Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Assistenten som samordnare

– informellt ledarskap, samordning och kommunikation

 • Utveckla dina ledaregenskaper
 • Lär dig planera, organisera och kommunicera
 • Skapa gott samarbete genom engagemang och motivation
 • Hantera konflikter och stress
Assistenten som samordnare

För dig som leder utan att vara chef

Samordna människor och arbetsflöden på ett framgångsrikt sätt

Hur ska du få dina kollegor att lyssna på och följa dig? Hur ska du lyckas samordna både människor och arbetsflöden på ett effektivt sätt? Det är en speciell utmaning att leda utan att formellt vara chef. För att fungera bra i den informella ledarrollen måste du förstå hur en grupp fungerar och din egen roll i gruppen.

Den här kursen, speciellt utvecklad för dig som arbetar som assistent, ger dig kunskaper om samordning, planering, ledarskap och konflikthantering; kunskaper som stärker dig i din roll som samordnare och ledare.

Gör en personlig handlingsplan och få stöd av en virtuell coach

Som stöd för att du ska kunna tillämpa de nya kunskaperna efter kursen och för att förstärka effekterna av utbildningen får du sista dagen skriva din egen handlingsplan i ett digitalt verktyg (i din mobil eller dator). Efter kursen hjälper sedan en virtuell coach dig att följa upp och coacha dig för att nå dina mål.

Välkommen till två spännande och utvecklande dagar för dig som fungerar som "spindeln i nätet" och arbetar med att samordna, följa upp och se till att arbetsflödet fungerar!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Samordnarens roll i organisationen

 • roll, ansvar och kompetens
 • attityder och verktygslåda
 • utmanande arbetsuppgifter
 • ökade krav på kompetens och kommunikationsförmåga
 • tydliggöra förutsättningar
 • rätt verktyg vid rätt tillfälle

12.30Lunch

13.30Planera arbetsflödet

Leda och samordna

 • leda och samordna utan att vara chef
 • beteende och kommunikationsstilar
 • identifiera beteenden som kan hindra
 • sätta mål, följa upp, delegera

Att arbeta med människor

 • kommunikation och tydlighet
 • lyssna och ställa frågor
 • vad ger motivation och engagemang
 • när vi möter hinder

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Att bygga och behålla goda relationer

 • se upp med förutfattade meningar
 • olika konfliktstilar, vilken är din?
 • hantera konflikter
 • lösa problem

Leda arbetsflödet framåt

 • organisera och planera
 • informera, instruera, följa upp och ge feedback

11.30Lunch

12.30Effektivare samarbete

 • så gör grupper som fungerar bra
 • gruppers olika utvecklingssteg
 • beteenden som irriterar
 • få ökad acceptans som samordnare och ledare
 • Feed Forward

Stress i arbetslivet

 • situationer och signaler
 • stresspoäng
 • förebygga och hantera stress

Den digitala coachen – individuell handlingsplan

16.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till assistenter och administratörer som har till uppgift att samordna, följa upp och se till att arbetsflödet fungerar.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • planera och organisera arbetsflödet
 • leda och samordna
 • informera, instruera och följa upp
 • engagera och motivera
 • hitta en egen ledarstil
 • hantera konflikter.

Den digitala coachen

I kursen ingår "den digitala coachen", en individanpassad uppföljning efter kursen. Du skapar din egen handlingsplan i mobilen under sista kursdagen och väljer en "supporter" på hemmaplan. Du får coachande frågor från en virtuell coach, som hjälper dig att reflektera över framsteg, identifiera eventuella hinder och sätta nya mål. Din "supporter" får tips via e-post för att kunna stötta dig att realisera din handlingsplan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.