Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning III

 • Fördjupa dina kunskaper om redovisning och bokslut
 • 16 nyckeltal för rätt diagnos
 • Mycket praktisk träning
Praktisk redovisning III

Lär dig arbeta med och förstå hela redovisningskedjan

Fördjupning med praktiska övningar

Du som vill ta ett större ansvar och gå vidare till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom området redovisning och bokföring behöver uppdatera de kunskaper du redan har och fylla på med nya. Allt för att vara säker och trygg i din yrkesroll.

Företagsuniversitetet erbjuder kurser på tre nivåer inom redovisning, där du inte bara får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden, utan också blir tryggare i ekonomiarbetets olika delar.

Praktisk redovisning I är grundkursen och riktar sig till alla som precis har börjat eller ska börja arbeta med redovisning, medan Praktisk redovisning II ger fördjupade kunskaper i exempelvis löpande bokföring, hantering av moms, periodiseringar och avskrivningar. Praktisk redovisning III är en fördjupning, där det ingår mycket praktisk övning, bland annat i ett bokföringsprogram. Fokus ligger bland annat på att läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen.

På kursen "Praktisk redovisning III", det tredje steget, får du de kunskaper du behöver för att självständigt arbeta med hela redovisningskedjan, från konteringar till analyser och gällande lagar. Fokus ligger på praktiska övningar.

En kurs för dig som redan arbetar med redovisning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med redovisning. Lämpliga förkunskaper är kursen "Praktisk redovisning II" och/eller motsvarande kunskaper. Den ger dig en viktig fördjupning i de kunskaper du behöver för att arbeta säkert, tryggt och självständigt med redovisning. Kursen är väldigt praktiskt orienterad och du får både arbeta med ett praktikfall och i ett bokförinsgprogram.

Du lär dig bland annat att löpande bokföring, att läsa och läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen samt att beräkna och använda nyckeltal. 

Program

Dag 1 kl 10-17

Kort repetition och genomgång

 • lagstiftning
 • moms
 • ej avdragsgilla kostnader
 • kundförluster
 • planenliga och räkenskapsenliga avskrivningar
 • bokslutsdispositioner

Praktiska övningar i bokföringsprogram

 • genomgång av praktikfall
 • ingående balans
 • kontering och registrering av löpande affärshändelser, ej avdragsgilla och ej skattepliktiga poster, moms, löner m.m.

Dag 2 kl 9-16

Praktiskt bokslutsarbete

 • kontering och registrering av bokslutstransaktioner
 • periodiseringar, varulager, osäkra kundfordringar m.m.
 • beräkning av särskild löneskatt,
 • beräkning av planenliga och räkenskapliga avskrivningar
 • beräkning av bokslutsdispositioner och bolagsskatt
 • genomgång av kopplingen bokslut - årsredovisning

Nyckeltal

 • introduktion och genomgång av 16 grundnyckeltal
 • beräkning av nyckeltal baserad på praktikfallet

Sammanfattning

 • bokslut - årsredovisning - nyckeltal
 • koppling och analys av praktikfallet

Fakta

Deltagare

Medarbetare som arbetar med ekonomi och har gått kursen "Praktisk redovisning II" eller har motsvarande kunskaper. Deltagarna ska förstå grunderna i periodisering av intäkter och kostnader och hantering av skatter, avgifter och moms samt ha praktisk erfarenhet av redovisningsarbete.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna sköta löpande bokföring
 • läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen
 • beräkna och använda nyckeltal

Tider

Kursdag 1: kl 10.00-17.00
Kursdag 2: kl 9.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

 

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.