Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kreditgivning till koncerner

– snåriga transaktioner och hur upptäcka korthus

Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt försämras och dras med i fallet om det finns kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära att ett till synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en krissituation. Vart fjärde företag ingår idag i någon form av koncern.

Kreditgivning till koncerner

För dig som inte vill låna pengar till korthus

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • förståelse för koncernens ekonomiska uppbyggnad
  • vad bör man tänka på när man läser koncernbokslut – råd och konkreta tips
  • rätt kredit- och kassaflödesanalys
  • så kan koncernens bokslut manipuleras
  • agera snabbt vid covenantgenombrott
  • farliga transaktioner och ansvarsgenombrott

Program

Vad bör man tänka på när man läser en koncernredovisning – råd och konkreta tips

Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner

Goodwill och andra svåra poster i balansräkningen

Så kan koncernens bokslut manipuleras

Obeståndsfrågor och skyddet av det egna kapitalet

Farliga transaktioner och ansvarsgenombrott

Risker och svårigheter vid kreditgivning till koncerner

Koncernkonton – problem, möjligheter

Kreditanalys i koncerner – vilka delar bör analyseras?

Kreditgivning med hjälp av covenants

Övningsuppgifter och autentiska praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning bättre kunna bedöma riskexponeringen, förstå den snåriga juridiken vid koncernkonstruktioner samt inse hur covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter och samtidigt minimera kreditrisken.

Deltagare

Specialkurs för bank och finans! Kontorschefer, kundrådgivare och kreditmedarbetare.

Förkunskaper

Kursen "Räkenskaps- och företagsanalys" eller motsvarande.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Staffan Wilow

Staffan Wilow