Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Läsa och analysera en årsredovisning

– gör korrekta bedömningar och läs mellan raderna

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, förstå och analysera en årsredovisning för ett aktiebolag, även om du inte har några tidigare kunskaper i bokföring eller bokslut.

Förstå årsredovisning, balans- och resultaträkning

Kreditbedömningar – en grundläggande kunskap

Det är inte bara de som jobbar med bokföring och bokslut som behöver veta hur man kan bedöma ett företag och dess ekonomiska situation. Det är självklart viktigt vid köp och försäljning av företag, men det behövs också i vanligt förekommande situationer som till exempel när man står inför att välja en underleverantör. Att göra en korrekt bedömning av företag och andra motparter är en grundläggande kunskap för många. Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder ibland till kreativ bokföring och då är det viktigt att kunna se igenom friserade och felaktiga siffror.

Utbildningen lär dig bland annat:

  • Balansräkningens ömma punkter
  • Vad ställda panter och ansvarsförbindelser innebär
  • De sju viktigaste nyckeltalen
  • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Deltagare

Utbildningen kräver ingen förkunskap om bokföring eller bokslut och vänder sig till alla som kan ha nytta av att förstå ekonomiska rapporter. Främst brukar det vara kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar och kundansvariga i bank.

Kursledare – Läsa och analysera en årsredovisning

Kursen leds av vår populära kursledare Owe Marstorp. Han är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Owe har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Del i Credmas diplomutbildning

Utbildningen ​Läsa och analysera en årsredovisning​ är en del i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Vår diplomutbildning ger dig en ökad trygghet i din yrkesroll och en större möjligheter att utvecklas. En diplomering från Credma innebär också att du kan vara säker på att du har kvalificerad och uppdaterad kompetens inom området kredithantering, vilket gör att din arbetsgivare kan känna ett lugn i att ha kompetent personal som behärskar kredithantering till fullo.

Program

  • Lagstiftningens krav på en årsredovisning
  • Årsredovisningens olika ekonomiska rapporter
  • Vilken information som måste framgå av noter och tilläggsupplysningar
  • Civil- och skatterättsliga värderingsprinciper
  • Vad styrelsens underskrift innebär
  • Olika sätt att manipulera siffrorna

Fakta

Mål

Som deltagare ska du efter genomgången utbildning kunna läsa, analysera och förstå en årsredovisning för ett aktiebolag.

Deltagare

Kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.