Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kreditbedömning och kredituppföljning

– snabbare och säkrare kreditbedömningar

Efter utbildningen blir du snabbare och säkrare i din affärs- och riskanalys. Du kommer kunna identifiera fler tidiga varningssignaler och fatta snabba beslut. På så sätt blir du skickligare på att förutse risk men också potentialen till lönsamma affärer.

Kreditbedömning och kredituppföljning

Vi går igenom vilka nyckeltal som avslöjar likviditets-, lönsamhets- och finansiell risk, samt hur du arbetar effektivt i hela kreditflödet med kundanskaffning, kreditanalys, kreditbeslut- och kredituppföljning.

Genom kursen får du lära dig:

 • Utveckla din kompetens inom affärsanalys och riskanalys
 • Snabbanalys av resultat- och balansräkningen
 • Att bedöma "svårbedömda" företag, t.ex. nya/unga företag
 • Bankens arbete med förhöjd kreditrisk och obestånd
 • Tidiga varningssignaler – åtgärder
 • Bedrägerier, konkurser – hur stor är risken att drabbas?

Deltagare

Kursen riktar sig till kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga och kundansvariga i bank.

Utbildningsledare – Kreditbedömning och kredituppföljning

Utbildningen leds av Håkan Dorm, Anders Björkenheim och Milica Milic.

Håkan Dorm är expert inom bank, med inriktning på finansiering, rekonstruktioner och obestånd. Håkan sitter i flera styrelser och agerar rådgivare avseende krediter och problemkrediter.

Anders Björkenheim är en av Sveriges främsta specialister på fraud prevention. Han kommer att dela med sig av erfarenheter, verktyg och arbetssätt för att du ska upptäcka och förhindra kreditbedrägerier samt undanröja osäkerhet och därmed våga satsa på fler kunder.

Milica Milic har lång erfarenhet av kreditgivning till privatpersoner och företag inom bank och finansbolag. De senaste åren har Milica jobbat som kreditchef och med utbildning inom kreditinformation.

Del i Diplomerad Credit Controller

Kursen Kreditbedömning och kredituppföljning är en del i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Utbildningen Credit Controller ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom området kredithantering.

Program

 • Vad säger kreditupplysningen och vilken information påverkar kreditvärdigheten?
 • Riskprognos och scoring – hur funkar det?
 • Personbedömning av företagare
 • Att bedöma "svårbedömda" företag, t ex nya/unga företag
 • Nya och klassiska varningssignaler och fallgropar
 • Bankens arbete med förhöjd kreditrisk och obestånd
 • Tidiga varningssignaler - åtgärder
 • Kredit PM
 • Kredituppföljning och insyn med hjälp av covenants (klausuler)
 • Bedrägerier, konkurser – hur stor är risken att drabbas?
 • Praktikfall och erfarenhetsutbyte

 

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna använda den för situationen mest effektiva kreditbedömningsmetodiken, med ökad sannolikhet kunna förutse konkursrisk och därmed bidra till större, lönsammare och säkrare affärer.

Deltagare

Kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank.

Förkunskaper

Kursen "Att läsa och förstå bokslut" eller motsvarande kunskaper.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Milica Milic

Milica Milic har lång erfarenhet av kreditgivning till privatpersoner och företag inom bank och finansbolag. De senaste åren har Milica jobbat som kreditchef och med utbildning inom kreditinformation.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.