Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad Kreditchef

– Diploma in Credit and Collection

Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsammans en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM. 

Diplomerad Kreditchef

Syftet med utbildningen är att du ska bli diplomerad, kliva ut på en större arena och få ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. Du får också redskap och modeller för att hantera mer komplexa kreditsituationer och för att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. 

Diploma in Credit and Collections

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning kl.10-12 en dag i veckan under tio-tolv veckor för varje enskild delkurs. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och kurslitteraturen är på engelska. 

Diplomutbildningen består av fyra delkurser med möjlighet till examination efter varje delkurs. Klicka på länken för en mer detaljerad kursbeskrivning och datum för kommande kurstillfällen.

 • Credit Mangement
 • Accounting Principles
 • Advanced Collections
 • Credit Risk Management

CICM:s utbildning och diplomet som följer har ett högt anseende och är erkända av arbetsgivare inom bank, finans och näringsliv sedan många år tillbaka, både i Storbritannien och i världen.

Kursdatum

Du kan boka dig till hela programmet genom de fyra delkurserna, för kursdatum se respektive delkurs. Du kan även välja att gå varje delkurs separat.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Credma håller i utbildningen

Credma håller i utbildningen samt står tillsammans med Svenska Kreditföreningen och CICM som utfärdare av diplomet. Som deltagare i utbildningen blir du automatiskt medlem i CICM Chartered Institute for Credit Management, och får tillgång till deras Knowledge Hub.

Program

Unit 1: Credit Management

Value of credit

 • Definition of credit
 • Cost of credit

Organisation of the credit function

 • The credit department
 • Credit policy

Credit customers and arrangements

 • Customers
 • Credit agreements
 • Documents 

Credit risk control

 • Risk assessment and control
 • Information sources and their value
 • Scoring
 • Insurance

Credit documents and systems

 • Customer master file
 • Sales ledger system
 • AI and Machine Learning

Collections methods and legal action

 • Targets and use of resources
 • Methods
 • Dealing with problems
 • Legal procedures and use of third parties

Unit 2: Accounting Principles

Accounting principles and techniques

 • Reasons for keeping accounts
 • Account, ledger and transaction types
 • The accounting equation
 • Rules of double entry, cash and credit transactions, VAT and discounts
 • Use of control accounts to ensure ledger accuracy

Trial balance and financial statements

 • Trial balances as a platform for financial statements
 • Error correction, undetected errors and suspense account
 • Statements: Income, Financial Position and Retained Earnings Reconciliation
 • Adjustments to monetary values
 • Concepts, conventions and accounting standards

Differences in financial reporting

 • Sole trader and micro, small, medium and large company reporting
 • Regulatory/legal requirements (FRS/UK Companies Act)
 • Company report content by management and auditors
 • Relative usefulness to credit managers

Budgetary control

 • Budgetary control process
 • Different buget types
 • Cash budgets and relevance
 • Variance analysis

Business performance

 • orking capital
 • Cash operating cycle
 • Ratio calculation and meaning
 • Business performance measurement

Unit 3: Business Environment

The economy

 • Nature of industry
 • Employment patterns and population trends

The organisation

 • Types of business organisation
 • Organisational objectives
 • Stakeholders
 • Growth and development and change in organisation
 • PESTEL analysis

Organisational management

 • Management and leadership
 • Groups and teams within the organisation
 • Motivation and job satisfaction
 • Communication in organisations
 • Communication systems

The market environment

 • Marketing management
 • Elements of marketing
 • The product life cycle
 • Promotion
 • Pricing strategies

The competitive environment

 • Market structures and behaviour
 • Costs and economies of scale
 • Supply, demand and pricing
 • Determination of exchange rates
 • Elasticity
 • Effects of government intervention and regulation

The macro-economic influences on the organisation

 • Circular flow of income
 • The business cycle and the multiplier
 • Economic growth
 • Inflation and deflation
 • Unemployment
 • Government economic policies and their effects

Unit 4: Credit Risk Management

Credit risks of an organisation

 • Factors that affect credit risk

Organisational management of credit risk

 • Legal and regulatory requirements to reduce credit risk
 • Organisational policies and procedures framework
 • Tools and systems available

Stakeholder contribution to credit risk process

 • Role of internal and external stakeholders
 • Different stakeholder requirements

Credit risk assessment work

 • Assessment of credit risk
 • Justification of credit decisions or recommendations
 • Handling customer complaints or disputes

Reflective practice

 • Evaluation of credit risk performance
 • Assessment of changes in approach and outcome
 • Action planning to improve performance

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i

 • affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export
 • redovisningsprinciper och upprättande av bokslut, med särskild inriktning på att tolka bokslut
 • organisationsteori, affärskunskap och kreditfunktionens koppling till affären
 • avancerad risk management kopplad till kreditgivning

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Omfattning

Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning kl.10-12 en dag i veckan under tio veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. 

Diplomering

För att bli diplomerad behövs godkänd examination för samtliga fyra delkurser. Examinationen genomförs digitalt.  

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.