Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd

– en mötesplats för dig som arbetar med säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd

Välkommen till Forum Säkerhetsskydd tisdagen den 28 november i Aulan, Posthuset, Stockholm!

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och också ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Under Forum Säkerhetsskydd den 28 november 2023 i juni fortsätter vi att belysa hoten, ge exempel på hur man bygger säkerhetsskydd på riktigt och ger konkreta tips för arbetet.

Forum Säkerhetsskydds syfte är att fortsätta sprida kunskap och dela erfarenheter som hjälper organisationer att bedriva ett kvalitativt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete, som uppfyller gällande författningskrav och är anpassat utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar.

Programmet håller på att planeras och publiceras i början av hösten men klart är att nya MUST-chefen Thomas Nilsson medverkar. Dessutom:

  • Säkra projekt
  • Säkra försändelser
  • Tekniska hot mot verksamhet och lokal
  • Tillsyn

Samma moderator som tidigare; TV-profilen Charlie Söderberg.

Konferensen genomförs i samarbete med Ramboll och Phenox Group.

Program

09.30Registrering och id-kontroll

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd!

Dagens värd och moderator Charlie Söderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.

10.10Säkerhetsläget i Sverige i november 2023

Vi möter Thomas Nilsson, chef för MUST sedan maj 2023. Han ger en omvärldsspaning och beskriver säkerhetsläget just nu och hur han bidrar för att MUST ska utvecklas för att möta de förändrade kraven i det säkerhetspolitiska läget.

10.40Fysisk säkerhet i fokus

12.30Lunch

13.30Säkra försändelser

Myndigheter och organisationer får så gott som dagligen försändelser med obehagligt innehåll, pulver eller avlyssningsutrustning. Postnord har tillsammans med andra utvecklat ett väl fungerande operativt system för att – utan fördröjning – ta hand om försändelserna – även i tider då terrornivån har höjts. Här berättar Postnords säkerhetschef Alexis Larsson om det framgångsrika arbetssättet. 

14.10Tekniska hot mot verksamhet och lokal

Vad kan en aktör kan göra för att avlyssna eller övervaka vår verksamhet? Hur ska vi tänka när vi utformar våra lokaler för att försvåra eller helst förhindra avlyssning? Experten Richard Widh ger ett smakprov på de tekniska riskerna omkring säkerhetsskyddad verksamhet och ger tips som hjälp på vägen. Han har bland annat hjälpt myndigheter med deras interna vägledningar för just hur avlyssningsskyddade rum ska byggas.

14.40Eftermiddagskaffe

15.00Tillsynen - så här fungerar den!

Tillsynen inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen utvecklas kontinuerligt men skapar samtidigt en viss oro hos verksamhetsutövarna. Forum Säkerhetsskydd har tidigare gästats av representanter från två tillsynsmyndigheter, PTS och Svenska kraftnät, denna gång medverkar en representant från MUST, som är en av de tillsynsmyndigheter som har arbetat längst med frågan och som har en mycket väl fungerande tillsyn.

15.45Säkerhetsskyddschefens roll - panelsamtal

Hur ser landets säkerhetsskyddschefer på sin roll, sin position och sina utmaningar? Hur många sitter i ledningsgruppen och vilka är i så fall fördelarna med det? Arbetar man med fysisk säkerhet, på vilket sätt?

16.15Forum Säkerhetsskydd summeras och avslutas

Konferensen avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Med reservation för eventuella ändringar!

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd ägde rum tisdagen den 28 november 2023 med start kl 10.00 i Aulan, Posthuset på Vasagatan 28 i centrala Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor.

Konferensavgift

6 100 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.