Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Leda och samordna - utan att vara chef

 • Lär dig planera, organisera och kommunicera
 • Skapa gott samarbete genom engagemang och motivation
 • Hantera konflikter och stress
Leda och samordna - utan att vara chef

För dig som inte är kapten men styr ändå

Är du en av alla dem som samordnar och leder medarbetare och arbetsflöden, utan att formellt vara chef? Det kan gälla vid möten, i projekt eller i det dagliga arbetet på en avdelning. För att fungera bra i den informella ledarrollen är det viktigt att förstå hur en grupp fungerar och den egna rollen i gruppen.

Kursen stärker dig i i din roll som samordnare. Den ger dig kunskaper om planering, samordning, ledarskap och konflikthantering. Du får ökad självinsikt och kunskap om och förståelse för olika ledarstilar, motivation, delegering och kommunikation.

I slutet av kursen får du skriva en personlig handlingsplan i det digitala verktyget Knowly (i din telefon eller dator). En virtuell coach ger dig sedan stöd att implementera de nya kunskaperna i ditt arbete efter kursen.

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Din roll i organisationen

 • din roll som ledare och samordnare
 • självkännedom
 • ökade krav på kompetens och kommunikation

12.30Lunch

13.30Att arbeta med människor

 • coachande förhållningssätt
 • att leda en grupp
 • ledarstilar och roller
 • att vara ledare

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Leda och samordna

 • KASAM
 • motivation
 • delegering
 • målstyrning
 • informera, instruera, följa upp och ge feedback

11.30Lunch

12.30Att arbeta med/i grupper

 • grupputveckling
 • konflikter
 • "jobbiga" människor

Prioritera och minska stressen

 • situationer och stressignaler
 • att lära sig prioritera

Den digitala coachen – din egen handlingsplan

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare som har till uppgift att samordna, följa upp och se till att arbetsflödet fungerar.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • planera och organisera arbetsflödet
 • leda och samordna
 • informera, instruera och följa upp
 • engagera och motivera
 • hitta en egen ledarstil
 • hantera konflikter.

Den digitala coachen

I kursen ingår "den digitala coachen", en individanpassad uppföljning efter kursen. Du skapar din egen handlingsplan i mobilen under sista kursdagen och väljer en "supporter" på hemmaplan. Du får coachande frågor från en virtuell coach, som hjälper dig att reflektera över framsteg, identifiera eventuella hinder och sätta nya mål. Din "supporter" får tips via e-post för att kunna stötta dig att realisera din handlingsplan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Ann Epstein

Ann Epstein har lång och bred erfarenhet som chef, ledare och kommunikatör, både operativt och strategiskt. Ann arbetar idag som utbildare med fokus på chefs- och ledarskap samt mångfald. Ann är en skicklig pedagog med förmåga att entusiasmera och aktivera kursdeltagarna och göra kunskapen praktiskt tillämpningsbar.