Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad Credit Controller

– säkra upp riskerna i verksamheten

Diplomerad Credit Controller

Alla som arbetar med kredit- och riskhantering vet att spelplanen just nu förändras snabbare än någonsin.

Många omvärldsfaktorer kommer i rask takt närmare den egna verkligheten. Samtidigt förändras själva kreditarbetet med ökade krav på affärsmässighet och på att kunna visa mätbara effekter av arbetet. Det gäller inte bara att veta "vad" och "hur" utan också "varför".

Credma erbjuder marknadens mest erkända kreditutbildning. Under 10 dagar fördelade på 6 kurstillfällen (9 dagar på plats + 1 dag digitalt) får du möjlighet att bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Utbildningens fokus ligger på

 • Säkra betalningar och krediter
 • Analys av bokslut
 • Kassaflödesanalyser
 • Effektiv kravprocess
 • Kreditbedömning på kort och lång sikt
 • Obeståndshantering

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring inom respektive ämnesområde. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en Credit Controller möter i dag. Deltagarnas genomsnittliga betyg är hela 4,7 av 5 möjliga!

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad Credit Controller hos Credma ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande kurser:

 • Läsa och analysera en årsredovisning
 • Företags- och kassaflödesanalys
 • Kreditbedömning och kredituppföljning
 • Kreditsäkerhet – digital utbildning
 • Krav och inkasso
 • Konkurs- och obestånd

Du kan gå kurserna valfri ordning eller helt enkelt följa den föreslagna ordningen under boka.  

Välkommen till Sveriges ledande kreditutbildning hos Credma som är en del av Företagsuniversitetet, som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet!

Program

Block 1 - KREDITSÄKERHET - DIGITAL UTBILDNING

 • Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?
 • Olika former av bankgarantier
 • Företagshypotek
 • Pantbrev och olika inteckningsåtgärder
 • Utnyttja kvittningsrätten
 • Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar

Block 2 - LÄSA OCH ANALYSERA EN ÅRSREDOVISNING

 • Årsbokslut i olika företagsformer
 • Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring
 • Balansräkningens ömma punkter
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • De sju viktigaste nyckeltalen!
 • Konsten att läsa mellan raderna - tips och råd

Block 3 - FÖRETAGS- OCH KASSAFLÖDESANALYS

 • Resultatanalys - upptäck den verkliga vinsten/förlusten
 • Kassaflödesanalys - historisk och framåtriktad
 • Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
 • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt
 • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
 • Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

Block 4 - KREDITBEDÖMNING OCH KREDITUPPFÖLJNING

 • Vem är kredittagaren och vilken information behövs?
 • Kreditbedömning på kort och lång sikt - lär om verktygen att möjliggöra affärer
 • Vilka nyckeltal avslöjar likviditets-, lönsamhets- och finansiell risk?
 • Att bedöma "svårbedömda" företag, t.ex. nya/unga företag
 • Manuell bedömning, kreditmall scoring - välj rätt metod
 • Bedrägerier, konkurser - hur stor är risken att drabbas?

Block 5 - KRAV OCH INKASSO

 • Gör krav & inkasso till något som förbättrar kundnöjdheten
 • Skapa en effektiv kravprocess
 • Nya och klassiska varningssignaler - konsten att agera i rätt tid och på rätt sätt
 • Betalningsvilja - betalningsförmåga
 • Inkasso och summariska processen
 • Konkreta verktyg

Block 6 - KONKURS- OCH OBESTÅND

 • Åtgärder vid befarat obestånd
 • Förmånsrättens betydelse
 • Företagsrekonstruktion - det praktiska förloppet
 • Konkursförfarandet - det praktiska förloppet
 • Riskerna vid återvinning
 • Så kan du få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för bolagets förpliktelser

Fakta

Deltagare

Ekonomi/kreditansvariga, kredithandläggare, controllers samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att

 • Bli säkrare i din kredit- och riskbedömning
 • Mätbara effekter av rätt kompetens
 • Ger möjligheter till säkrare affärer och ökad konkurrenskraft

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på sex block. 

Diplomering

För diplomering krävs godkänd hemtentamen i de sex olika ämnesblocken.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Inspirerande föreläsare

Joakim Wessman

Joakim Wessman är advokat med specialkompetens inom risk och kredit. Han har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda i juridik och omvandlar teori till praktisk tillämpning.

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är en mycket uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.

Milica Milic

Milica Milic har lång erfarenhet av kreditgivning till privatpersoner och företag inom bank och finansbolag. De senaste åren har Milica jobbat som kreditchef och med utbildning inom kreditinformation.

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.

Jan Hansson

Jan Hansson är Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso och har många års erfarenhet från inkassobranschen, bland annat från Kronofogdemyndigheten och Intrum Justitia.

Bo Söder

Bo Söder är advokat och partner på advokatfirman Fylgia. Han har sedan början av 90-talet i huvudsak arbetat med obeståndsjuridik och förordnas löpande som konkursförvaltare.

Carl Svernlöv

Carl Svernlöv, advokat, författare och lärare vid Stockholms universitetet och Uppsala universitet med särskild inriktning på bolagsstyrning samt styrelse- och styrelseansvar.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.