Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Utbilda och informera

– train the trainer

 • Lär dig lära ut – och hur andra lär in
 • Planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser
 • Praktiska pedagogiska verktyg
Train the trainer

Redskapen du behöver för att nå ut och nå fram

Utbildar och informerar du internt? Det kan vara allt från att informera om nya administrativa rutiner eller IT-system till att leda interna utbildningsinsatser av olika slag.

För att utbilda och förmedla information framgångsrikt behöver du grundläggande kunskaper i pedagogik och presentationsteknik. I kursen "Utbilda och informera" lär du dig bland annat hur du kan motivera, påverka och skapa de bästa förutsättningarna för andra att ta in ny information och nya kunskaper.

Du får lära dig att förbereda, genomföra och följa upp en informations- eller utbildningsinsats. Du får även ökad förståelse för olika inlärningsprocesser.

Vår kursledare Andreas Olsson är en av Sveriges ledande utbildare inom kommunikationsområdet och får alltid lysande utvärderingar på sina utbildningar.

Välkommen till en inspirerande och lärorik intensivkurs, som kombinerar praktisk pedagogik, kommunikation och presentationsteknik!

Program

Kommunikation med ett lärande syfte

 • förmedla kunskap och information på ett övertygande sätt
 • skapa motivation – visa på nyttan
 • använd kroppsspråk och röst för att förstärka ditt budskap

Din roll som förmedlare

 • informera, instruera och utbilda
 • fånga upp och bemöta frågor
 • ge praktiska råd och tips
 • uppmuntra och bekräfta
 • hantera olika beteenden

Medarbetare som mottagare

 • förkunskaper
 • förväntningar
 • attityder
 • motivationsfaktorer

Planering

 • formulera syfte och mål
 • anpassa efter målgruppen
 • definiera och fördela tid
 • strukturera upplägg
 • skapa variation
 • förbered plan B

Genomförande

 • bygg upp en trevlig atmosfär
 • presentera innehåll och upplägg
 • bjud in till frågor
 • upprätthåll intresset – skapa variation
 • håll tiden
 • summera och knyt ihop

Uppföljning

 • frågor och diskussion
 • praktisk tillämpning
 • utvärdering nästa steg

Inlärningsprocessen – lära ut och lära in

 • lära ut – praktisk pedagogik
 • lära in – olika inlärningstilar
 • olika sätt att bearbeta information

Pedagogiska hjälpmedel

 • ta fram och använda dokumentation
 • förstärk med visuella hjälpmedel
 • skapa körschema och skriv manus
 • utveckla din frågeteknik

Fakta

Deltagare

Alla som utbildar, instruerar och informerar inom företaget, t.ex kommunikatörer, assistenter, chefer, projektledare, medarbetare på HR- eller IT-avdelningen. Det kan handla om allt från att hålla informationsmöten till att leda kurser.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kommunicera och föra fram ett budskap på ett framgångsrikt sätt
 • förbereda, genomföra och följa upp en utbildning
 • förstå lärandet och inlärningsprocessen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Andreas Olsson

Andreas Olsson är en av Sveriges populäraste och mest anlitade utbildare, coacher och föreläsare i presentationsteknik. Han har en bakgrund som säljare, har arbetat med kompetensutveckling, haft flera ledande befattningar och också startat upp och sålt företag. I dag arbetar han på företaget Presentationsteknik och bevisar att det inte handlar om medfödd talang utan att presentationsteknik är något som alla kan lära sig.