Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Grundkurs i löneadministration

– för dig som är ny i rollen som löneadministratör

 • Väx in i rollen som löneadministratör
 • Så utför du de vanligaste löneberäkningarna
 • Lär dig tillämpa gällande lagar och regler
Grundkurs i löneadministration

För dig som hamnar i fokus den 25:e

Du som arbetar med löneadministration har ofta ett hårt arbetstryck. Regelverket förändras kontinuerligt och du har en deadline varje månad. Det ställer höga krav på dig. Du måste ha goda grundkunskaper i löneadministration, vara väl insatt i de skatteregler som gäller och dessutom hela tiden hålla dig uppdaterad.

Företagsuniversitetets "Grundkurs i löneadministration" ger dig praktiska kunskaper i löneadministrativt arbete och förståelse för de krav som kopplas till rollen. Du lär dig de löneadministrativa rutinerna och får kunskaper om skatteregler, brutto- och nettolön samt de regler som gäller för semester och föräldraledighet, förmåner och traktamenten.

Kursen varvar teori med många praktiska räkneövningar. Du får också möjlighet att diskutera problem och ställa frågor.

Välkommen till en aktuell och praktisk kurs som ger dig grundkunskaperna i löneadministration som du, som är ny i rollen, behöver!

Program

Dag 1-3

Att vara löneadministratör

 • yrkesrollen
 • tystnadsplikt
 • kollektivavtalets påverkan på lönen
 • löneadministrativa rutiner

Brutto- och nettolön

 • bruttolönebegreppet
 • bruttolönetillägg och -avdrag
 • praktiska övningar

Skatteregler

 • jämkning
 • tabellskatt
 • engångsskatt
 • praktiska övningar

Utmätning

 • kvittning
 • övriga avdrag
 • praktiska övningar

Nettolöneberäkning

 • nettolönetillägg och -avdrag
 • praktiska övningar

Sjukfrånvaro

 • praktiska övningar

Föräldraledighet

 • praktiska övningar

Semester

 • semesterdagar
 • semesterlön
 • semesterskuld
 • praktiska övningar

Förmåner

 • praktiska övningar

Traktamenten

 • praktiska övningar

Kontrolluppgifter och årsskiftesrutiner

Fakta

Tider

Dag 1: 10.00-17.00 Övriga dagar: 9.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 9.30.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har arbetat med löneadministration. Inga förkunskaper krävs. För dig som har tidigare erfarenhet och kunskaper i löneadministration rekommenderar vi "Diplomerad löneadministratör".

Mål

Efter kursen ska deltagarna ha de kunskaper som behövs för att

 • fungera i rollen som löneadministratör
 • känna till de löneadministrativa rutinerna
 • förstå och kunna göra de vanligaste löneberäkningarna.

Metod

Kursen varvar teori med många praktiska räkneövningar. Tid ges för diskussion och frågor.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Ann-Katrin Vestberg

Ann-Katrin Vestberg har arbetat med löneadministration sedan 1985 och har lång erfarenhet av att utbilda löneadministratörer på olika nivåer. Hennes dryga 30 år inom löneområdet har ägnats åt praktiskt tillämpning, utveckling av nya generationens löneprogram, utbildning och föreläsningar.