Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH-toppbild-2

Företagsuniversitetets Yh-utbildningar

 
Krav på säkerhet och trygghet har växt dramatiskt de senaste åren och behovet av kvalificerad säkerhetskompetens inom samhällets alla delar ökar.

Våra studiemedelsberättigade YH-utbildningar Säkerhets- och trygghetskoordinator och Informationssäkerhetssamordnare ger dig kunskap och träning för en karriär inom säkerhetsbranschen. Båda utbildningarna omfattar 1,5 års heltidsstudier.

Vad är YH, Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolans utbildningar ska tillgodose verkliga behov av kompetens i arbetslivet. All utbildning inom ramen för YH ska leda till anställning eller eget företagande och arbetslivet är engagerade i såväl utformningen som genomförandet av utbildningen, detta för att säkerställa att utbildningen verkligen motsvarar de behov som finns. Arbetslivet är också delaktiga genom att erbjuda LIA-platser, Lärande i arbetet, under ett antal mycket viktiga veckor under utbildningens genomförande.

Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer om Yrkeshögskolan här

Yrkeshögskoleutbildningar start hösten 2019