Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systemvetenskap för arkivarier

 • Ta greppet om begreppen inom IT-utveckling
 • Bli säker i samverkan med systemutvecklare
 • Ny teknik för digital lagring och datakonvertering
 • Så påverkar ny lagstiftning
Systemvetenskap för arkivarier I

För dig som vill ta med nutiden in i framtiden

För att möta dagens krav och få en god samverkan med verksamhetens IT-ansvariga behöver du som arkivarie att ha god förståelse för IT och systemutveckling. Det är viktigt att kunna principerna för utveckling, förvaltning och avställning av system samt att förstå den systemvetenskapliga terminologin. Det ger dig ökad säkerhet t.ex. vid samtal med systemutvecklare så att de på ett tidigt stadium kan ta hänsyn till arkiveringsproblematiken.

På den här kursen får du lära dig hur datamängder lagras, hanteras och underhålls i dagens IT-system. Du kommer få insikt om hur systemutvecklare arbetar med bl.a. kartläggning av processer, flöden av handlingar och klassning av information. Kunskaper som underlättar det egna arbetet med arkivredovisningen då du kommer se likheterna.

Frågan om hur data ska kunna återvinnas till information i framtiden ägnas stort intresse. Kursen kombinerar korta föreläsningar med gruppövningar och praktisk träning.

Välkommen till en kurs i systemvetenskap speciellt utformad för dig som är arkivarie!

Program

Block 1 – Systemvetenskap – struktur och överblick

Vad är systemvetenskap?

 • hur mycket IT behöver en arkivarie kunna?
 • definition av problemområden

Vad är ett system?

 • bakgrunden till dagens IT-situation
 • arkivariernas utmaningar

Lagring av data och återvinning av information

 • digital handling – vad kan lagras på ett hållbart sätt?
 • transaktionsdata, dokument, databaser och metadata
 • nyttan av XML
 • nätverk
 • internets framfart
 • serverstyrda lösningar
 • molntjänster
 • sökmotorer

Grunder i systemutveckling

 • programmeringens begrepp
 • objektsorientering
 • filstrukturer

Block 2 – Arkiveringens roll i en digitaliserad värld

Förvaltning av informationen

 • ECM – Enterprise Content Management
 • paradigmskiftet i dokumenthanteringen
 • digitala dokument
 • XML i processen
 • proveniensprincipen
 • FGS

Teckenkodning och filtyper

 • standarder
 • konvertering mellan olika filformat
 • vad är flata filer?
 • på vilket sätt lagras samma data i en relationsdatabas?
 • från flata filer till relationsdatabas och XML-format

E-arkiv

 • OAIS-modellen – ramverk för e-arkiv

IT-processernas yrkesroller och arbetsmetoder

 • ITIL, COBIT och PM3
 • beslutsprocesser

Att kommunicera med IT-avdelningen

Block 3 – Omvärldsanalyser och framtid

Lagstiftningens inverkan

 • PUL mot arkivlagen
 • dataskyddsreformen
 • krav på informationssäkerhet

Arbetsmetoder för informationssäkerhet

 • LIS – klassning av information

Standarder för digital lagring

 • ISAD(G)
 • EAD
 • EAC

Datalager och digitala arkiv

 • skillnader
 • leverans, lagring och sökning i framtida arkivsystem
 • Big Data

Framtidsanalys

Sammanfattande återblick

 • myter, verklighet och trender

Fakta

Deltagare

Kursen kräver allmän datorvana och kunskaper i Windows.

Mål

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper inom IT-området som gör att de på ett bättre sätt kan:

 • förstå arbetsmetoder och begrepp inom informationsteknologi och systemutveckling
 • få en fördjupad insikt i problematik med långtidslagring och möjliga lösningar
 • förstå vad digitala handlingar är och hur data lagras i olika typer av databaser och system
 • känna till standarder för digital lagring som t.ex. XML, EAD, EAC, OAIS
 • känna till filtyper, standarder för teckenkodning och metoder för datakonvertering
 • kunna kommunicera med systemutvecklare och annan IT-personal

Metodik

Föreläsningar och samt praktiska övningar enskilt och i grupp.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!