Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad HR-chef

– uppdatera och kvalitetssäkra dina kunskaper och stärk ditt cv

 • Utveckla en kompetensbaserad personalstrategi
 • Arbeta proaktivt med värderingar för önskat beteende
 • Change Management, aktuell arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet
 • AI för HR - gästföreläsning
 HR-chefsutbildning

För dig som vill stärka företagets viktigaste resurs

Fokus på affärskritiskt HR-arbete

HR-chefens arbete är viktigare än någonsin och HR-frågorna några av de mest affärskritiska. Medarbetarna, deras kompetens och prestation avgör företagets framgång och framtid.

Som HR-chef måste du arbeta nära verksamheten, stötta cheferna, se till att nödvändig kompetens finns i organisationen och skapa förutsättningar för motiverade medarbetare och effektiva processer. Det är också viktigt att mer långsiktigt koppla HR-arbetet till organisationens mål och strategier.

För att lyckas är det viktigt att arbeta proaktivt och förstärka och uppmuntra beteenden och kompetenser som leder till en framgångsrik och hållbar företagskultur.

Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och tillämpning

Företagsuniversitetets elva dagar långa, strategiska och praktiska diplomutbildning ger dig en helhetsbild av HR-chefens arbete och ansvarsområden. Du får praktiska kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med strategier, vision, värderingar och företagskultur. Dessutom lär du dig mer om kompetensutveckling, strategisk talangförsörjning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt att leda förändringsprocesser.

Välkommen till en både praktisk och strategisk HR-chefsutbildning som stärker dig i rollen som HR-chef idag!

Program

Block 1

HR-strategier och processer

Målet med de första dagarna är att kunna sätta upp en affärsmodell för HR samt en strategi för att möta framtida behov och mål, att kunna vara tydlig med vad HR-funktionen skall leverera och hur processer och tjänster ska se ut framöver.

 • nulägesanalys av värdeskapande aktiviteter
 • utveckla och styra HR-strategier utifrån organisationens behov
 • HR-funktionens roll i verksamheten och HR:s roll i ledningen
 • krav som ställs på HR-funktionens arbete
 • samarbetet mellan HR och linjechefer
 • fallgropar för HR-funktionen
 • trendspaning inom HR: agilt HR, millenniegenerationen, AI
 • medarbetarens nya roll – självledande team
 • HR-nyckeltal

Trendspaning och framtiden

Block 2

Arbetsrätt

Målet med de här dagarna är att fördjupa dina kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö, att du ska få chansen att lära av verkliga case och diskutera.

 • presentation av arbetsrätt
 • domstolar i arbetstvister
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal
 • Lagen om anställningsskydd
 • Diskrimineringslagen
 • Uthyrningslagen
 • viktiga tips för dig som är HR-chef

Strategiskt arbetsmiljöarbete

 • strategier och mål
 • lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för arbetsmiljö
 • HR:s roll och uppgifter
 • att stödja ledning, chefer och medarbetare

Block 3

Målet är att bli medveten och aktivt arbeta med värderingar som påverkar organisationens resultat samt att få kunskaper om hållbarhet och CSR ur ett HR-perspektiv.

Organisationskultur och värderingar

 • hur grundläggs värderingar?
 • nationella kulturers olikheter
 • organisationens kultur och värderingar som styr beteenden
 • värderingsstyrning – utveckla ett önskat beteende i organisationen
 • modeller och verktyg för analys av den egna kulturen

Hållbarhet och CSR – organisationens ansvar

 • vad innebär egentligen hållbarhet och CSR?
 • vad behöver HR göra inom hållbarhetsområdet?
 • det nya ESG-direktivet

HR i ledningsgruppen

 • syfte med ledningsgrupp
 • roller i ledningsgrupp
 • HR:s roll och uppdrag
 • HR:s bidrag till ledningsgrupp

Block 4

Målet med de här dagarna är att ge kunskaper om hur du som HR-chef ska kunna bidra och påverka i ledningsgruppen på bästa sätt. Du får också kunskaper om strategisk kompetensförsörjning.

