Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning III

 • Uppdatera dig och säkra dina kunskaper om bokslut
 • 16 nyckeltal för rätt diagnos
 • Mycket praktisk träning
Praktisk redovisning III

Lär dig arbeta med hela redovisningskedjan

Uppdatera dina kunskaper i allt från konteringar till analyser och lagar

Du som vill ta ett större ansvar och gå vidare till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom området redovisning och bokföring behöver uppdatera de kunskaper du redan har och fylla på med nya. Allt för att vara säker och trygg i din yrkesroll.

På kursen "Praktisk redovisning III", det tredje steget, får du de kunskaper du behöver för att självständigt arbeta med hela redovisningskedjan, från konteringar till analyser och gällande lagar. Fokus ligger på praktiska övningar.

En kurs för dig som redan arbetar med redovisning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med redovisning. Lämpliga förkunskaper är kursen "Praktisk redovisning II" och/eller vana från praktiskt redovisningsarbete. Den ger dig en viktig fördjupning i de kunskaper du behöver för att arbeta säkert, tryggt och självständigt med redovisning.

Du lär dig bland annat att löpande bokföring, att läsa och läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen samt att beräkna och använda nyckeltal. 

Program

Dag 1

Repetition

 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • skattekonto
 • moms
 • ej avdragsgilla kostnader
 • periodiseringar
 • planenliga och räkenskapsenliga avskrivningar
 • praktiska övningsuppgifter

Bokföringsprogram

 • bokföringsprogrammens funktion

Praktiska övningar

 • genomgång av praktikfall
 • ingående balans
 • kontering av bokföringsmaterial
 • ej avdragsgilla poster, moms, löner m.m.
 • registrering

Dag 2

Praktiska övningar – bokslutsarbete

 • kontering och registrering av bokslutstransaktioner, periodiseringar, osäkra kundfordringar m.m.
 • beräkning av särskild löneskatt, planenliga och räkenskapliga avskrivningar, bolagsskatt m.m.
 • utskrifter och avstämningar

Nyckeltalsberäkningar

 • genomgång av 16 grundnyckeltal
 • praktisk övningsuppgift på praktikfallet

Bokslut – årsredovisning – nyckeltal

 • koppling, analys

Sammanfattning

Fakta

Deltagare

Medarbetare som arbetar med ekonomi och har gått kursen "Praktisk redovisning II" eller har motsvarande kunskaper. Deltagarna ska förstå grunderna i periodisering av intäkter och kostnader och hantering av skatter, avgifter och moms samt ha praktisk erfarenhet av redovisningsarbete.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna sköta löpande bokföring
 • läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen
 • beräkna och använda nyckeltal

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.