Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning II

 • Säkra dina kunskaper i bokföring
 • Så gör du en korrekt skattedeklaration
 • Ta kontroll över konteringen
Praktisk redovisning II

För dig som vill ta större ansvar för fler delar i redovisningsarbetet

Du som vill specialisera dig på redovisning och kunna arbeta mer självständigt behöver fördjupade kunskaper. Det är kunskaper som ger dig möjlighet att ta ett större ansvar för fler delar i redovisningsarbetet på din arbetsplats.

På Företagsuniversitetets kurs "Praktisk redovisning II" får du bland annat fördjupade kunskaper om kontering, löpande bokföring, hantering av moms, skatter och avgifter samt periodiseringar och avskrivningar.

Lämpliga förkunskaper är kursen ”Praktisk redovisning I” och/eller vana från praktiskt konteringsarbete.

Program

Dag 1

Redovisningens grundpelare

 • redovisningens syfte
 • extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL)
 • baskontoplanen – repetition

Bokföring av löner och sociala avgifter

 • kontering av löner, arbetsgivaravgifter och personalskatter
 • förmåner
 • skattedeklaration
 • praktiska övningsuppgifter

Momsredovisning

 • krav på verifikation/faktura ur momsrättslig synvinkel
 • tidpunkt för momsredovisning
 • kontering av löpande affärshändelser med moms
 • praktiska övningsuppgifter

Dag 2

Ej avdragsgilla kostnader

 • representation
 • övriga ej avdragsgilla kostnader
 • praktiska övningsuppgifter

Periodiseringsbegreppet

 • termer och definitioner
 • intäkter/kostnader, inkomster/utgifter, inbetalningar/utbetalningar
 • avskrivningar på anläggningstillgångar
 • redovisning av upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader

Skattekontot

 • innehåll
 • skattedeklaration
 • praktiska övningsuppgifter

Sammanfattning

Fakta

Deltagare

Medarbetare som arbetar med ekonomi och har gått kursen ”Praktisk redovisning I” eller kan den dubbla bokföringens princip. Man bör även kunna kontera löpande affärshändelser och ha viss insikt i hur balans- och resultaträkningen hör ihop.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kontera rätt
 • sköta löpande bokföring
 • hantera redovisningen av moms, skatter och avgifter
 • förstå periodiseringar och avskrivningar

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.

MALMÖ

Hans Westberg

Hans Westberg är auktoriserad revisor på Mazars, kontor Lund City, där han även är kontorschef. Tidigare har han bl.a. varit redovisningschef inom Alfa Lavalkoncernen och revisor på SET Revisionsbyrå.