Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Cybersäkerhet

Den här utbildningen på totalt 10 veckor med en lärarledd dag och två självstudiedagar varannan vecka riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Yh-utbildning - Cybersäkerhet - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

15 Yh-poäng (10 veckor)

Studietakt:

- totalt 5 lärarledda dagar, alltid tisdagar
- utbildningen pågår i 10 veckor med 1 lärarledd dag och 2 självstudiedagar varannan vecka

Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand.

Undervisningstiden i realtid är 9.00-16.00

OBS! Antagningen sker snabbt efter sista ansökningsdag så då får ni besked per mejl.

Antal platser:

2023 60platser

Plats:

Via Zoom

Övrigt:

Utbildningen genomförs i samarbete med Combitech.

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kursledare

Johan_Thulin2
Johan Thulin är IT-säkexperten som får dig att tänka ett varv extra om vad vi egentligen behöver skydda oss emot och hur vi gör det på bästa sätt. Han arbetar som informationssäkerhetsexpert och teknikledare för cybersäkerhet på Combitech. Han har gedigen erfarenhet av nästan alla aspekter av cybersäkerhet, inom snart sagt alla samhällsviktiga områden. Han är en flitigt anlitad föredragshållare och föreläser om hur verksamheter kan hitta de rätta och mest effektiva säkerhetslösningarna.
   
Anton_Lif2
Anton Lif har en bakgrund i Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops) där han var med och byggde upp förmågan i Sverige. Idag är han specialist på påverkansoperationer och kommunikation och arbetar som konsult på Combitech. Han har djup kunskap inom hybridhot och arbetar med att utveckla organisationers förmåga att möta informationspåverkan genom lära dem att identifiera illegitim påverkan och hantera olika händelser. Anton är en mycket uppskattad föredragshållare.
   
Pernilla_Rönn2
Pernilla Rönn har arbetat med informationssäkerhet sedan 1994 och har en bred och dokumenterad erfarenhet inom området. Hon arbetar idag som divisionschef med ansvar för Combitechs verksamhet inom cybersäkerhet i Norden. Pernilla har djup kunskap i cybersäkerhet och har framför allt jobbat med systematiskt informationssäkerhetsarbete, incidenthantering, kontinuitetsplanering och ledningssystem för informationssäkerhet. Pernilla är certifierad informationssäkerhetschef , CISM och har certifiering i ITIL och är en mycket eftertraktad föreläsare.
   
61_Mats_Dufva_q_0605_BW - Copy
Mats Dufva har med över trettio år i branschen gedigen kunskap och lång erfarenhet av att hantera små och stora säkerhetsincidenter, som han ser fram emot att dela med sig av. Utöver rollen som resultatenhetschef på Combitech så utbildar och föreläser Mats utifrån sina specialistområden: informationssäkerhet, IT-säkerhet, risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsgranskning, anomalier, säkerhetsincidenter, hot och underrättelsearbete.
   
senadin
Senadin Alisic är regionchef på Combitech och arbetar med verksamhetsutveckling genom digitalisering och industriella ekosystem för företag inom i alla branscher. Han har djupa kunskaper i bolagsstyrning, nätverksekonomi och cybersäkerhet och är certifierad i ITIL, Scrum och PRINCE 2. Alisic reder ut begreppen, sätter digitala ekosystem i relation till cybersäkerhet samt till hela försörjningskedjan.

Kontakt:

Katarina Olsson, 070-142 21 85, yh@foretagsuniversitetet.se

 

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • hotbild, lagar och regler samt metoder och arbetssätt inom cybersäkerhetsområdet
 • säkra ekosystem och försörjningskedjor

Utbildningen ger färdigheter i att

 • att kunna arbeta systematiskt med cybersäkerhet
 • praktiska moment såsom riskanalys, incidentklassificering/-kategorisering, och krishantering

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad och efterlevnad av ledningssystem och ramverk inom cybersäkerhetsområdet
 • implementera säkerhet i interna utvecklingsprocesser

Studieplan

Denna utbildning i cybersäkerhet består av fem delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med cybersäkerhet.

Det här är delkurserna:

1. Hotaktörer, hotlandskap och påverkansoperationer - 3 Yh-poäng

En kurs som bygger på de studerandes kunskap inom området genom att få en förståelse för samhällets aktuella hotbild, hur den har förändrats och vilka trender som är att se.

2 och 3. Systematiskt cybersäkerhetsarbete - 6 Yh-poäng

Två kurser som ger studerande en förståelse för begreppet cybersäkerhet, hur det förhåller sig till övrigt säkerhetsarbete och en färdighet i hur man arbetar systematiskt med detta.

4. Hantering av säkerhetsincidenter - 3 Yh-poäng

En kurs som ger de studerande färdigheter att hantera incidenter och kriser som kan uppstå, med koppling till den hotbild som har presenterats i föregående kursmoment.

5. Digitala transformationer och säkra ekosystem  - 3 Yh-poäng

En kurs som slutligen bygger på de studerandes kunskap kring organisationers försörjningskedjor, med koppling till andra organisationer och interna/externa beroenden (så kallade ekosystem).

Summa: 15 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Länsstyrelsen
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Avarn Security 
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Combitech
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet