Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Rustad för att göra fakturaverifikat och leverantörsreskontran

Ska man vara backup åt ekonomiassistenten behöver man fräscha upp sina ekonomikunskaper. Sagt och gjort; Pernilla Åkerblom gick två kurser i utbudet ”ekonomi för icke-ekonomer” och är nu rustad för de nya arbetsuppgifterna.

Pernilla Åkerblom är administrativ koordinator vid Industrifonden, som investerar i svenska företag som har banbrytande teknologi och som vill göra Sverige smartare. Hon har flera olika hattar i företaget; hon är avtalshanteringsansvarig, administratör, ansvarar för webb och intranätet men är också backup för en kollega tillika ekonomiassistent i receptionen, som ansvarar för leverantörsreskontran.

– För att kunna vara backup behövde jag förstå hur de olika delarna hänger ihop. Därför diskuterade jag och min chef olika kurser och eftersom några kollegor gått på Företagsuniversitetet tidigare så tittade vi på utbudet där, rekapitulerar Pernilla.

Pernilla_liten

Hon gick först "Ekonomi för assistenter och administratörer" på två dagar och byggde sedan på med "Praktisk redovisning 1" på två dagar under våren 2021.

– Båda kurserna var jättebra och det gick över förväntan att genomföra dem online. I 'Ekonomi för assistenter och administratörer' delade kursledaren in oss i grupper så att vi fick göra grupparbeten. Uppgifterna var bra och relevanta och vi fick diskutera med varandra och utbyta erfarenheter. Vi var alla på ungefär samma nivå, berättar hon.

I kursen fick hon bland annat lära sig ekonomiska begrepp, olika företagsformer, hur redovisning och bokslut går till och vad som gäller för moms.

– Kursledaren bjöd också in till frågor och gjorde oss delaktiga. Det blev jättebra dialog mellan oss alla. Vi tränade bland annat dubbel bokföring, som man ofta tycker är det svåraste, säger Pernilla.

Eftersom Pernilla har läst ekonomi på eftergymnasial nivå tidigare hade hon en del kunskaper kvar även om hon inte jobbat praktiskt med ekonomi någon gång.

– Kurserna blev en bra uppfräschning för mitt arbete i både fakturahantering- och ekonomisystem med bland annat verifikatregistrering.

Redovisning och bokslut

I "Praktisk redovisning I" fick hon lära sig mer om redovisning, bokföringens principer och hur ett bokslut ska tolkas och läsas.

– Vi tittade på årsredovisningar och fick lära oss olika nyckeltal, fortsätter Pernilla.

– Vi gjorde flera enskilda uppgifter och tittade på 20 olika händelser i ett påhittat företag och fick föra in uppgifter i grundboken och huvudboken för att lära oss mer om balans- och resultaträkning. Vi hann till och med göra tre bokslut.

Pernilla Åkerblom känner efter de två kurserna att hon är rustad för att vara en bra backup till ekonomiassistenten;

– Nu förstår jag principerna, känner igen termer och förstår vad som reglerar verksamheten. Jag känner att jag har jag de teoretiska kunskaperna så nu behöver jag träna på det praktiskt också, avslutar hon.

 

Läs mer om Ekonomi för assistenter och administratörer här
Läs mer om Praktisk redovisning I här