Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar

– lagar, tillämpning och praktisk träning

 • Gör rätt i fackliga förhandlingar
 • Formulera acceptabla mål och spelregler
 • Lär dig hitta vinna/vinna-lösningar
Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar

För dig som vill hitta balansen mellan det önskvärda och det möjliga

Lär dig behärska fackliga förhandlingssituationer

Målet med en bra förhandling är att alla parter ska bli så nöjda som möjligt, att uppnå en "happy happy-lösning". För att nå dit krävs noggranna förberedelser och en strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

Kursen "Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar" är speciellt framtagen för dig som arbetar med HR och som leder eller deltar i förhandlingar gällande till exempel omorganisationer, tjänstetillsättningar, löner och anställningsvillkor.

Från förberedelser till praktisk förhandlingsträning

Kursen ger dig kunskaper om aktuella regelverk, kommunikation, mål och spelregler samt praktisk träning i verklighetsnära förhandlingsövningar som gör att du kan behärska olika förhandlingssituationer och öka dina möjligheter att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Välkommen till en kurs i förhandlingsteknik, speciellt framtagen för dig som arbetar med HR och med mycket praktisk träning!

Program

Dag 1

Tydlig kommunikation i förhandlingen

 • förhandlartyper
 • teknik och taktik
 • kroppsspråk

Förhandlingens regelverk

 • regelverk för olika typer av personalförhandlingar
 • hur förhandlingen avslutas
 • dokumentation av förhandlingen

Praktisk förhandlingsträning med feedback

Dag 2

Förberedelser inför förhandlingen

 • utredning av sakfrågan
 • utredning av rättsliga ramar
 • formulera mål
 • informera

Praktiska råd till förhandlaren

 • öppning
 • strategi och teknik
 • komma vidare i en låst förhandling
 • uppnå en vinna/vinna-situation

Argumentationsteknik

Praktisk förhandlingsträning med feedback

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare inom HR. Förkunskaper krävs ej men du bör ha genomfört/deltagit i några fackliga förhandlingar.

Mål

Målet är att ge dig de kunskaper du behöver för att

 • behärska olika förhandlingssituationer
 • nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda
 • bli medveten om dina egna förhandlingsegenskaper och vad du kan göra för att bli en ännu bättre förhandlare.

Den här kursen ger teoretiska kunskaper, men fokus ligger på praktik och dialog och innehåller verklighetsnära förhandlingsövningar där deltagarna själva får tillämpa de metoder de har lärt sig.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Lo Hjorth

Lo Hjorth har en bakgrund som HR-chef i flera olika verksamheter och har en gedigen erfarenhet förhandlingar på lokal likväl som central nivå inom många olika kollektivavtalsområden. Lo arbetar i dag som HR chef samt håller utbildningar och föreläsningar. Lo är diplomerad ICF coach.