Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning

 • Lär dig analysera ett företags finansiella ställning
 • En digital utbildning där du studerar när du vill, i din egen takt
 • Ta del av föreläsningar, modeller, exempel och övningar
2226 - Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning

Välkommen till "Företags- och kassaflödesanalys", en digital utbildning där du studerar i din egen takt, när och på vilken plats du vill.

Du lär dig genom att ta del av föreläsningar, modeller, exempel samt övningar. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att kunna analysera ett företags finansiella ställningoch kassaflöde.

Utbildningen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka svaren. Den leds av Vincent Blomberg, specialist på företagsanalys och en inspirerande föreläsare som guidar dig genom utbildningens olika moment.

Program

 • Ökad förståelse för ekonomiska begrepp
 • Rapport från ledningsgruppen i ett mindre/medelstort företag
 • Kopplingen mellan resultat, kassaflöde och balansräkning
 • Grunderna i kassaflödesanalys
 • Kassaflöde-teknik
 • Kassaflöde-analys
 • Finansiella nyckeltal kopplat mot lönsamhet och finansiell styrka
 • Lönsamhet
 • Rätt eller fel värdering av tillgångar och skulder?
 • Stresstest av ett företags volym- och kostnadskänslighet
 • Framåtblickat kassaflöde

Kursledare

ONLINE

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är en mycket uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.