Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kredithantering

Skapa större, lönsammare och säkrare affärer

Rätt kredit- och kundhantering har blivit ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Det övergripande målet med en affärsmässig kund- och kredithantering är att få kontroll över kassaflödet och riskexponeringen samt att skapa förutsättningar för större, lönsammare och säkrare affärer.

Kurserna i kredithantering genomförs i regi av CREDMA - The School of Credit Management, som ägs av Företagsuniversitetet.

Nästa kurs

Kursstart: Datum kommer senare!
Ort: Stockholm
Kursledare: Ej Fastställd
Pris: 6 950 kr