Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kreditgivning till koncerner

– snåriga transaktioner och hur upptäcka korthus

Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt försämras och dras med i fallet om det finns kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära att ett till synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en krissituation. Vart fjärde företag ingår idag i någon form av koncern.

Kreditgivning till koncerner

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Vad bör man tänka på när man läser en koncernredovisning - råd och konkreta tips
 • Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
 • Så kan koncernens bokslut manipuleras
 • Obeståndsfrågor och skyddet av det egna kapitalet
 • Risker och svårigheter vid kreditgivning till koncerner
 • Kreditanalys i koncerner - vilka delar bör analyseras?

Program

 • Vad bör man tänka på när man läser en koncernredovisning – råd och konkreta tips
 • Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
 • Goodwill och andra svåra poster i balansräkningen
 • Så kan koncernens bokslut manipuleras
 • Obeståndsfrågor och skyddet av det egna kapitalet
 • Farliga transaktioner och ansvarsgenombrott
 • Risker och svårigheter vid kreditgivning till koncerner
 • Koncernkonton – problem, möjligheter
 • Kreditanalys i koncerner – vilka delar bör analyseras?
 • Kreditgivning med hjälp av covenants
 • Övningsuppgifter och autentiska praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning bättre kunna bedöma riskexponeringen, förstå den snåriga juridiken vid koncernkonstruktioner samt inse hur covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter och samtidigt minimera kreditrisken.

Deltagare

Specialkurs för bank och finans! Kontorschefer, kundrådgivare och kreditmedarbetare.

Förkunskaper

Kursen "Räkenskaps- och företagsanalys" eller motsvarande.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Staffan Wilow

Staffan Wilow