Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Cybersäkerhet

Den här utbildningen på totalt 10 veckor med en lärarledd dag och två självstudiedagar varannan vecka, riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomfors i form av fysiska träffar, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Yh-utbildning - Cybersäkerhet - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

15 Yh-poäng

Studietakt:

Utbildningen genomförs med fem lärarledda dagar (8 timmar/dag) samt 10 självstudiedagar. Utbildningen pågår under 10 veckor med 1 lärarledd dag och 2 självstudiedagar varannan vecka vilket innebär en studietakt på 30 procent.

Antal platser:

2020: 20
2021: 60

Plats:

Stockholm, Göteborg och Linköping

Övrigt:

Utbildningen genomförs i samarbete med Combitech.

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Cecilia Ayalin, 08-600 62 16, cecilia.ayalin@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • hotbild, lagar och regler samt metoder och arbetssätt inom cybersäkerhetsområdet
 • säkra ekosystem och försörjningskedjor

Utbildningen ger färdigheter i att

 • att kunna arbeta systematiskt med cybersäkerhet
 • praktiska moment såsom riskanalys, incidentklassificering/-kategorisering, och krishantering

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad och efterlevnad av ledningssystem och ramverk inom cybersäkerhetsområdet
 • implementera säkerhet i interna utvecklingsprocesser

Studieplan

Denna utbildning i cybersäkerhet består av fem delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med cybersäkerhet.

Det här är delkurserna:

1. Systematiskt cybersäkerhetsarbete - 3 Yhpoäng

En kurs som ger de studerande en grundförståelse för begreppet cybersäkerhet, hur det förhåller sig till övrigt säkerhetsarbete och en färdighet i hur man arbetar systematiskt med detta.

2. Hotlandskap, hotaktörer och påverkansoperationer - 3 Yh-poäng

En kurs som bygger på de studerandes kunskap inom området genom att få en förståelse för samhällets aktuella hotbild, hur den har förändrats och vilka trender som är att se.

3. Incident- och krishantering - 3 Yh-poäng

En kurs som ger de studerande färdigheter att hantera incidenter och kriser som kan uppstå, med koppling till den hotbild som har presenterats i föregående kursmoment.

4. Säkerhet i utvecklingsprocessen - 3 Yh-poäng

En kurs som höjer de studerandes kompetens att integrera säkerhet i aktuella utvecklingsprocesser för att stärka organisationen och dess verksamhet.

5. Säkra ekosystem och försörjningskedjor - 3 Yh-poäng

En kurs som slutligen bygger på de studerandes kunskap kring organisationers försörjningskedjor, med koppling till andra organisationer och interna/externa beroenden (så kallade ekosystem).
Summa: 15 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Grand Hotel
 • Fairdeal Group AB
 • Järfälla Kommun
 • Secnet
 • Spindelfin
 • Försvarsmakten
 • Combitech
 • Säkkon
 • Straterno