa data

 • konsolidera
 • delsummor
 • länka data

Pivottabeller

 • skapa och redigera Pivottabeller/interaktiva tabeller
 • formatera
 • anpassa
 • göra mindre beräkningar
 • skapa Pivotdiagram

Introduktion till makrohantering

 • vad är VBA?
 • spela in makro
 • köra inspelade makron

Tips, tricks och frågor

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har arbetat med Excel under en tid och vill lära dig mer för att kunna hantera större och mer komplexa datamängder i Excel. På kursen arbetar vi med Excel 2016.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • använda genvägar, avancerade funktioner och kommandon
 • arbeta med flera kalkylblad samtidigt
 • analysera och se samband i stora kalkyler
 • skapa och använda enklare makron

Kursinnehåll

Du lär dig avancerade kommandon och funktioner. Kursen är av särskilt intresse för dig som vill kunna arbeta med flera filer samtidigt och bygga makron.

Metod

Kursen går live online via Zoom och kombinerar teori med många praktiska övningar i form av arbete med avancerade och komplexa modeller. Du har möjlighet att ställa frågor till kursledaren och får praktisk handledning.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i Excel för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ulrika Magni

Ulrika Magni är en mycket uppskattad kursledare med många års erfarenhet av att undervisa i Excel på olika nivåer. Hon använder själv dagligen Excel i sitt arbete som ekonom och IT-konsult. Hon har tagit fram kursmaterial, mallar och instruktioner för Excel.