Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning II

 • Säkra dina kunskaper i bokföring
 • Lön, moms, representation och skatt
 • Lär dig mer om periodisering och kontering
Praktisk redovisning II

Lär dig ta ett större ansvar för fler delar i redovisningsarbetet

Ta nästa steg i redovisningsarbetet

Du som vill specialisera dig på redovisning och kunna arbeta ännu mer självständigt behöver fördjupade kunskaper. Det är kunskaper som ger dig möjlighet att ta ett större ansvar för fler delar i redovisningsarbetet på din arbetsplats.

Företagsuniversitetet erbjuder kurser på tre nivåer inom redovisning, där du inte bara får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden, utan också blir tryggare i ekonomiarbetets olika delar.

Praktisk redovisning I är grundkursen och riktar sig till alla som precis har börjat eller ska börja arbeta med redovisning, medan Praktisk redovisning II ger fördjupade kunskaper i exempelvis löpande bokföring, hantering av moms, periodiseringar och avskrivningar. Praktisk redovisning III är en fördjupning, där det ingår mycket praktisk övning, bland annat i ett bokföringsprogram. Fokus ligger bland annat på att läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen.

Du kan välja att gå kurserna efter varandra med en tid mellan, eller att bara gå en av kurserna - utifrån dina förkunskaper och ditt behov.

På kursen "Praktisk redovisning II" får du bland annat fördjupade kunskaper om löpande bokföring, hantering av moms, skatter och avgifter samt periodiseringar och avskrivningar.

En praktisk kurs som fördjupar kunskapen inom redovisning

Du lär dig mer om redovisningens syfte, extern och intern redovisning, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen samt baskontoplanen. Du får också kunskaper i kontering av löner, arbetsgivaravgifter och personalskatter, förmåner och skattedeklarationer.

Lämpliga förkunskaper är kursen ”Praktisk redovisning I” och/eller vana från praktiskt konteringsarbete. Det är också bra om du kan den dubbla bokföringens princip.

Vill du ta nästa kliv i redovisningsarbetet eller skaffa dig ännu mer fördjupade kunskaper rekommenderas kursen "Praktisk redovisning III".

Program

Dag 1 kl 10-17

Redovisningens grundpelare

 • redovisningens syfte
 • extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL)
 • baskontoplanen – repetition

Bokföring av löner och sociala avgifter

 • kontering av löner, arbetsgivaravgifter och personalskatter
 • förmåner
 • skattedeklaration
 • praktiska övningsuppgifter

Momsredovisning

 • krav på verifikation/faktura ur momsrättslig synvinkel
 • tidpunkt för momsredovisning
 • kontering av löpande affärshändelser med moms
 • praktiska övningsuppgifter

Dag 2 kl 9-16

Ej avdragsgilla kostnader

 • representation
 • övriga ej avdragsgilla kostnader
 • praktiska övningsuppgifter

Periodiseringsbegreppet

 • termer och definitioner
 • intäkter/kostnader, inkomster/utgifter, inbetalningar/utbetalningar
 • avskrivningar på anläggningstillgångar
 • redovisning av upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader

Skattekontot

 • innehåll
 • skattedeklaration
 • praktiska övningsuppgifter

Sammanfattning

Fakta

Deltagare

Medarbetare som arbetar med ekonomi och har gått kursen ”Praktisk redovisning I” eller kan den dubbla bokföringens princip. Man bör även kunna kontera löpande affärshändelser och ha viss insikt i hur balans- och resultaträkningen hör ihop.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kontera rätt
 • sköta löpande bokföring
 • hantera redovisningen av moms, skatter och avgifter
 • förstå periodiseringar och avskrivningar

Tider

Kursdag 1: kl 10.00-17.00
Kursdag 2: kl 9.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

 

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.