Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Financial Fraud Forum 21 september 2022

- du kan boka dig redan nu!

Välkommen till Palmsalen, Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. Du kan även välja att gå online.

 

Financial Fraud Forum - förebygg ekonomiska bedrägerier mot företag och myndigheter

Du kan redan nu boka dig till Financial Fraud Forum 2022. Vi kan utlova ännu ett spännande och kompetenshöjande program. Programmet kommer att publiceras här på hemsidan successivt.

 

Nedan ser du programmet från 2021:

Under 2020 anmäldes 218 000 bedrägeribrott i Sverige. Trots en minskning med ca 10 % jämfört med föregående år är problemet mycket omfattande och de ekonomiska skadorna för individ, företag och samhälle är stora.

 

Financial Fraud Forum är landets främsta konferens inom området och vänder sig till dig som arbetar med kredit, AML, compliance, inom bank- och finans, ekonomi, revision eller med brottsbekämpning.


På agendan bland annat:

  • Den avskaffade revisionsplikten för mindre bolag – ett ypperligt verktyg för bedragarna
  • Social manipulation som brottsverktyg
  • Bedrägerier i pandemins kölvatten
  • SAMLIT – ett framgångsrikt samverkansprojekt mot penningtvätt där Polisen, fem storbanker samt Bankföreningen medverkar
  • Det politiska ansvaret: hänger lagstiftningen med? finns utredningskompetensen? är straffskalan rimlig? 

Välkommen till en intensiv dag under ledning av Tilde de Paula Eby, till vardags programledare på TV4. Du får uppleva intressanta föreläsningar, samtal och intervjuer från scenen samt möjlighet till nätverkande med andra som arbetar med antibedrägerier.

 

Konferensavgift

5 500 kronor exkl. moms för deltagande på plats på IVA Konferens i Stockholm.
4 500 kronor exkl. moms för deltagande direkt i din dator med livestreaming.

Uppge i meddelanderutan att önskar delta digitalt via din dator. 

Program

Programmet för 2022 kommer att publiceras kontinuerligt. Nedan ser du programmet för 2021:

09.30Kaffe, frukost och registrering

10.00Välkommen till Financial Fraud Forum 2021

Dagens värd och moderator Tilde de Paula Eby inleder dagens konferens

10.10Aktuell lägesbeskrivning

Årets Financial Fraud Forum inleds med att Annika Stenberg, GD för Bolagsverket och Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet vid Skattemyndigheten, ger en aktuell lägesbeskrivning. Vilka är de största problemen och utmaningarna? Vilka framgångsrika åtgärder ser man? Vad behöver göras framåt?

10.30Är lagstiftningen tillräckligt skarp?

Är lagstiftningen tillräckligt skarp? Finns det tillräcklig utredningskompetens? Det är frågor som ofta kommer upp när vi pratar om bedrägeribrott. I dag ställer vi frågorna till Johan Forssell, rättspolitisk talesperson hos moderaterna.

11.00Paus

11.20Samverkan som ger effekt

Polisen, de fem största bankerna i Sverige och Svenska Bankföreningen ingår sedan sommaren 2020 i ett samarbete för att – genom ökad informationsdelning – förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet. Här berättar Linda H Staaf från polisen och Martin Johansson från SEB om SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, ett samarbete som innebär att Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Bankföreningen regelbundet träffar polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen, Noa, för att dela information.

11.55Allra-avslöjaren som fick sina källor röjda av Allras konsult

Hur lyckades pensionsbolaget Allra plocka ut en halv miljard från sina kunder genom upplägg i Luxemburg, Malta och Dubai? Varför verkade hjärnan bakom upplägget sadla om till modebloggare och fredsmäklare på nätet? Och varför anlitade Allra en multikriminell person för "rådgivning"? Möt Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden, som bland annat skrev mycket om Allra-affären. I samband med artiklarna blev han utsatt för ett dataintrång. Här berättar han mer om sitt arbete, hur hans digitala liv hamnade på villovägar och hur hans källor blev röjda.

12.30Lunch

13.30Bedrägerier i kölvattnet av den slopade revisionsplikten

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 för att göra företagens administrativa kostnader mindre men effekten blev att aktiebolag som företagsform ökade och att 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag numera väljer bort revision. Det innebär i sin tur att den ekonomiska brottsligheten har ökat explosionsartat och att de ekonomiska brottslingarna har fått ett ypperligt verktyg. Detta diskuterar bland annat bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim, Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten samt Sofia Bildstein-Hagberg från Svenskt Näringsliv.

14.00Momsbedrägerier för miljarder

Varje år luras EUs medlemsländer på mer än 500 miljarder kronor i gränsöverskridande momsbedrägerier. Alma Olofsdottir från Skatteverket berättar om den samverkan som sker mellan EU-länderna för att förebygga och bekämpa bedrägerierna, bland annat inom nätverket Eurofisc där Anna är Sveriges nationella sambandsperson.

14.30Bankernas utmaningar 2021

Vad är bankernas största problem? Hur långt räcker de tekniska lösningarna – och i vilken mån begränsar tekniska lösningar? Gareth Williams från Fico ger en bild av bankernas nuvarande utmaningar.

15.00Eftermiddagskaffe

15.30"Antifuskgeneralen" om fusk och kriminalitet mot stödpaketen

Knappt hann regeringens stödpaket presenteras förra våren, när pandemin slog till, förrän man kunde börja misstänka att de skulle utnyttjas av kriminella krafter och av andra som såg sin chans att utnyttja omställningsstödet. Stefan Strömberg, som kom att kallas ”antifuskgeneralen”, fick därför i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska risken för brott och fusk kopplat till de ekonomiska stödpaketen. Här berättar han om utredningen, som presenterades i början av 2021, och om de åtgärder som har vidtagits, som exempelvis förändrade utbetalningsrutiner hos Tillväxtverket.

16:00Social manipulation som verktyg

Statliga aktörer, det vill säga andra länders underrättelsetjänster, angriper så väl företag som myndigheter. Vår samhällsviktiga infrastruktur, inklusive de finansiella systemen, är av särskilt intresse. Metoderna som används är inte längre enbart tekniska eller mänskliga utan en hybrid av båda. Carolina Angelis, som har en bakgrund på FRA och MUST och som nu driver Truesec Human Threat Intelligence, berättar hur det går till.

16.45Sammanfattning 

Tilde de Paula Eby sammanfattar och avslutar Financial Fraud Forum 2021.

17.00Konferensen avslutas och vi bjuder in till After Conference

 

Fakta

Tid och plats

21 september 2022 i Palmsalen, Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm eller direkt i din dator via livestream

Konferensavgift

5 500 kronor exkl. moms för deltagande på plats på IVA Konferens i Stockholm. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch samt After Conference.
4 500 kronor exkl. moms för deltagande direkt i din dator med livestreaming, möjlighet att ställa frågor via chatt och tillgång till extramaterial.

Hotell

Du kan boka övernattning i samband med konferensen till specialpris hos Nordic Choice Hotels. Se tillgängliga hotell på www.choice.se. Ring sedan 0771-666700 och uppge avtalsnummer CH2005318 för att boka.

Bokning

Ring 08-600 62 00 för bokning. Det går också bra att boka sig på webben: www.credma.se eller www.foretagsuniversitetet.se alternativt via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se. Uppge i meddelanderutan om du önskar delta på plats eller digitalt via din dator. 

Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det kostar ingenting att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Vid senare avbokning debiteras 25% av avgiften fram till en vecka före konferensen. Därefter debiteras hela avgiften.