Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH-FAKTA

 • Kostnadsfria utbildningar
 • 2009 startades Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • 2012 startade Företagsuniversitetet sin första YH-utbildning
 • Poängräkning 1yhp = 1 dags studier
 • Bunden utbildning betyder fysiskt på plats och distans sker via Zoom. Det kan även förekomma en mix av båda. 
 • korta Yh-utbildningar upp till 99yhp
 • långa Yh-utbildningar från 100yhp och uppåt (minst 200yhp för att utbildningen ska ge en yrkesexamen)
 • långa Yh-utbildningar har praktik som inom YH-världen förkortas LIA och betyder Lärande i arbete. Korta Yh-utbildningar har däremot ingen LIA (Lärande i arbete) då fokus ligger på att kunna kombinera arbete med studier.
 • CSN berättigad utbildning om den är på minst 50% studietakt.
 • Yh-kortkurser är en del i den nya satsningen på korta utbildningar och vänder sig till personer som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, utvecklas i karriären eller gå vidare till nya och mer avancerade arbetsuppgifter. Det flexibla upplägget gör det möjligt för deltagarna att kombinera utbildningen med sitt ordinarie arbete.
 • Efter avslutad lång Yh-utbildning med minst godkänt i samtliga kurser får den studerande ett Examensbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan samt ett Internationellt Europass och kursintyg från Företagsuniversitetet.
 • Efter avslutad kort Yh-utbildning med minst godkänt i samtliga kurser får den studerannde ett utbildningsbevis från Myndigneheten för yrkeshögskolan och ett kursintyg från Företagsuniversitetet.
 • Beslut från myndigheten om nya korta yh-utbildnignar sker i mitten på juni
 • Beslut från myndigheten om nya långa yh-utbildningar sker i mitten på januari
 • Tillsyn och kvalitetsgranskning sker löpande från Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Varje utbildning har en ledningsgrupp från näringslivet bakom sig som initiativtagare
 • Ett behov på arbetsmarknaden måste finnas för att en utbildning ska bli beviljad. 

YH-kortkurser

Kan jag jobba vid sidan av studierna?
Ja, studierna är utformade så att du kan jobba samtidigt som du studerar.

Är studierna CSN berättigade?
Det beror på studietakten. Är studietakten 50 procent  eller mer är du berättigad till CSN. Detta är fallet med Företagsuniversitetets Yh-kortkurs ”Säkerhetstekniker” som har en studietakt på 60 procent. De två övriga Yh-kortkurserna ”Cybersäkerhet” och ”Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet” har en lägre studietakt än 50 procent och är därmed inte studiemedelsberättigade.

Jag vill gå båda två Yh-kortkurser ”Cybersäkerhet” och ”Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet” under hösten. Kommer det att vara möjligt?
Ja, det blir möjligt. Vi kommer att schemalägga dessa två utbildningarna så att de inte kolliderar med varandra.

Hur är de respektive samarbetspartner involverade i Yh-kortkurserna?
Respektive samarbetspartner har varit drivande i att ta fram utbildningen i samarbete med Företagsuniversitetet. Samarbetsparterna kommer att vara aktiva bland annat som ansvariga kursledare och är också representerade i Företagsuniversitetets ledningsgrupp.

Vilka förkunskaper krävs?
Det finns behörighetskrav för varje Yh-kortkurs, de ser olika ut beroende på vilken kurs du väljer. Vi publicerar relevant information på Företagsuniversitetets hemsida de närmaste dagarna, håll utkik där!

Hur söker jag till Yh-kortkurserna?
Skicka en intresseanmälan som du hittar på respektive Yh-kurs på Företagsuniversitetets hemsida.

När startar yh-kortkurserna?
Så snart som möjligt i höst, aktuella datum publiceras på Företagsuniversitetets hemsida inom kort.

Jag har fått klartecken från min chef. Finns det mer material som jag kan visa?
Förutom informationen som du hittar på Företagsuniversitetets hemsida finns det en utbildningsplan för varje utbildning.

Läs mer om respektive Yh-kortkurs här:

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Säkerhetstekniker

Säker upphandling av digitalisering och IT-lösningar