Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning

 • Lär dig analysera ett företags finansiella ställning
 • En digital utbildning där du studerar när du vill, i din egen takt
 • Ta del av föreläsningar, modeller, exempel och övningar
2226 - Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning

Välkommen till "Företags- och kassaflödesanalys", en digital utbildning där du studerar i din egen takt, när och på vilken plats du vill.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om analys av företag och kassaflöden. 

Kursen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka svaren.

Utbildningen omfattar följande

 • Ökad förståelse för ekonomiska begrepp
 • Kopplingen mellan resultat, kassaflöde och balansräkning
 • Grunderna i kassaflödesanalys
 • Kassaflöde-teknik
 • Kassaflöde-analys
 • Finansiella nyckeltal kopplat mot lönsamhet och finansiell styrka
 • Lönsamhet
 • Rätt eller fel värdering av tillgångar och skulder?
 • Stresstest av ett företags volym- och kostnadskänslighet
 • Framåtblickat kassaflöde

Den leds av Vincent Blomberg, specialist på företagsanalys och en inspirerande föreläsare som guidar dig genom utbildningens olika moment.

Del i Credmas diplomutbildning

Utbildningen ​Företags- och kassaflödesanalys​ ingår i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Diplomutbildningen ger dig en större trygghet i din yrkesroll och också ökade möjligheter att utvecklas. En diplomering inom kredithantering från Credma innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har kvalificerad och uppdaterad kompetens inom området kredithantering.

Program

 • Nyckeltal – ger dig helheten snabbt
 • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
 • Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder
 • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
 • Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
 • Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser
 • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt
 • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
 • Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt
 • Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser
 • Övningsexempel och praktikfall

Kursledare

ONLINE

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är en mycket uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.