Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad Kreditchef

– Diploma in Credit and Collection

Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsammans en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM. 

Diplomerad Kreditchef

Utbildningen är designad för att du ska bli diplomerad, kliva ut på en större arena och få ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher.  Du får också redskap och modeller för att hantera mer komplexa kreditsituationer och för att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. 

Diploma in Credit and Collections

Diplomutbildningen består av fyra delkurser med möjlighet till examination efter varje delkurs:

  • Credit Mangement
  • Accounting Principles
  • Business Environment
  • Credit Risk Management

CICM:s utbildning och diplomet som följer har ett högt anseende och är erkända av arbetsgivare inom bank, finans och näringsliv sedan många år tillbaka, både i Storbritannien och i världen. 

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Credma håller i utbildningen

Credma håller i utbildningen samt står tillsammans med Svenska Kreditföreningen och CICM som utfärdare av diplomet. Som deltagare i utbildningen blir du automatiskt medlem i CICM Chartered Institute for Credit Management, och får tillgång till deras Knowledge Hub.

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i

  • affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export
  • redovisningsprinciper och upprättande av bokslut, med särskild inriktning på att tolka bokslut
  • organisationsteori, affärskunskap och kreditfunktionens koppling till affären
  • avancerad risk management kopplad till kreditgivning

Deltagare

Kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.