Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Arbetsrätt

- aktuell lagstiftning och hur du tillämpar den

 • Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS
 • Så tolkar du kollektivavtalet
 • Agera korrekt vid arbetstvister
Arbetsrätt

Lär dig vad som gäller - det senaste inom arbetsrätten

Gör rätt från början

Omorganisation och förändringar i företaget får alltid arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att det ska bli rätt från början är det viktigt att varje åtgärd är väl underbyggd. Detta kräver goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Lär dig tillämpa lagar, regler och avtal inom arbetsrätten

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor.

Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt!

Program

Dag 1

10.00Den aktuella svenska arbetsrätten

 • medbestämmandelagen
 • lag om facklig förtroendeman
 • föreningsrätten
 • förhandlingsrätten
 • informationsskyldighet
 • facklig vetorätt
 • skadestånd enligt MBL

12.30Lunch

13.30Lagen om anställningsskydd

 • anställningsformer
 • anställningsavtalet
 • informationsskyldigheten
 • övergång av verksamhet
 • omplaceringar

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Anställningsavtalets upphörande

 • lag om anställningsfrämjande åtgärder
 • uppsägning och avskedande
 • formella regler i LAS
 • processuella regler i LAS

11.30Lunch

12.30Lagar

 • Diskrimineringslagen
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Arbetstidslagstiftningen
 • Semesterlagen
 • Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Ett praktiskt arbetsrättsligt problem – grupparbete

16.00Sammanfattning och kursavslutning

Fakta

Deltagare

HR-chefer, HR-assistenter, chefer med personalansvar och andra som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning
 • agera korrekt i arbetsrättsliga frågor
 • känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas rättigheter och skyldigheter
 • vara orienterad om arbetsrättens inriktning, innehåll och betydelse.

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.