Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - basutbildning

– metod, struktur och organisation

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt
 • Så formar du en fungerande projektgrupp och driver processen framåt
 • Planera, organisera, genomföra och följa upp
Projektledning - basutbildning

För dig som vill driva projekt effektivt och säkert, från start till mål

Projektarbete från start till uppsatt mål

Projektledning ingår i dag i många olika yrkesroller och efterfrågas allt oftare i platsannonser. Att effektivt kunna driva processer framåt mot ett tidsatt mål är en kunskap du har både nytta och behov av oavsett om du gör det dagligen eller då och då.

För att bli framgångsrik i projektledarrollen måste du kunna ta till vara och utveckla den samlade kompetens som finns i gruppen. Du måste vara en motiverande och entusiasmerande coach för projektgruppens alla medarbetare. Men viktigast av allt är kanske att kunna planera och leda projektarbetet effektivt mot de uppsatta målen, i tid och inom budget.

Lär dig planera, organisera, rapportera, följa upp och utvärdera

På utbildningen "Projektledning - basutbildning" lär du dig projektarbete från start till mål. Du vässar dina kunskaper i att planera, organisera, rapportera, följa upp och utvärdera ett projekt. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar runt ett case och du får möjlighet att tillämpa och träna på flera bra och effektiva verktyg. Du lär dig också att förankra projektet hos intressenterna och resten av organisationen.

Program

Inför kursen – det digitala verktyget Knowly

Du får ett sms eller mejl från Foretagsuni/Företagsuniversitetet med en kort introduktion så att du kan förbereda dig inför kursen.

Dag 1

Vad är ett projekt?

 • definition av projekt
 • projektets faser
 • projekttriangeln

Roller och ansvar i projekt

 • beställaren
 • styrgruppen
 • referensgruppen
 • projektledaren
 • projektgruppen

Förstudien

 • projektmål och effektmål
 • omfattning och avgränsningar
 • kravspecifikationen

Dag 2

Planering av projekt

 • nuläges- och intressentanalys
 • nedbrytning av mål till aktivitetsplan
 • tidplan och milstolpar
 • budget
 • riskanalys

Att leda individer

 • kommunikationsprofiler
 • tips för att hantera olika sorters människor

Dag 3

Genomförande av projekt

 • uppföljning och statusrapportering
 • ändringshantering
 • kommunikationsplan

Att leda grupper

 • kommunikationsprofiler
 • grupputveckling enligt FIRO
 • grupputveckling i projekt
 • motivation och feedback

Avslut av projekt

 • leverans och överlämnande
 • slutrapport

Personlig handlingsplan med den digitala coachen

Du skriver din egen handlingsplan i din smartphone eller dator.  När du kommer tillbaka till arbetet kommer den digitala coachen regelbundet påminna och coacha dig för att du ska lyckas med din handlingsplan.

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till nuvarande eller blivande projektledare, projektdeltagare och projektbeställare och andra som vill få en introduktion i projektarbete och -metodik.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • leverera projektmålet i tid och inom budget
 • planera, organisera, rapportera och följa upp ett projekt
 • inspirera till ett strukturerat arbetssätt med tydliga roller
 • skapa en fungerande projektgrupp
 • förankra projektet hos intressenterna och i resten av organisationen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Nils Lindell

Nils Lindell är ekonom, beteendevetare och författare med över 20 års erfarenhet av projektledning i olika miljöer. Idag arbetar han framför allt med att utveckla individer, företag och organisationer med projektmetodik i fokus. Han är författare till böckerna "Förändringsledning" och "Förhandling".