Kompetensbaserad rekrytering - Kurs - Företagsuniversitetet

Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kompetensbaserad rekrytering

– öka träffsäkerheten i rekryteringen

 • Så rekryterar du utifrån kravprofilen
 • Förbered dig för en lyckad intervju
 • Referenser som ger rätt bild av kandidatens kompetens
Kompetensbaserad rekrytering

För dig som vill träffa rätt i rekryteringen

Att rekrytera personal är en kostsam och viktig investering. En lyckad rekrytering förutsätter en korrekt utformad kravprofil, som verkligen speglar organisationens behov och den sökandes kompetens.

Genom att strukturera processen och använda relevanta urvalsmetoder ökar dina förutsättningar att genomföra en rekrytering med ett lyckat resultat för båda parter.

På Företagsuniversitetets kurs "Kompetensbaserad rekrytering" lär du dig en strukturerad metod för rekrytering, som hjälper dig att kartlägga den sökandes personlighet och kompetens och därmed ökar dina chanser att hitta rätt person för tjänsten.

Välkommen till en mycket efterfrågad och högt uppskattad tvådagarskurs, ledd av Gunilla Andersson och/eller Nils Hallén, experter på rekrytering och urval. De är också författare till den nyligen utgivna boken "Rekrytering och urval – teori och praktik".

Program

Dag 1

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

 • trender och nyheter inom rekrytering
 • certifieringar på den svenska marknaden

Transparens och processer

 • öka träffsäkerheten – olika metoder
 • vad säger forskningen idag?
 • diskrimineringslagen och andra relevanta lagar

Utgå från en kompetensmodell

 • kompetensträdet – en kompetensmodell
 • kravprofilen som styr hela rekryteringsprocessen
 • identifiera och definiera nödvändiga kompetenser

Personlighetstyper och tester

 • teorier om typer och egenskaper
 • personlighetstester
 • färdighets- och begåvningstester

Dag 2

Kompetensbaserad intervju

 • frågor som fokuserar på beteende och kompetens
 • skapa frågor enligt STAR-metoden

Referenstagning

 • en modell för referenstagning
 • motsatsord som kan hjälpa till vid rekrytering

Bedömning

 • så använder du bedömningsskalor och bedömningsmatriser

Praktiska övningar under kursen

 • att utarbeta en kravprofil
 • att definiera kompetenser med beteendeindikatorer
 • att formulera konkreta och beteendeinriktade frågor
 • praktisk intervjuträning med feedback

Fakta

Tider

Dag 1: 10.00-17.00 Dag 2: 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 09.30.

Deltagare

Medarbetare på HR-avdelningen, rekryterare och chefer som vill öka träffsäkerheten i rekryteringen.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • öka träffsäkerheten i rekryteringen
 • strukturera intervjun
 • ställa frågor som kartlägger beteende och kompetens
 • få fram användbar information vid referenstagning
 • göra bedömningar i relation till kravprofil och andra kandidater.

Litteratur

I kurspriset ingår boken "Rekrytering och urval - Teori och praktik" av Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick J. Smith.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska intervjuövningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Nils Hallén

Nils Hallén har en bakgrund som HR-chef och vd, han har också en gedigen erfarenhet från rollen som rekryterings- och outplacementkonsult. Nils arbetar idag huvudsakligen med utbildning och rådgivning inom ledarskap och HR.

Gunilla Andersson

Gunilla Andersson har under många år arbetat som HR-chef inom läkemedelsindustrin, både i Sverige och Kanada. Hon har dessutom arbetat som headhunter och rekryteringskonsult. Gunilla arbetar idag som konsult och utbildare inom HR och ledarskap.