Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbarhet i kreditgivningen

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare i kreditgivningen. Det beror på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också påverka hur företaget värderas. Vad innebär hållbarhetsriskbedömningar vid kreditgivning till företag och vad säger den nya EU-regleringen?

Hållbart kassaflöde

Program

 • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
 • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
 • Koppling mellan resultat och hållbarhetsarbete
 • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
 • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
 • Vad en integrerad affärsmodell är
 • Hur skall finansiella och icke finansiella nyckeltal tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
 • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
 • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
 • Att förstå bolagets verksamhet

Program

 • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
 • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
 • Koppling mellan resultat och hållbarhetsarbete
 • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
 • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
 • Vad en integrerad affärsmodell är
 • Hur skall finansiella och icke finansiella nyckeltal tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
 • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
 • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
 • Att förstå bolagets verksamhet

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå hur ett företags hållbarhetsarbete är kopplat till bolagets intjäning och exponering för risk och som en konsekvens i förlängningen värderingen av bolaget. Deltagarna ska även få insikt i hur man bedömer om företaget har ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete till skillnad från så kallad green washing och vad som krävs för att få ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete på plats.

Deltagare

Anställda inom företagets ekonomi-, finans- och kreditavdelningar samt kundrådgivare på banker.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Markus Håkansson

Markus Håkansson är auktoriserad revisor, Certifierad affärsrådgivare och Konsultchef för Grant Thorntons svenska hållbarhetsteam. Stor erfarenhet som sträcker sig från personalintensiva tjänstemannaföretag till kapitalintensiva tillverkande företag.