Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd

– en mötesplats för dig som arbetar med säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd

Välkommen till Forum Säkerhetsskydd tisdagen den 4 juni 2024
i Palmsalen/Posthuset, Stockholm!

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och också ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Nu är det hög tid att säkra sin plats på Forum Säkerhetsskydd den 4 juni 2024, den femte omgången av den populära konferensen som har fullt fokus på systematiskt säkerhetsskyddsarbete! Vi får en aktuell och relevant uppdatering och våra experter fortsätter att belysa hur man bygger säkerhetsskydd på riktigt och delar också med sig av konkreta tips för arbetet.

Forum Säkerhetsskydds syfte är att fortsätta sprida kunskap och dela erfarenheter som hjälper organisationer att bedriva ett kvalitativt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete, som uppfyller gällande författningskrav och är anpassat utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar.

På programmet märks bland annat:

  • FMV - rollen som industrisäkerhetsmyndighet  Thomas Palfelt och Ywonne Colgate
  • Säkerhetsskyddsklassade upphandlingar, avtal och överenskommelser  Ylva Söderlund
  • Säpo om tillsynsarbetet och rollen som samordningsmyndighet
  • Säkerhetsskydds- och beredskapsarbetet på SR - Anna Svedberg
  • Säkerhetsskyddsanalysen i praktiken  panelsamtal
  • Att avslöja en lögn  om sanningen ska fram  fil.dr. Ola Kronkvist

Konferensen genomförs i samarbete med Ramboll och Phenox Group.

Program

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd!

Dagens värd och moderator Charlie Söderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.

10.10Säkerhetsläget i Sverige

Karin Enström, moderaternas partisekreterare, ger sin syn på det rådande säkerhets- och försvarsläget i Sverige utifrån sina erfarenheter från tiden som försvarsminister, som ordförande i Försvarsberedningen i några år och som ledamot i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling.

10.45Säkerhetsskyddade upphandlingar, avtal och överenskommelser

Att värna sina skyddsvärden vid exponering till externa parter har uppmärksammats sedan länge men det är inte förrän relativt nyligen  2021  som det blev krav på att teckna säkerhetsskyddsavtal även vid samarbeten och informationsutbyten. Detta har lett till ett omfattande arbete både för offentliga och privata aktörer, inte minst i ljuset av vårt beroende till kompetens och leveranser från andra länder.

Här lyfter Ylva Söderlund både frågor och svar – och ger också ett antal tips för att underlätta administrationen.

11.25Kort paus

11.45Säkerhetsskyddsanalysen – panelsamtal

Hur arbetar man med säkerhetsskyddsanalysen i olika verksamheter? Finns det några framgångsfaktorer och vilka är utmaningarna i exempelvis kommunal kontext? Här samtalar några av landets säkerhets- och säkerhetsskyddschefer om arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, bland andra Carolina Åstrand, Sigtuna kommun, Sebastian Tabrizzi, Stockholms stad, Per Fjellman, Phenox, och Ylva Söderlund.

12.15Lunch

13.15Säpo om tillsynsarbetet

Forum Säkerhetsskydd har tidigare gästats av representanter från tre tillsynsmyndigheter, PTS och Svenska kraftnät och MUST. Denna gång gästas vi av Säkerhetspolisen, som är den ena av landets två samordningsmyndigheter för tillsyn och samråd och som också leder ett samarbetsforum för tillsynsmyndigheterna.

Här berättar Jens och Sebastian, tillsynsspecialister på Säkerhetsskyddsenheten, om synen på tillsynsuppdraget och hur Säpo planerar, genomför, beslutar om och följer upp tillsynsarbetet samt hur arbetet utvecklas kontinuerligt.

13.45FMV – rollen som industrisäkerhetsmyndighet

Hur ser rollen som industrisäkerhetsmyndighet ut och vad innebär det för företag som omfattas av internationella åtaganden om säkerhetsskydd? FMV och svenska företag har ett stort antal försvarsmaterielsamarbeten med andra länder. Marknaden blir mer och mer globaliserad.

Ywonne Colegate och Thomas Palfelt från FMV kommer att ge en inblick i arbetet med att skapa förutsättningar för internationellt samarbete som innefattar utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med utländska motparter. De beskriver även de utmaningar och framgångsfaktorer som myndigheten ser nu och framöver!   

14.15Eftermiddagskaffe

14.45Säkerhetsskydds- och beredskapsarbete i praktiken

Med sitt beredskapsuppdrag ska Sveriges Radio kunna informera medborgarna, även om allt annat i samhället inte längre fungerar – förutom att leverera oberoende journalistik och kulturupplevelser. Anna Svedberg, säkerhets-, säkerhetsskydds- och beredskapschef, beskriver – i ett samtal med Charlie Söderberg - utmaningar och framgångsfaktorer i säkerhetsskyddsarbetet och hur SR arbetar med det särskilda beredskapsuppdraget före och under samhällsstörningar och kriser.

15.15Kort paus

15.35Att avslöja en lögn

Kan du se på en annan människa om hon eller han ljuger i säkerhetsprövningsintervjun? Här får du en genomgång av forskningsläget kring lögndetektion utan hjälpmedel.

Ola Kronkvist, med en bakgrund som polis och numera forskare vid Linnéuniversitetet ger också konkreta tips som kan hjälpa dig att förbättra din förmåga att avslöja lögner i din yrkesutövning.

16.30Summering och after conference

Konferensen summeras och avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Med reservation för eventuella ändringar!

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd äger rum tisdagen den 4 juni 2024 med start kl 10.00 i Palmsalen, Posthuset på Vasagatan 28 i centrala Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor.

Konferensavgift

6 200 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.