Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetstekniker

Utbildningen Säkerhetstekniker är en eftergymnasial utbildning för både de som vill förstärka befintlig kompetens och de som vill få ny kunskap.
Genom utbildningens upplägg med två  undervisningsdagar och en självstudiedag under tolv veckor är det möjligt för studerande att fortsatt vara yrkesverksamma.

Arbetsgivare kan också möjliggöra och uppmuntra till studier genom att förlägga arbetstiden så att det passar den studerande.

Bevakningsbranschen kan låta sin bevakningspersonal bli säkerhetstekniker och arbeta vidare inom organisationen liksom elinstallationsföretag kan utöka sina elektrikers kompetens till att också kunna säkerhetsteknik.

Utbildningen ger de studerande möjlighet att vidareutveckla sina förmågor för att växa i rollen som installatör eller bidra till ökad kompetens på sitt företag.

Omfattning

Säkerhetstekniker (36 poäng, 12 veckor)
- start 8 oktober, avslutas 22 december
- lärarledda dagar på torsdagar och fredagar vecka 41-51, vecka 52 måndag och tisdag
- utbildningen pågår i 12 veckor med 2 lärarledda dagar och en självstudiedag/vecka

Yh-utbildning - Säkerhetstekniker - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

36 Yh-poäng (12 veckor)

Studietakt:

- start 8 oktober, avslutas 22 december
- lärarledda dagar på torsdagar och fredagar vecka 41-51, vecka 52 måndag och tisdag
- utbildningen pågår i 12 veckor med 2 lärarledda dagar och en självstudiedag/vecka

Antal platser:

2020: 24
2021: 48

Plats:

Stockholm

Övrigt:

Utbildningen genomförs i samarbete med Projsec

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet:

En sammanlagd yrkeslivserfarenhet om minst två år, på minst deltid (dvs 19 timmar/vecka) inom något av områdena el- och teleteknik eller bevakningsbranschen, då lägst godkänd Väktarutbildning (VU1).

Ledningsgruppen

Både i Stockholm, Göteborg och Malmö har vi mycket starka och engagerade ledningsgrupper med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Cecilia Ayalin, 08-600 62 16, cecilia.ayalin@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • hur man på ett kvalitativt sätt och med hjälp av styrande regelverk kan genomföra en installation i alla delmoment från projektering till överlämning med tillhörande dokumentation till kund
 • grunderna inom ellära; kunna förstå konsekvensen av hur kopplingar utförs och vad specifik utrustning klarar av samt ha den kunskap som krävs för att utföra korrekta installationer
 • installation och säkerhetssystemprodukter (detektorer, kortläsare, manövertablåer, centralapparater etc.)

Utbildningen ger färdigheter i att

 • att hantera relevant utrustning
 • att utföra installationer och inkopplingar i komplexa säkerhetssystem som är integrerade i en fastighets driftsystem
 • att analysera och beräkna olika mätvärden  
 • att utföra en anläggningsdokumentation

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • arbeta med säkerhetsinstallationer med inriktning mot inbrottslarm, passagesystem och CCTV åt installationsföretag, eller direkt åt större företag med egen driftavdelning
 • tolka och förstå standarder och normer inom inbrottslarms- och CCTV-området
 • tolka och förstå normer och standarder inom området elektromekaniska låsanläggningar
 • tolka och arbeta med projekteringens alla faser projektering analysera och kritisera projekteringen
 • identifiera och åtgärda brister i projekteringsstadiet
 • omsätta ellära i praktiken
 • välja klimatsmarta produkter för rätt ändamål eller kravställning

Studieplan

Den här utbildningen består av tolv delkurser som är upplagda för att successivt öka yrkeskunskaperna och kompetensen inom området och därmed ge relevanta färdigheter för yrkesrollen.

Det är är de tolv delkurserna:

1. Introduktion och omvärldsbevakning – 2 Yh-poäng

 • Presentation av kursens innehåll, tider och kunskapstester
 • Omvärldsbevakning i branschen med fokus på organisationer, kompetensefterfrågan och löner
 • Behov och efterfrågan av säkerhetslösningar i framtiden

2. Lagar och branschkunskap - 3 Yh-poäng

 • Konkurrens inom arbetsmarknaden och uppköp

3. Ellära/svagström - 3 Yh-poäng

 • Ström och spänning
 • Resistans
 • Energi
 • Ohms lag

4. Mätteknik -1 Yh-poäng

 • Olika typer av mätinstrument och mättekniker
 • Teori och praktiska övningar

5. Inkoppling - 1 Yh-poäng

 • Seriekoppling
 • Reläkoppling
 • Parallellkoppling

6. Lagar, normer och standarder inom säkerhetsområdet - 4 Yh-poäng

 • Larmlag (SFS 1983:1097)
 • Europeiska standarder: SS-EN 50131-1 (larmsystem)
 • Svenska normer: SSF130 (inbrotts- och överfallslarm), SSF210 (elektromagnetisk låsanläggning), SSF200 (inbrottsskydd), SSF1060 (CCTV)

7. Produktkunskap - 3 Yh-poäng

 • Centralutrustning
 • Förbikopplare
 • Detektorer
 • Strömförsörjning

8. Projektering enligt SSF130 och SSF210 - 4 Yh-poäng

 • Projektering av lås och larm enligt svenska normer

9. Larmklasser och projektering - 4 Yh-poäng

 • Larmklasser 1 till 4
 • Detektorplaceringar
 • Praktiska övningar

10. Projektering enligt SSF1060 -  2 Yh-poäng

 • Projektering av kamerabevakningssystem enligt svensk norm

11. Risk- och behovsanalys för CCTV - 3 Yh-poäng

 • Risk- och behovsanalys
 • Ansökningar och tillståndsprocesser
 • Kameraplaceringar
 • Dokumentation
 • Praktiska övningar

12. Installationsteknik - 6 Yh-poäng

 • Kabeltyper
 • Kabelförläggning på väggar, stegar och rör
 • Inkoppling 10-pars plintfärger
 • Inkoppling av kopplingsdosor
 • Montage och inkoppling av olika detektorer
 • Montage och inkoppling av centralutrustning

Summa: 36 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Grand Hotel
 • Fairdeal Group AB
 • Järfälla Kommun
 • Secnet
 • Spindelfin
 • Försvarsmakten
 • Combitech
 • Säkkon
 • Straterno