Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företags- och kassaflödesanalys

– se in i både siffror och framtid

Fortsättningskurs för dig som vill komma vidare i konsten att analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömning.

Företags- och kassaflödesanalys

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
 • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
 • Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
 • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt
 • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
 • Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

 • Nyckeltal – ger dig helheten snabbt
 • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
 • Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder
 • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
 • Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
 • Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna
 • Hur påverkas koncernens egna kapital vid ett företagsförvärv?
 • Text- och notanalys – kan helt ändra din bild
 • Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser
 • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt
 • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
 • Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt
 • Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser
 • Övningsexempel och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Deltagare

Kredithandläggare, kreditchefer samt kundansvariga inom bank och finans.

Förkunskaper

Kursen "Att läsa och förstå bokslut" eller motsvarande kunskaper.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är en mycket uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.