Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konkurs och obestånd

– rädda mer och förlora mindre!

När du erhåller varningssignaler om att ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och kanske onödiga kreditförluster.

Konkurs- och obeståndshantering

Genom denna kurs får du kunskaper om bland annat:

 • agera i rätt tid på rätt sätt
 • vissa fordringsägare har fått bättre förmånsrätt och vissa ingen förmånsrätt – vad gör du?
 • lärorika autentiska konkurser och rekonstruktioner
 • rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
 • nyheter inom området

Kursen ingår i Sverige mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

 • Nyheter och vad som är på gång inom obeståndsområdet
 • Åtgärder vid befarat obestånd
 • Förmånsrättens betydelse
 • Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet
 • Konkursförfarandet – det praktiska förloppet
 • Hur och när bör du agera vid konkurs?
 • Riskerna vid återvinning
 • Kvittningsmöjligheterna
 • Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet – vad kan du göra?
 • Så kan du få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för bolagets förpliktelser
 • Rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
 • Praktikfall, bl.a. genomgång av lärorika, autentiska konkurser och rekonstruktioner

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha förbättrat sitt företags/sin banks möjligheter att erhålla betalning för hela eller delar av fordringarna i samband med att en kund hamnar i ekonomisk kris, likvideras, rekonstrueras eller försätts i konkurs. Här ges även en överblick över möjligheterna att få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga genom s.k. ansvarsgenombrott.

Deltagare

Kreditansvariga, kredithandläggare, controllers, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Bo Söder

Bo Söder är advokat och partner på advokatfirman Fylgia. Han har sedan början av 90-talet i huvudsak arbetat med obeståndsjuridik och förordnas löpande som konkursförvaltare. Härutöver arbetar han med allmän affärsjuridik och tvistelösning.

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg är advokat verksam inom bl a affärsjuridik på byrån Cross Advokater. Thomas har en bakgrund inom bl a Handelsbanken och Yggdrasilkoncernen, är ledamot i Sveriges Advokatsamfund och undervisar även på Stockholms Universitet.