Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning I

– för dig som ska börja arbeta med redovisning

 • Lär dig bokföringens principer
 • Förstå kontoplanens uppbyggnad
 • Så här tolkar du ett bokslut
Praktisk redovisning I

Lär dig grunderna i redovisning

Få grundkunskaper i redovisning och ekonomiska flöden

Redovisningssystemet är ryggraden i företagets verksamhet. Bokföringen måste vara korrekt och lagar och regler följas. Du som sköter den löpande bokföringen behöver därför kunna principerna i bokföring samt kunna läsa och förstå ekonomiska rapporter, till exempel resultat- och balansräkningar.

Företagsuniversitetet erbjuder kurser på tre nivåer inom redovisning, där du inte bara får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden, utan också blir tryggare i ekonomiarbetets olika delar.

Praktisk redovisning I är grundkursen och riktar sig till alla som precis har börjat eller ska börja arbeta med redovisning, medan Praktisk redovisning II ger fördjupade kunskaper i exempelvis löpande bokföring, hantering av moms, periodiseringar och avskrivningar. Praktisk redovisning III är en fördjupning, där det ingår mycket praktisk övning, bland annat i ett bokföringsprogram. Fokus ligger bland annat på att läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen.

Du kan välja att gå kurserna efter varandra med en tid mellan, eller att bara gå en av kurserna - utifrån dina förkunskaper och ditt behov.

På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bland annat de vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande konteringar.

En introduktion som ger mersmak

Det här är en kurs som vänder sig till dig som har börjat eller som ska börja arbeta med redovisning. Du får bland annat en introduktion till redovisning som del av företagets administrativa system, du lär dig bokföringens principer och hur du läser och tolkar ett bokslut. Du får också lära dig den dubbla bokföringens teknik.

Om du vill fördjupa dina kunskaper efter den här kursen finns även kurserna Praktisk redovisning II och Praktisk redovisning III.

Program

Dag 1 kl 10-17

Redovisning – en introduktion

 • redovisning som del av företagets administrativa system
 • syften
 • intressenter

Baskontoplanen

 • uppbyggnad och struktur
 • genomgång av kontoklasserna
 • praktiska övningsuppgifter

Balansräkningen

 • tillgångar, eget kapital och skulder
 • rubriker och poster
 • sammanställning av balansräkning
 • praktiska övningsuppgifter

Resultaträkningen

 • intäkter och kostnader
 • rubriker och poster
 • sammanställning av resultaträkning
 • praktiska övningsuppgifter

Dag 2 kl 9-16

Dubbla bokföringens teknik

 • genomgång av bokföringsteknik
 • kontering av löpande affärshändelser
 • praktiska övningsuppgifter

Vad reglerar redovisningen?

 • lagstiftning
 • god redovisningssed

Bokslut

 • koppling till löpande redovisning/bokslut
 • arbetsgång
 • månadsbokslut
 • samband mellan balans- och resultaträkning
 • ingående balans
 • praktiska övningsuppgifter

Redovisningsrapporter

 • grundbok
 • huvudbok
 • resultatrapport
 • balansrapport

Fakta

Deltagare

Medarbetare som precis har börjat, eller ska börja, arbeta med redovisning.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå redovisningens syfte, principer och uppbyggnad
 • använda vanliga ekonomiska begrepp
 • läsa och förstå ekonomiska rapporter, resultat- och balansräkningar samt bokslut
 • förstå kontoplanen och kunna sköta löpande konteringar.

Tider

Kursdag 1: kl 10.00-17.00
Kursdag 2: kl 9.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.