Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Fullstack-utvecklare

Välkommen till en utbildning som förbereder dig inför en karriär som:

 • Fullstack-utvecklare
 • Backend-utvecklare
 • Frontend-utvecklare
 • Dataprogrammerare
 • IT-konsult
 • IT-utvecklare

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Fullstack-utvecklare

Fakta

Utbildningsområde

Data/IT

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Omfattning:

400 Yh-poäng (2,5 års studier)

Studietakt:

75% vilket möjliggör 1-2 dagars yrkesarbete per vecka vid sidan av studierna.

Antal platser:

 • 2023: 35
 • 2024: 35
 • 2025: 35

Antal veckor LIA (lärande i arbete):

24 veckor

Plats:

Stockholm

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet här:

Ansökan och antagning - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Särskild behörighet:

För behörighet krävs lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser: 

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6
 • Matematik 2

Ledningsgruppen

Ledningsgrupper inom Yrkeshögskolan garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap. Medlemmarna i ledningsgruppen kommer från stora och små företag samt kommuner, statliga verk och myndigheter.

Kontakt:

Fredrik Brisfors, 08-600 62 06 yh@foretagsuniversitetet.se

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i

 • Grundläggande kunskaper inom IT projekt utveckling
 • Agila metoder vs vattenfall: styrkor, svagheter och deras användning inom IT projekt
 • HTML och CSS och deras roll i webbutvecklingen
 • Programmeringsgrunderna som datatyper, datastrukturer, Reguljära uttryck och objektorienterad programmering
 • Grunderna I JavaScript och rollen den har inom webbutveckling
 • Avancerade JavaScript ämnen som: asynkron programmering, JavaScript eventLoop och Closures och deras användning
 • Grunderna i Java, Spring och Spring boot
 • Hur man skapar och konsumerar restfull APIer
 • Skillnaderna mellan ett bibliotek och ett ramverk
 • Hur React respektive Angular fungerar under ytan
 • Hur man skapar ett NodeJs projekt med NPM
 • Hur en databas fungerar och skillnaden mellan SQL och NoSQL databaser
 • De olika momenten i en applikations livscykel, utvecklings miljöerna, CI/CD och test
 • De olika programmering designmönster, varför de existerar och hur de ska användas
 • Olika arkitekturlösningar för att bygga en applikation

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Använda rätt HTML-taggar och designa med CSS
 • Bygga en responsive webbapplikation som ser bra ut på en datorskärm och mobilskärm
 • Bygga moderna webbapplikationer med hjälp av React och Angular
 • Applicera det agila arbetssättet i projekten man jobbar med
 • Använda versionshanteringssystemet Git i sitt arbete
 • Bygga en backend-applikation med NodeJs och express
 • Bygga en backend-applikation med Java och Spring
 • Skriva enhetstester som täcker alla olika utfall
 • Testa webbapplikationer och verifiera att den följer testkriterierna
 • Använda och applicera programmering designmönster i sitt kod
 • Skapa SQL och NoSQL databaser och använda rätt operationer för att lagra, hämta och rensa datan
 • Bygga och konsumera restfull APIer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • Arbeta med de olika delarna inom ett IT-projekt som frontend, backend och databaser
 • Samarbeta med andra i ett projekt genom att använda versionshanteringssystem
 • Bedriva ett frontend-projekt och använda de senaste teknikerna
 • Bedriva ett backend-projekt och följa designmönster
 • Leverera testbara och skalbara IT-lösningar
 • Leverera säkra IT lösningar som tar hänsyn till verksamheten
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 1
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 2
 • Bedriva ett examensarbete inkl. informationsinsamling, analys och skriftligt/muntligt presentera ett förslag utifrån egen undersökning.

Studieplan

 • Introduktion till IT 20 yhp ( yh-poäng)
 • Affärsmannaskap 20 yhp
 • Att jobba agilt 20 yhp
 • Backend utveckling I Java 30 yhp
 • Backend-utveckling NodeJs 30 yhp
 • Databaser 20 yhp
 • Frontend Ramverk/Bibliotek (React, Angular) 30 yhp
 • HTML och CSS 30 yhp
 • JavaScript grundkurs 30 yhp
 • JavaScript Avancerat 30 yhp
 • Säker applikation livscykel 20 yhp
 • LIA 1 50 yhp
 • LIA 2 40 yhp
 • Examensarbete 30 yhp

Totalt 400 yh-poäng (2,5 år vid 75% studietakt)

Ledningsgrupp

Ledningsgrupper inom Yrkeshögskolan garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap. Medlemmarna i ledningsgruppen kommer från stora och små företag samt kommuner, statliga verk och myndigheter.