Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kreditgivning till koncerner

– snåriga transaktioner och korthus

Efter utbildningen kan du bedöma riskexponering bättre, förstå den snåriga juridiken vid koncernkonstruktioner samt inse hur covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter och samtidigt minimera kreditrisken.

Kreditgivning till koncerner

Risker med kreditgivning till företag i koncerner

När det kommer till kreditgivning till företag i koncerner behöver du ha ett bredare perspektiv än vid bedömning av enskilda företag. Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt försämras och dras med i fallet om det finns kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära att ett till synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en krissituation. Eftersom vart fjärde företag idag ingår i någon form av koncern är det viktigt att ha kunskap om hur du bedömer företag i koncerner och vad du ska tänka på när du läser en koncernredovisning. I kursen får du råd och konkreta tips för hur du läser koncernredovisningen, hur du analyserar kassaflödet och vad du ska tänka på vid kreditgivning med hjälp av covenants.

Under kursen får du bland annat lära dig:

 • Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
 • Hur koncernens bokslut kan manipuleras
 • Hur du hanterar obeståndsfrågor och skyddar det egna kapitalet
 • Vilka risker och svårigheter som finns vid kreditgivning till koncerner
 • Vilka delar som ska analyseras i kreditanalys i koncerner

Deltagare – specialkurs för bank och finans, med förkunskaper

Detta är en specialkurs som riktar sig till kontorschefer, kundrådgivare och kreditmedarbetare inom bank och finans. Det är också en fortsättningskurs som kräver viss förkunskap i form av Credmas kurs Räkenskaps- och företagsanalys eller motsvarande.

Kursledare – Kreditgivning för koncerner

Utbildningen leds av Monika Lindberg, Carl Svernlöv och Ulrika Valassi. 

Monika Lindberg är auktoriserad redovisningskonsult och affärsrådgivare på Grant Thornton. Hon har arbetat som redovisningsansvarig, ekonomichef och konsult i över 30 år. Hennes erfarenhet kommer främst från ägarledda små och medelstora bolag.

Carl Svernlöv är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå. Han undervisar inom associationsrätt på Stockholms universitet och Uppsala universitet och har skrivit flera böcker med särskilt inriktning på frågor om bolagsstyrning och styrelseansvar. 

Ulrika Valassi är Kreditchef för DBT. Ulrika har sin yrkesmässiga passion inom bank- och finansområdet, ett område hon har arbetat inom i snart 30 år. Under åren har hon samlat på sig erfarenhet som ledamot i ett flertal styrelser, i noterade och onoterade bolag, och varit ansvarig för en mängd kredit- och riskrelaterade funktioner.

Program

 • Goodwill och andra svåra poster i balansräkningen
 • Farliga transaktioner och ansvarsgenombrott
 • Risker och svårigheter vid kreditgivning till koncerner
 • Koncernkonton – problem och möjligheter
 • Kreditanalys i koncerner – vilka delar bör analyseras?
 • Kreditgivning med hjälp av covenants
 • Övningsuppgifter och autentiska praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning bättre kunna bedöma riskexponeringen, förstå den snåriga juridiken vid koncernkonstruktioner samt inse hur covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter och samtidigt minimera kreditrisken.

Deltagare

Specialkurs för bank och finans! Kontorschefer, kundrådgivare och kreditmedarbetare.

Förkunskaper

Kursen "Räkenskaps- och företagsanalys" eller motsvarande.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Monika Lindberg

Monika Lindberg är auktoriserad redovisningskonsult och affärsrådgivare på Grant Thornton. Hon har arbetat inom näringslivet i över 30 år som redovisningskonsult, ekonomichef samt konsult. 

Ulrika Valassi

Ulrika Valassi är kreditchef för DBT. Hon har lång erfarenhet inom bank och finans där hon ansvarat för en mängd kredit- och riskrelaterade funktioner i snart 30 år. Ulrika har även erfarenhet som ledamot i ett flertal styrelser, både i noterade och onoterade bolag.