Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ekonomi för chefer och ledare

– ekonomistyrning i praktiken

 • Budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning
 • Analysera verksamheten utifrån ekonomiska rapporter
 • Välj nyckeltal för aktiv målstyrning
Ekonomi för chefer och projektledare

För dig som vill styra mot positiva resultat

Fördjupa dina kunskaper inom ekonomi och budgetering

För dig som är chef eller ledare med resultatansvar är goda kunskaper i ekonomi nödvändiga. För att kunna styra verksamheten eller olika projekt mot uppsatta mål och samtidigt ha beredskap för oväntade händelser måste du ha kunskap om verksamhetens övergripande ekonomi och förståelse för de ekonomiska flödena.

Den här ekonomikursen, särskilt anpassad för dig som är chef, ledare eller projektledare, ger dig alla de grundkunskaper du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt och för att styra mot målen. 

Budgetering, redovisning och kalkylering för dig som leder

Du får bland annat en introduktion till budgetering och redovisning och lär dig dessutom mer om ekonomins grundbultar; kalkylering, mätning och uppföljning av ekonomin. Vad är exempelvis skillnaden mellan kalkylering i olika typer av företag?

Du får även lära dig mer om olika principer för prissättning och nyckeltal och får dessutom praktiska redskap för kostnads- och intäktsanalyser.

Välkommen till en grundläggande och praktisk utbildning i företagsekonomi, speciellt framtagen för dig som är chef, ledare eller projektledare!

Program

Block 1

Affärer och ekonomi

 • ekonomins grundbultar
 • "göra affärer"

Prissättning

 • olika principer för prissättning

Ekonomiska grundbegrepp och ekonomiskt tänkande

Ekonomisk information

 • redovisning
 • konto- och kodplaner
 • läsa ekonomiska rapporter

Budgetering

 • introduktion till olika typer av budgetar
 • vilka ansvarsområden finns inom olika budgetar?
 • investeringsbudgeten kommer nästan alltid först! Varför?
 • utfall, budget, avvikelse – vad gör vi analys på?
 • nya strömningar inom budgetering

Analys av verksamheten

 • redskap för kostnads- och intäktsanalys
 • nyckeltal

Läsa och förstå årsredovisningen

Block 2

Kalkylering

 • varför olika kalkylmodeller?
 • prissättning av produkter, varor och tjänster
 • analys av produktportfölj
 • resultatanalys

Kalkylmodeller

 • bidragskalkylering
 • självkostnadskalkylering
 • stegkalkyl
 • påläggskalkylering

Kalkylens användning i olika företag

 • kalkylering i industriföretag
 • kalkylering i tjänsteföretag
 • kalkylering i handelsföretag

Investeringskalkylering

 • syfte med investering och kalkylering
 • betalningsflöden
 • återbetalningsmetoden
 • nuvärdemetoden
 • kalkylränta
 • internränta

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och projektledare och andra som har marknads- eller resultatansvar.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper som behövs för att

 • analysera verksamheten med hjälp av ekonomiska rapporter, mått och nyckeltal
 • göra kalkyler
 • förstå budgeteringsprocesser

Metod

Föreläsningar varvas med praktiska övningar och praktikfall. Ta gärna med din egen årsredovisning!

Övrigt

Första dagen i varje block börjar kl 10.00 och slutar kl 17.00 medan andra dagen börjar kl 9.00 och slutar kl 16.00.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

Torkel Strömsten

Torkel Strömsten är docent (associated professor) på Handelshögskolan i Stockholm, institutionen för redovisning och finansiering. Han är också gästprofessor på KTH inom industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Hans forskning har bland annat belyst vikten av att mäta och utvärdera kundlönsamhet på ett differentierat sätt.