Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kreditbedömning och kredituppföljning

– styr mot lönsammare affärer!

Modern affärsskapande kreditgivning, snabba beslut, full riskkontroll och stärkt kassaflöde. Utbildningen som ger dig inom bank, finans och leverantörsföretag de effektivaste hjälpmedlen och bästa praktiska råden.

Kreditbedömning och kredituppföljning

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Vem är kredittagaren och vilken information behövs?
  • Kreditbedömning på kort och lång sikt - lär om verktygen att möjliggöra affärer
  • Vilka nyckeltal avslöjar likviditets-, lönsamhets- och finansiell risk?
  • Att bedöma "svårbedömda" företag, t ex nya/unga företag
  • Manuell bedömning, kreditmall, scoring - välj rätt metod
  • Bedrägerier, konkurser - hur stor är risken att drabbas?

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

Att utforma kreditpolicyn

Vem är kredittagaren och vilken information behövs?

Personbedömning av företagare

Kreditbedömning på kort och lång sikt – lär om verktygen att möjliggöra affärer

Att upptäcka luft i resultat- och balansräkning

Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?

Vilka nyckeltal avslöjar likviditets-, lönsamhets- och finansiell risk?

Att bedöma "svårbedömda" företag, t.ex. nya/unga företag

Manuell bedömning, kreditmall, scoring – välj rätt metod

Bedrägerier, konkurser - hur stor är risken att drabbas?

Effektiv kredituppföljning och insyn med hjälp av covenants (klausuler)

Nya och klassiska varningssignaler – konsten att agera i rätt tid och på rätt sätt

Praktikfall och erfarenhetsutbyte

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna använda den för situationen mest effektiva kreditbedömningsmetodiken, med ökad sannolikhet kunna förutse konkursrisk och därmed bidra till större, lönsammare och säkrare affärer.

Deltagare

Kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank.

Förkunskaper

Kursen "Att läsa och förstå bokslut" eller motsvarande kunskaper.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Fredrik Polland

Fredrik Polland har lång erfarenhet av företags- och personbedömning från såväl kreditupplysningsföretag som kreditgivare. De senaste åren har Fredrik jobbat som kreditchef och med utbildning.  

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.