Säkerhet för HR

 • personalsäkerhet inkl. t.ex. säkerhetsprövningar, bakgrundskontroller och utbildningar
 • informationssäkerhet inkl. klassificering, hantering och förvaring

Kompetensutveckling

 • Strategic Workforce Planning
 • karriärutveckling och karriärsamtal
 • verktyg för kompetensutveckling, reskilling, upskilling, sourcing

Strategisk talangförsörjning

 • talangförsörjningsplan
 • attrahera rätt talanger
 • selektera rätt kompetens
 • behålla rätt kompetens
 • talangförsörjning i internationell miljö
 • rekryteringstrender

Block 5

Målet är att ge insikt i vad förändringsarbete innebär och kunskap om olika sätt att framgångsrikt genomföra en förändringsprocess. Vi avslutar utbildningen med att se framåt.

Change Management

 • vad är organisationsförändring?
 • så vet man vad som behöver förändras
 • organisationsförändringsmodeller
 • organisationsutveckling
 • att förstå och hantera motstånd mot förändring
 • praktisk tillämpning av en organisationsförändringsmodell

Gemensam middag

På kvällen dag 1 i det här blocket äter vi en gemensam middag.

AI för HR - gästföreläsning med Sara Breman

Redovisning av diplomeringsuppgiften

Så går vi vidare – summering

 • från teori till praktik – hur får vi resultat av vårt HR-arbete?
 • redovisning av egna case
 • summering av kursen

Din egen handlingsplan och den virtuella coachen Knowly

Du skriver din handlingsplan i din smartphone eller dator och utser en egen coach. När du kommer tillbaka till arbetet påminner och coachar den virtuella coachen dig och hjälper dig att genomföra din handlingsplan.

Fakta

Deltagare

HR-chefer, HR Business Partners, HR-specialister och andra som har några års erfarenhet av praktiskt HR-arbete.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • utforma HR-strategier utifrån företagets strategier och mål
 • utveckla ett proaktivt HR-arbete som ger konkreta resultat och effekter i verksamheten
 • förstärka din roll som HR-chef i organisationen
 • öka medvetenheten om hur värderingar och kompetens påverkar verksamhetens resultat

Diplomering

För att få diplom krävs 100% närvaro samt godkänt på diplomuppgiften.

Digitalt stöd och den virtuella coachen Knowly

För att förstärka och effektivisera lärprocessen använder vi Learnifier som digitalt stöd under utbildningen.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, arbete med verklighetsbaserade case, diskussioner och reflektion.

Tider

Dag 1 i varje block kl.10-17, följande dagar 9-16.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Kerstin Wejlid

Kerstin Wejlid är HR-konsult med erfarenhet från både stora och mindre bolag främst inom IT och Finans. Kerstin har arbetat i koncernledningar med strategisk HR, men tycker att det är lite roligare att arbeta med mindre bolag där arbetsuppgifterna varierar mellan högt och lågt. Hon har erfarenhet av egen verksamhet där hon startat och byggt upp företag samt arbetat som konsult med uppdrag av styrelse, VD, ledningsgrupp samt som chef inom olika branscher. HR i framkant är hennes motto.

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.

Helena Bodin

Helena Bodin har både strategiskt och praktiskt utvecklat modeller för karriärutveckling och kompetensutveckling inom Panasonic och Fujitsu. Modellen innehöll enkla verktyg som chefer och medarbetare kunde använda sig av och ett enklare karriärseminarium. Helena har också utvecklat strategier för Talent Management och nu senast på Swedbank arbetat med Strategic Workforce Planning för att se hur verksamhetens nuvarande och framtida behov bäst kan mötas. 

Gabrielle Ödhammar

Gabrielle Ödhammar är leg. psykolog med inriktning mot Arbete & Organisation. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult inom rekrytering, urval och kompetensförsörjning mot ett flertal branscher.  Hon har tidigare varit ansvarig för Talent- och Performance management på Business Sweden samt globalt rekryteringsprocess-ansvarig på Nordea. Hon arbetar idag som ansvarig för Talent Planning på Group People på Nordea.  

Nils Hallén

Nils Hallén har en bakgrund som HR-chef och vd, han har också en gedigen erfarenhet från rollen som rekryterings- och outplacementkonsult. Nils arbetar idag huvudsakligen med utbildning och rådgivning inom ledarskap och HR.

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan våren 2023 som koncernsäkerhetschef på Attendo. Innan dess var han säkerhets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB i sex år, med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhetsarbetet. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.