Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företags- och kassaflödesanalys

– se in i både siffror och framtid

Fortsättningskurs för dig som vill komma vidare i konsten att analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömning.

Räkenskaps- och företagsanalys

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
  • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
  • Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
  • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt
  • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
  • Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

Nyckeltal – ger dig helheten snabbt

Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten

Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder

Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad

Så kan du beräkna och simulera kassaflödet

Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna

Hur påverkas koncernens egna kapital vid ett företagsförvärv?

Text- och notanalys – kan helt ändra din bild

Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser

Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt

Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar

Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser

Övningsexempel och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Deltagare

Kredithandläggare, kreditchefer samt kundansvariga inom bank och finans.

Förkunskaper

Kursen "Att läsa och förstå bokslut" eller motsvarande kunskaper.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är en mycket uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.