Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd

– en mötesplats för dig som arbetar med säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd

Välkommen till Forum Säkerhetsskydd tisdagen den 4 juni 2024
i Palmsalen/Posthuset, Stockholm!

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och också ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Planera redan nu in Forum Säkerhetsskydd den 4 juni 2024, den femte omgången av den populära konferensen som har fullt fokus på systematiskt säkerhetsskyddsarbete! Vi får en aktuell och relevant uppdatering och våra experter fortsätter att belysa hur man bygger säkerhetsskydd på riktigt och delar också med sig av konkreta tips för arbetet.

Forum Säkerhetsskydds syfte är att fortsätta sprida kunskap och dela erfarenheter som hjälper organisationer att bedriva ett kvalitativt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete, som uppfyller gällande författningskrav och är anpassat utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar.

Programmet publiceras i sin helhet inom kort men vi kan redan nu avslöja detta innehåll:

  • FMV - rollen som industrisäkerhetsmyndighet - Thomas Palfelt och Ywonne Colgate
  • Säkerhetsskyddsklassade upphandlingar, avtal och överenskommelser - Ylva Söderlund
  • Säkerhetsskyddsanalysen i praktiken - panelsamtal
  • Att avslöja en lögn - om sanningen ska fram - fil.dr. Ola Kronkvist

Konferensen genomförs i samarbete med Ramboll och Phenox Group.

Planeringen av nästa års konferens pågår som bäst och programmet kommer att publiceras här på hemsidan allt eftersom det börjar bli klart, så håll utkik!

Nedan ser du hur programmet såg ut vid den välbesökta konferensen som genomfördes för en tid sedan.

 

Programmet nedan är från konferensen den 28 november 2023 - planering inför 4/6 2024 pågår!

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd!

Dagens värd och moderator Charlie Söderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.

10.10Säkerhetsläget i Sverige i november 2023

Vi möter Thomas Nilsson, chef för MUST sedan maj 2023. Han ger en omvärldsspaning och beskriver säkerhetsläget just nu och hur han bidrar för att MUST ska utvecklas för att möta de förändrade kraven i det säkerhetspolitiska läget.

10.40Fysisk säkerhet: säkerhet i byggprojekt

Håkan Andersson, projektledare på Statens Fastighetsverk, och Peter Wallin, fastighetsdirektör på Statens Fastighetsverk, berättar om ett projekt för område regeringsbyggnader.

11.25Kort paus

11.45Säkerhetsskyddschefens roll – panelsamtal

Hur ser landets säkerhetsskyddschefer på sin roll, sin position och sina utmaningar? Hur många sitter i ledningsgruppen och vilka är i så fall fördelarna med det? Arbetar man med fysisk säkerhet, på vilket sätt? Här samtalar några av landets säkerhets- och säkerhetsskyddschefer om sin roll, bland andra Christina Boman på KTH, Martin Fransson på Tele2 och Lotta Oscarsson, Sveriges Riksbank.

12.15Lunch

13.15Säkra försändelser

Myndigheter och organisationer får så gott som dagligen försändelser med obehagligt innehåll, pulver eller avlyssningsutrustning. Postnord har tillsammans med andra utvecklat ett väl fungerande operativt system för att – utan fördröjning – ta hand om försändelserna – även i tider då terrornivån har höjts. Här berättar Postnords säkerhetschef Alexis Larsson om det framgångsrika arbetssättet. 

13.45Tekniska hot mot verksamhet och lokal

Vad kan en aktör kan göra för att avlyssna eller övervaka vår verksamhet? Hur ska vi tänka när vi utformar våra lokaler för att försvåra eller helst förhindra avlyssning? Experten Richard Widh ger ett smakprov på de tekniska riskerna omkring säkerhetsskyddad verksamhet och ger tips som hjälp på vägen. Han har bland annat hjälpt myndigheter med deras interna vägledningar för just hur avlyssningsskyddade rum ska byggas.

14.20Eftermiddagskaffe

14.50Tillsynen – så här fungerar den!

Tillsynen inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen utvecklas kontinuerligt men skapar samtidigt en viss oro hos verksamhetsutövarna. Forum Säkerhetsskydd har tidigare gästats av representanter från två tillsynsmyndigheter, PTS och Svenska kraftnät, denna gång medverkar Jimmy Halmela från MUST, som är en av de tillsynsmyndigheter som har arbetat längst med frågan och som har en mycket väl fungerande tillsyn.

15.20Kort paus

15.40Hot mot politiker = hot mot samhället

Samhällsklimatet hårdnar, tonläget i den offentliga debatten har höjts och folkvalda utsätts allt oftare för både hat och hot. Hur påverkar det våra politiker och deras vilja att engagera sig och modet att sticka ut hakan? I ett samtal med Charlie Söderberg, delar tidigare näringsministern, Annie Lööf, med sig av sina professionella och personliga erfarenheter och hur hotbilder – och kanske upplevd rädsla – påverkar politiken och samhället/statsskicket i stort. Hon beskrivs som en färgstark och inflytelserik politisk ledare som mött djup respekt för sitt värderingsstyrda ledarskap men också hot, hat och mordplaner.

16.10Summering och after conference

Konferensen summeras och avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Med reservation för eventuella ändringar!

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd äger rum tisdagen den 4 juni 2024 med start kl 10.00 i Palmsalen, Posthuset på Vasagatan 28 i centrala Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor.

Konferensavgift

6 200 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.