Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Arbetsrätt

– inklusive nya LAS och andra nyheter

 • Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS
 • Bli trygg i när och i vilka frågor du behöver förhandla med facket
 • När och hur kan du avsluta en anställning
Arbetsrätt

Lär dig vad som gäller - det senaste inom arbetsrätten

Gör rätt från början

Omorganisation och förändringar i företaget får alltid arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att det ska bli rätt från början är det viktigt att varje åtgärd är väl underbyggd. Detta kräver goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Lär dig tillämpa lagar, regler och avtal inom arbetsrätten

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor.

Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt!

Program

Den svenska modellen

Arbetsrättsliga lagar och definitioner

Rekrytering

Anställningsavtalet

LAS, Lagen om anställningsskydd

 • grundläggande regler
 • anställningsformer
 • företrädesrätt till högre sysselsättning

Övergång av verksamhet

Medbestämmandelagen (MBL) - ett viktigt verktyg i arbetet

Avslutande av anställning

 • uppsägningstider
 • avslutande av visstids
 • pension
 • arbetsbristsuppsägningar
 • uppsägning av personliga skäl
 • avskedande
 • överenskommelse om avslut
 • betyg, referenser och avslutssamtal
 • tvist om avslutande av anställning

Diskrimineringslagen

Visselblåsarlagen

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Uthyrning av arbetskraft

Arbetsmiljölagstiftningen

Nya LAS och andra nyheter

 • innebörden av att saklig grund-begreppet vid uppsägning ändras till sakliga skäl
 • de nya turordningsreglerna
 • de nya reglerna som gäller vid tvister om ogiltigförklaring och införandet av högre skadestånd
 • den nya formen för visstidsanställning "särskild visstidsanställning" som ersätter allmän visstidsanställning
 • den nya beräkningsregeln för omvandling av särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning
 • heltid som ny norm
 • rättigheten för inhyrd arbetskraft (från bemanningsföretag) till anställning hos kund alternativ ekonomisk ersättning efter viss tid
 • införande av omställnings- och kompetensstöd för arbetsgivare som inte har kollektivavtal
 • de nya reglerna om omställningsstudiestöd

 

Fakta

Deltagare

HR-chefer, HR-assistenter, chefer med personalansvar och andra som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning
 • agera korrekt i arbetsrättsliga frågor
 • känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas rättigheter och skyldigheter
 • vara orienterad om arbetsrättens inriktning, innehåll och betydelse.

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.