Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Läsa och analysera en årsredovisning

– kom fram till rätt resultat!

I samband med kreditbedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer eller vid köp och försäljning av företag behöver man kunna läsa och förstå en årsredovisning utan att ha särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik.

Läsa och förstå en årsredovisning

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring
 • Balansräkningens ömma punkter
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • De sju viktigaste nyckeltalen!
 • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

 • Lagstiftningens krav på en årsredovisning
 • Att analysera en årsredovisning
 • Årsredovisningens olika ekonomiska rapporter
 • Att analysera resultaträkningen och dess nyckeltal
 • Att analysera balansräkningen och dess nyckeltal
 • Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?
 • Civil- och skatterättsliga värderingsprinciper
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • Vad innebär styrelsens underskrift?
 • Vad kan utläsas i en revisionsberättelse?
 • Olika sätt att manipulera siffrorna
 • Att tänka på vid genomgång av årsredovisningar – tips och råd
 • Praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna läsa, analysera och förstå en årsredovisning för ett aktiebolag.

Deltagare

Kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen. 

GÖTEBORG

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.