Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Cybersäkerhet

Den här utbildningen på totalt 10 veckor med en lärarledd dag och två självstudiedagar varannan vecka, startade den 8 september och riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomförs i form av fysiska träffar, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Omfattning

Cybersäkerhet (15 poäng, 10 veckor)
- start 8 september, avslutas 10 november
- totalt 5 lärarledda dagar
- utbildningen pågår i 10 veckor med 1 lärarledd dag och 2 självstudiedagar varannan vecka

Yh-utbildning - Cybersäkerhet - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

15 Yh-poäng (10 veckor)

Studietakt:

- start 8 september, avslutas 10 november
- totalt 5 lärarledda dagar
- utbildningen pågår i 10 veckor med 1 lärarledd dag och 2 självstudiedagar varannan vecka

Datum och kursledare:

1.    8 september - Hotlandskap, hotaktörer och påverkansoperationer (Anton Lif)
2.    22 september – Systematiskat cybersäkerhetsarbete (Johan Thulin)
3.    6 oktober - Incident- och krishantering (Pernilla Rönn och Johan Lindberg)
4.    20 oktober - Säkerhet i utvecklingsprocessen (Salah Hashemi)
5.    10 november - Säkra ekosystem och försörjningskedjor (Senadin Alisic)

Antal platser:

2020: 20
2021: 60

Plats:

Stockholm, Göteborg och Linköping

Övrigt:

Utbildningen genomförs i samarbete med Combitech.

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kursledare

Johan_Thulin2
Johan Thulin är IT-säkexperten som får dig att tänka ett varv extra om vad vi egentligen behöver skydda oss emot och hur vi gör det på bästa sätt. Han arbetar som informationssäkerhetsexpert och teknikledare för cybersäkerhet på Combitech. Han har gedigen erfarenhet av nästan alla aspekter av cybersäkerhet, inom snart sagt alla samhällsviktiga områden. Han är en flitigt anlitad föredragshållare och föreläser om hur verksamheter kan hitta de rätta och mest effektiva säkerhetslösningarna.
   
Anton_Lif2
Anton Lif har en bakgrund i Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops) där han var med och byggde upp förmågan i Sverige. Idag är han specialist på påverkansoperationer och kommunikation och arbetar som konsult på Combitech. Han har djup kunskap inom hybridhot och arbetar med att utveckla organisationers förmåga att möta informationspåverkan genom lära dem att identifiera illegitim påverkan och hantera olika händelser. Anton är en mycket uppskattad föredragshållare.
   
Pernilla_Rönn2
Pernilla Rönn har arbetat med informationssäkerhet sedan 1994 och har en bred och dokumenterad erfarenhet inom området. Hon arbetar idag som divisionschef med ansvar för Combitechs verksamhet inom cybersäkerhet i Norden. Pernilla har djup kunskap i cybersäkerhet och har framför allt jobbat med systematiskt informationssäkerhetsarbete, incidenthantering, kontinuitetsplanering och ledningssystem för informationssäkerhet. Pernilla är certifierad informationssäkerhetschef , CISM och har certifiering i ITIL och är en mycket eftertraktad föreläsare.
   
Johan_Lindberg2
Johan Lindberg arbetar på Combitech som expert på civilt och militärt försvar. I sin tidigare roll som kurschef på Försvarshögskolan kvalitetssäkrade och utvecklade han kursinnehållet för  informationssäkerhetschefer, som ibland kallas Chief Information Assurance Officer – CIAO. Johan föreläser om hur man balanserar de operativa kraven mot behovet av säkerhet och vem som ska avgöra hur tillgänglig informationen ska vara. Cybersäkerhet, informationsoperationer och krishantering är andra specialområden, där han arbetat som utbildare, övningsledare och utredare.
   
Salahaddin_Hashemi2
Salah Hashemis professionella erfarenheter täcker många olika områden inom teknik och informationssäkerhet. Han är en drivande kraft inom området cybersäkerhetsmedvetenhet, och undervisar IT-arkitekter, utvecklare, projektledare och linjechefer inom IT-säkerhet, risk- och kontinuitetshantering. Han är en van föreläsare med gedigen bakgrund inom industrin och i system- och produktutvecklingsprocesser i företag som ABB, Volvo Cars, Ford, Volvo IT och Volvo Group.
   
Senadin Alisic är regionchef på Combitech och arbetar med verksamhetsutveckling genom digitalisering och industriella ekosystem för företag inom i alla branscher. Han har djupa kunskaper i bolagsstyrning, nätverksekonomi och cybersäkerhet och är certifierad i ITIL, Scrum och PRINCE 2. Alisic reder ut begreppen, sätter digitala ekosystem i relation till cybersäkerhet samt till hela försörjningskedjan.

Kontakt:

Cecilia Ayalin, 08-600 62 16, cecilia.ayalin@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • hotbild, lagar och regler samt metoder och arbetssätt inom cybersäkerhetsområdet
 • säkra ekosystem och försörjningskedjor

Utbildningen ger färdigheter i att

 • att kunna arbeta systematiskt med cybersäkerhet
 • praktiska moment såsom riskanalys, incidentklassificering/-kategorisering, och krishantering

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad och efterlevnad av ledningssystem och ramverk inom cybersäkerhetsområdet
 • implementera säkerhet i interna utvecklingsprocesser

Studieplan

Denna utbildning i cybersäkerhet består av fem delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med cybersäkerhet.

Det här är delkurserna:

1. Systematiskt cybersäkerhetsarbete - 3 Yhpoäng

En kurs som ger de studerande en grundförståelse för begreppet cybersäkerhet, hur det förhåller sig till övrigt säkerhetsarbete och en färdighet i hur man arbetar systematiskt med detta.

2. Hotlandskap, hotaktörer och påverkansoperationer - 3 Yh-poäng

En kurs som bygger på de studerandes kunskap inom området genom att få en förståelse för samhällets aktuella hotbild, hur den har förändrats och vilka trender som är att se.

3. Incident- och krishantering - 3 Yh-poäng

En kurs som ger de studerande färdigheter att hantera incidenter och kriser som kan uppstå, med koppling till den hotbild som har presenterats i föregående kursmoment.

4. Säkerhet i utvecklingsprocessen - 3 Yh-poäng

En kurs som höjer de studerandes kompetens att integrera säkerhet i aktuella utvecklingsprocesser för att stärka organisationen och dess verksamhet.

5. Säkra ekosystem och försörjningskedjor - 3 Yh-poäng

En kurs som slutligen bygger på de studerandes kunskap kring organisationers försörjningskedjor, med koppling till andra organisationer och interna/externa beroenden (så kallade ekosystem).
Summa: 15 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Grand Hotel
 • Fairdeal Group AB
 • Järfälla Kommun
 • Secnet
 • Spindelfin
 • Försvarsmakten
 • Combitech
 • Säkkon
 • Straterno