Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH-toppbild-2

Företagsuniversitetets Yh-utbildningar

 
Krav på säkerhet och trygghet har växt dramatiskt de senaste åren och behovet av kvalificerad säkerhetskompetens inom samhällets alla delar ökar.

Våra studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom säkerhet ger dig kunskap och träning för en karriär inom säkerhetsbranschen. Utbildningarna omfattar 1,5 års heltidsstudier.

Vad är YH, Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolans utbildningar ska tillgodose verkliga behov av kompetens i arbetslivet. All utbildning inom ramen för YH ska leda till anställning eller eget företagande och arbetslivet är engagerade i såväl utformningen som genomförandet av utbildningen, detta för att säkerställa att utbildningen verkligen motsvarar de behov som finns. Arbetslivet är också delaktiga genom att erbjuda LIA-platser, Lärande i arbetet, under ett antal mycket viktiga veckor under utbildningens genomförande.

Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer om Yrkeshögskolan här

Pågående utbildningar