Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsvärdering och förvärv

– i praktiken

Mer än 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte inom några år. Men hur går man tillväga när man ska sälja sitt livsverk och hur värderar man ett företag? Denna utbildning ger grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, överlåtelseprocessens olika moment samt vilka faktorer som är viktiga för värdet och hur risk påverkar värdet på ett företag.

Företagsvärdering och överlåtelse av företag

Genom denna tvådagarskurs få du bland annat lära dig:

 • Kassaflödesvärdering
 • Relativvärdering
 • Due diligence – företagsbesiktningen
 • Förvärvsprocessen
 • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
 • Praktiska erfarenheter från företagsöverlåtelser

Program

 • Företagsvärdering
 • Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
 • Finansiell och icke finansiell information
 • Traditionella och moderna värderingsmetoder
 • Kassaflödesanalys
 • Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella risker
 • Överlåtelseprocessen
 • Finansieringsformer vid företagsöverlåtelser
 • Due diligence – vad bör omfattas?
 • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
 • Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och hur risk påverkar värdet på ett företag. Deltagarna skall även ha kunskap om överlåtelseprocessens olika moment.

Deltagare

Controllers, ekonomichefer, VD, egna företagare, kreditgivare, kreditchefer, revisorer, investeringsansvariga, advokater.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Rickard Wilhelmsson

Rickard Wilhelmsson arbetar som adjunkt inom finans vid Linköpings universitet med särskilt fokus på finansiell analys och företagsvärdering. Vid sidan av hans arbete som lärare vid Linköpings Universitet anlitas han för uppdrag inom företagsvärdering, förvärv och avyttringar.