Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Bokslutsanalys i enskild firma

– gör det komplicerade lite enklare

Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma är inte lätt. Det gäller bland annat att kunna skilja på det privata och själva näringsverksamheten. Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden? Dessutom har vi en lag som innebär utvidgad skuldsanering för enskilda firmor, vilket i sin tur innebär nya krav vid kreditbedömningen.

Bokslutsanalys i enskild firma

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • bedöma överlevnadsförmågan och se affärsmöjligheter för banken
  • konsekvensen av negativt eget kapital
  • skattenyheter för enskild näringsverksamhet
  • konsekvenser av ny skuldsaneringslag
  • fallgropar och svårigheter – råd och tips

Program

Lättare att få skuldsanering

Vad är skillnaden mellan bokslut i enskild firma och aktiebolag?

Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning

Skattenyheter vid enskild näringsverksamhet

Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?

Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser kan det få?

Hur beräknas den latenta skatteskulden?

Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin näringsverksamhet?

Hur sammanställs den totala årsinkomsten för enskild näringsidkare i deklarationen?

Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringsverksamhet

Hur vet man om en enskild firma har betalat alla sina skatter och avgifter eller har restskatt?

Vi analyserar resultaträkning, balansräkning samt deklarationer för enskild näringsverksamhet

Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?

Praktikfall med beräkning och analys av enskild näringsverksamhet

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna läsa, analysera och förstå innehållet i årsbokslut samt deklaration och därmed bättre kunna bedöma den enskilde näringsidkarens överlevnadsförmåga.

Deltagare

Kredithandläggare, säljare och kundansvariga i bank

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Johan Sandefeldt

Johan Sandefeldt