Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Krav och inkasso

– öka vinsten genom att minska kreditförlusten

I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur du bygger upp en effektiv kravhantering. Du får också värdefulla tips om hur du kan minska risken för kreditförluster orsakade av bedrägerier.

Krav och inkasso

Genom denna kurs får du bland annat:

 • Gör krav och inkasso till något som förbättrar kundnöjdheten
 • Skapa en effektiv kravprocess
 • Nya och klassiska varningssignaler - konsten att agera i rätt tid och på rätt sätt
 • Betalningsvilja - betalningsförmåga
 • Inkasso och summariska processen
 • Konkreta verktyg

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

 • Trender och nyheter inom krav- och inkassoområdet
 • Att utforma en kravstrategi
 • När och hur uppstår avtal?
 • Vikten av att veta med vem man gör affärer
 • Effektiv fakturering, påminnelsehantering och dröjsmålsränta
 • Välj rätt indrivningsmetod baserat på kund och marknad
 • Summarisk process och ordinär process
 • Exekutiva (utmätnings) åtgärder
 • Skuldsanering och företagsrekonstruktion – vad måste du veta?
 • Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått optimal kunskap i konsten att få betalt i rätt tid, få lönsamhet i sena betalningar samt ha god kännedom om inkassoprocessen.

Deltagare

Ekonomiansvariga, kundansvariga, controllers, reskontrapersonal samt kravhandläggare.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Jan Hansson

Jan Hansson är Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso och har många års erfarenhet från inkassobranschen, bland annat från Kronofogdemyndigheten och Intrum Justitia.