Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ekonomi för assistenter och administratörer

 • Öka dina kunskaper om affärer och ekonomi
 • Löpande redovisning, kontering och bokslut
 • Budgetering, prognos och kalkyler
Ekonomi för assistenter

Öka dina kunskaper om företagets ekonomi och affären

Lär dig läsa och förstå årsredovisningen

Ekonomin genomsyrar alla organisationers verksamhet. Att kunna följa ekonomiska resonemang och förstå och tyda ekonomiska rapporter är viktigt även för dig som inte dagligen arbetar med ekonomi.

Kursen "Ekonomi för assistenter och administratörer" ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi, hjälper dig att förstå organisationens ekonomiska flöden, ger dig en helhetsbild av företaget och ökad möjlighet att aktivt delta i och påverka olika processer i företaget. Det ger dig möjlighet att bli ett ännu bättre stöd till chefen och en än viktigare resurs i företaget.

Kunskaper i ekonomi gör dig till en ännu viktigare resurs i företaget

Du får bland annat lära dig ekonomiska begrepp, olika företagsformer, hur redovisning och bokslut går till, vad som gäller för moms och hur man upprättar kalkyler. Sammantaget gör de nya kunskaperna dig till en ännu viktigare resurs!

Välkommen till en tvådagarskurs i ekonomi, skräddarsydd för dig som är assistent eller administratör!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Företagsekonomiska begrepp

 • ekonomi och ekonomisk
 • ekonomiskt tänkande och att förstå "affären"
 • företagsekonomiska grundbegrepp med bl.a. periodiseringar och avskrivningar

12.30Lunch

13.30Företagsformer

 • juridiska företagsformer
 • skillnader och likheter
 • ägandeförhållanden
 • så påverkar den ändrade revisorsplikten oss

Redovisning i praktiken

 • redovisningens syfte
 • hur påverkar olika affärshändelser verksamhetens ekonomi

Löpande redovisning

 • hantering av leverantörsfakturor
 • kontering
 • baskontoplanen
 • bokföringslagen om arkivering

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Moms

 • grunder och principer för moms
 • moms kopplad till redovisningen

Personalkostnader

 • vad kostar en personaltimme?
 • personalkostnaden – ett underlag vid kalkylering
 • kort om statlig och kommunal skatt

Bokslut

 • vad är ett bokslut?
 • bokslutets olika delar
 • praktiska råd för hur du kan bidra i bokslutsarbetet

Budgetering och kalkylering

 • hur upprättar man en kalkyl?
 • fasta och rörliga kostnader
 • täckningsbidrag
 • budgetens olika delar
 • utfall, avvikelse och prognos

Introduktion till att läsa och förstå ekonomiska rapporter

11.30Lunch

12.30Årsredovisning

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • noter och tilläggsupplysningar
 • revisionsberättelse
 • vad kan du läsa ut av de olika delarna?

Bokslutsanalys och nyckeltal

 • likviditet
 • soliditet
 • räntabilitet
 • marginal

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Assistenter, administratörer och andra medarbetare som vill ha grundläggande kunskaper i ekonomi.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • känna till grundläggande ekonomiska begrepp
 • läsa och förstå ekonomiska rapporter
 • förstå löpande redovisning och konteringar
 • delta i resonemang om ekonomifrågor

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper är nödvändiga.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.