Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning I

– för dig som ska börja arbeta med redovisning

 • Lär dig bokföringens principer
 • Förstå kontoplanens uppbyggnad
 • Så här tolkar du ett bokslut
Praktisk redovisning I

För dig som ska börja arbeta med ekonomisk redovisning

Redovisningssystemet är ryggraden i företagets verksamhet. Bokföringen måste vara korrekt och lagar och regler följas.

Du som sköter den löpande bokföringen behöver kunna principerna i bokföring samt kunna läsa och förstå ekonomiska rapporter, till exempel resultat- och balansräkningar.

På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bland annat de vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande konteringar.

Välkommen till en praktisk utbildning som vänder sig till dig som har börjat eller som ska börja arbeta med redovisning!

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

Dag 1

Redovisning – en introduktion

 • redovisning som del av företagets administrativa system
 • syften
 • intressenter

Baskontoplanen

 • uppbyggnad och struktur
 • genomgång av kontoklasserna
 • praktiska övningsuppgifter

Balansräkningen

 • tillgångar, eget kapital och skulder
 • rubriker och poster
 • sammanställning av balansräkning
 • praktiska övningsuppgifter

Resultaträkningen

 • intäkter och kostnader
 • rubriker och poster
 • sammanställning av resultaträkning
 • praktiska övningsuppgifter

Dag 2

Dubbla bokföringens teknik

 • genomgång av bokföringsteknik
 • kontering av löpande affärshändelser
 • praktiska övningsuppgifter

Vad reglerar redovisningen?

 • lagstiftning
 • god redovisningssed

Bokslut

 • koppling till löpande redovisning/bokslut
 • arbetsgång
 • månadsbokslut
 • samband mellan balans- och resultaträkning
 • ingående balans
 • praktiska övningsuppgifter

Redovisningsrapporter

 • grundbok
 • huvudbok
 • resultatrapport
 • balansrapport

Fakta

Deltagare

Medarbetare som precis har börjat, eller ska börja, arbeta med redovisning.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå redovisningens syfte, principer och uppbyggnad
 • använda vanliga ekonomiska begrepp
 • läsa och förstå ekonomiska rapporter, resultat- och balansräkningar samt bokslut
 • förstå kontoplanen och kunna sköta löpande konteringar.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.