Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - fördjupning

– med fokus på projektmetodik och beteendekompetens

 • Bygg och vårda relationer för att nå uppsatta mål
 • Följ upp projektet för resultat med hög kvalitet
 • Det kommunikativa ledarskapets betydelse
Projektledning - driva och påverka

Kunskap, verktyg och metoder för dig som vill utveckla dig i rollen som projektledare

Effektivare metoder och bättre verktyg för effektiv projektledning

Den här kursen vänder sig till dig som är lite mer erfaren i projektledarrollen och som vill förbättra och fördjupa dig i ytterligare metoder och verktyg för att kunna leda mer komplexa projekt. Oftast medför dessa projekt mer ansvar och större ekonomiska förväntningar på det som ska levereras.

Du vet att det är en utmaning att driva projekt från beställning till avslut. Det är många som ska vara med på noterna och göra sin del av arbetet. Du förbättrar dina möjligheter att nå målet genom god kommunikation, en aktiv risk- och osäkerhetsbedömning och kontinuerligt uppföljning av projektet

Skapa större delaktighet och engagera projektmedlemmarna

På den här kursen får du lära dig bland annat vilka förutsättningar som påverkar arbetet, hur du skapar större delaktighet, hur ditt beteende påverkar andra och hur din kommunikationsstil kan anpassas för att påverka mer effektivt.

Kursen "Projektledning – fördjupning" fokuserar på genomförande- och avslutsfaserna och ger dig förutsättningarna för att effektivt driva komplexa projekt mot uppsatta mål.

Välkommen till en handfast och praktisk fördjupningskurs i projektledning hos Företagsuniversitetet!

Program

Dag 1

Projektmetodiken

För att fördjupa dina kunskaper i hur man driver ett projekt på ett strukturerat sätt bör du känna till de verktyg och metoder som är värdefulla för att genomföra komplexa projekt.

 • projektmetodiken – styrmodell och ramverk
 • verksamhetsnyttan av effektmålet
 • planera överlämnandet och nyttorealisering
 • kravprocessen – ha koll på dina krav

Resursplanering och budget

De flesta projekt har begränsat med resurser, och behovet förändras dessutom över tid. Här får du kunskap i hur du kan anskaffa och säkra resurser genom resurskontrakt samt metoder för att kalkylera projektkostnad och planera resursbehovet.

 • budget och resursplanering
 • kalkylering
 • balansera projekttid och kostnader

Kvalitetssäkring

Kvalitet innebär att leverera enligt projektets krav, d.v.s nå målet i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Hur bygger man in kvalitet i projektet och vad betyder kvalitet?

 • risk- och osäkerhetsanalys
 • projektgranskning
 • uppföljningsplan

Dag 2

Genomförande

I genomförandefasen är det projektledarens uppgift är att forma projektgruppen för att skapa ett fungerande samarbete. Vid starten förankrar du uppdraget och sätter ramar och spelregler.

 • planera din kick-off
 • kommunicera inom och utom projektgruppen
 • följ upp och rapportera resultat
 • selektiv ändringshantering
 • verifiera och överlämna ditt resultat

Avslut

När resultatet är godkänt och överlämnat är det dags att avsluta projektet. Ett väl utfört avslut hjälper till att skapa en positiv bild av projektet. Under avslutsfasen utvärderas projektet för att dra nyttiga lärdomar innan projektgruppen avvecklas.

 • att leda avslutet
 • utvärdera projektet
 • skriv slutrapport

Effekthemtagning

Att ha nått projektets målet och fått resultatet godkänt är ingen garanti för att effektmålet kommer att uppnås. Nyttan behöver realiseras med en planerad och noga genomförd effekthemtagning.

 • effektmätning
 • effektmål
 • utvärdering
 • erfarenheter från utvärderingen – hur använder vi dem?

Dag 3

Stärk din roll som projektledare

Uppdraget som projektledare handlar i hög grad om att leda människor. I den rollen behöver du kunna påverka för att nå resultat, samtidigt som du inte alltid har formell befogenhet att ställa krav och fatta beslut.

 • ledarskapets betydelse
 • förmågan att skapa personliga relationer och utveckla förtroende
 • främja dynamiken i projektgruppen
 • nå fram med budskap
 • coacha och motivera projektdeltagare

Hantera stress i projekt

För att möta de krav som projektledarrollen medför behöver du skapa förutsättningar för ditt ledarskap. Du behöver finnas till hands för att coacha projektdeltagarna, hantera konflikter och hinna med egna arbetsuppgifter.

 • personlig tidsplanering och prioritering
 • arbeta proaktivt och delegera på rätt nivå
 • skapa marginal för egen tid

Personlig handlingsplan

Genom färdighetsträning baserat på övningar, situationsanpassade händelser och reflektioner utvecklar du din beteendekompetens. Insikterna lägger grunden för att ta fram en personlig handlingsplan.

 • vilka är dina möjligheter och utmaningar som projektledare?
 • 10 tips till framgångsrik projektledning

Fakta

Deltagare

Projektledare som vill fördjupa sina kunskaper om hur man effektivt driver ett projekt mot uppsatta mål. Du kan ha gått Företagsuniversitetets grundkurs i projektledning, motsvarande grundkurs eller förvärvat grundläggande kunskaper på annat sätt.

Mål

Målet är att ge en fördjupad kunskap som behövs för att:

 • driva komplexa projekt effektiv mot uppsatta mål
 • kvalitetssäkra projektet
 • genom kontinuerlig uppföljning säkra projektgenomförandet
 • leda och utveckla projektgruppen
 • utveckla beteendekompetensen i rollen som projektledare

Metod

Pedagogiken kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Nils Lindell

Nils Lindell är ekonom, beteendevetare och författare med över 20 års erfarenhet av projektledning i olika miljöer. Idag arbetar han framför allt med att utveckla individer, företag och organisationer med projektmetodik i fokus. Han är författare till böckerna "Förändringsledning" och "Förhandling".