Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ekonomi för chefer och ledare

– ekonomistyrning i praktiken

 • Budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning
 • Analysera verksamheten utifrån ekonomiska rapporter
 • Välj nyckeltal för aktiv målstyrning
Ekonomi för chefer och projektledare

För dig som vill styra mot positiva resultat

För dig som är chef eller ledare med resultatansvar är goda kunskaper i ekonomi nödvändiga. För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål samt ha beredskap för oväntade händelser måste du ha kunskap om verksamhetens övergripande ekonomi och förståelse för de ekonomiska flödena.

Den här ekonomikursen ger dig de grundkunskaper du som chef eller projektledare behöver. Du lär dig bl.a. att skapa säkra rutiner för budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning av ekonomin.

Välkommen till en grundläggande och praktisk utbildning i företagsekonomi, speciellt framtagen för dig som är chef eller projektledare!

Program

Block 1

Affärer och ekonomi

 • ekonomins grundbultar
 • "göra affärer"

Prissättning

 • olika principer för prissättning

Ekonomiska grundbegrepp och ekonomiskt tänkande

Ekonomisk information

 • redovisning
 • konto- och kodplaner
 • läsa ekonomiska rapporter

Analys av verksamheten

 • redskap för kostnads- och intäktsanalys
 • nyckeltal

Läsa och förstå årsredovisning

Block 2

Kalkylering

 • varför olika kalkylmodeller?
 • prissättning av produkter, varor och tjänster
 • analys av produktportfölj
 • resultatanalys

Kalkylmodeller

 • bidragskalkylering
 • självkostnadskalkylering
 • stegkalkyl
 • påläggskalkylering

Kalkylens användning i olika företag

 • kalkylering i industriföretag
 • kalkylering i tjänsteföretag
 • kalkylering i handelsföretag

Investeringskalkylering

 • syfte med investering och kalkylering
 • betalningsflöden
 • återbetalningsmetoden
 • nuvärdemetoden
 • kalkylränta
 • internränta

Block 3

Budgetprocessen

 • strategier och planer
 • verksamhetsplanering
 • budgetdokumentet

Budgetering i praktiken

 • budgetbegrepp
 • intäktsbudgetering
 • kostnadsbudgetering
 • styckkostnader
 • gemensamma kostnader
 • arbetsfördelning

Olika slags budgetar

 • resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
 • utgiftsbudget
 • likviditetsbudget

Efter budgeten

 • revidering
 • budgetuppföljning
 • prognoser

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och projektledare och andra som har marknads- eller resultatansvar.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper som behövs för att

 • analysera verksamheten med hjälp av ekonomiska rapporter, mått och nyckeltal
 • göra kalkyler
 • budgetera
 • kommunicera med ekonomer

Metod

Föreläsningar varvas med praktiska övningar och praktikfall. Ta gärna med din egen årsredovisning!

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han i olika roller och befattningar arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt, metod och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen. Han har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Senast var han chef för 30 ekonomer och controllers inom region Västmanland.