Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konkurs och obestånd

– kursen livestreamas

Kursen hjälper dig att öka möjligheterna för att ert företag eller er bank kan erhålla betalning för fordringar i samband med att en kund likvideras, rekonstrueras, hamnar i ekonomisk kris eller försätts i konkurs.

Hantering av konkurs och obestånd

Ditt agerande – avgörande för kreditförlusterna

När du får varningssignaler om att ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och kanske onödiga kreditförluster. Credmas kurs Konkurs och obestånd ger dig kunskap i vilka möjligheter som finns i och med kunders oförmåga att betala. Vi går igenom det praktiska förloppet inom företagsrekonstruktion och konkursförfarande samt nyheter och rättsfall inom området. Vi ger också en överblick över möjligheterna att få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga genom så kallat ansvarsgenombrott.

I denna kurs får du bland annat:

 • kunskap om hur du agera i rätt tid på rätt sätt
 • veta vad du ska göra när vissa fordringsägare har bättre förmånsrätt och vissa ingen förmånsrätt
 • ta del av lärorika autentiska konkurser och rekonstruktioner
 • kunskap om rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
 • nyheter inom området

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till kreditansvariga, kredithandläggare, controllers, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Kursledare i Konkurs och obestånd

Utbildningen leds av Bo Söder och Håkan Dorm. Bo Söder är advokat och partner på advokatfirman Fylgia. Han har sedan början av 90-talet i huvudsak arbetat med obeståndsjuridik och förordnas löpande som konkursförvaltare. 

Håkan Dorm är expert inom bank, med inriktning på finansiering, rekonstruktioner och obestånd. Håkan sitter i flera styrelser och agerar rådgivare avseende krediter och problemkrediter.

Del i Diplomerad Credit Controller

Utbildningen Konkurs och obestånd ingår i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Genom diplomutbildningen får du större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom området kredithantering.

Program

 • Hur och när bör du agera vid konkurs?
 • Åtgärder vid befarat obestånd
 • Förmånsrättens betydelse
 • Riskerna vid återvinning
 • Kvittningsmöjligheterna
 • Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet
 • Få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för bolagets förpliktelser
 • Rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
 • Praktikfall – genomgång av lärorika, autentiska konkurser och rekonstruktioner

Fakta

Mål

Utbildningen hjälper er att förbättra företaget eller bankens möjliheter att erhålla betalning för hela eller delar av fordringarna i samband med att en kund likvideras, rekonstrueras, hamnar i ekonomisk kris eller försätts i konkurs. Du får en överblick över möjligheterna att få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga genom så kallat ansvarsgenombrott.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till kreditansvariga, kredithandläggare, controllers, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Bo Söder

Bo Söder är advokat och partner på advokatfirman Fylgia. Han har sedan början av 90-talet i huvudsak arbetat med obeståndsjuridik och förordnas löpande som konkursförvaltare.

Håkan Dorm

Håkan Dorm är expert inom bank, med inriktning på finansiering, rekonstruktioner och obestånd. Håkan sitter i flera styrelser och agerar rådgivare avseende krediter och problemkrediter.