Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk redovisning III

 • Uppdatera dig och säkra dina kunskaper om bokslut
 • 16 nyckeltal för rätt diagnos
 • Mycket praktisk träning
Praktisk redovisning III

För dig som arbetar med hela redovisningskedjan

Du som vill ta ett större ansvar och gå vidare till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom området redovisning och bokföring behöver uppdatera de kunskaper du redan har och fylla på med nya. Allt för att vara säker och trygg i din yrkesroll.

På kursen "Praktisk redovisning III", det tredje steget, får du de kunskaper du behöver för att självständigt arbeta med hela redovisningskedjan, från konteringar till analyser och gällande lagar. Fokus ligger på praktiska övningar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med redovisning. Lämpliga förkunskaper är kursen "Praktisk redovisning II" och/eller vana från praktiskt redovisningsarbete.

Välkommen till en praktisk kurs som ger dig kunskaperna du behöver för att arbeta säkert, tryggt och självständigt med redovisning!

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

Dag 1

Repetition

 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • skattekonto
 • moms
 • ej avdragsgilla kostnader
 • periodiseringar
 • planenliga och räkenskapsenliga avskrivningar
 • praktiska övningsuppgifter

Bokföringsprogram

 • bokföringsprogrammens funktion

Praktiska övningar

 • genomgång av praktikfall
 • ingående balans
 • kontering av bokföringsmaterial
 • ej avdragsgilla poster, moms, löner m.m.
 • registrering

Dag 2

Praktiska övningar – bokslutsarbete

 • kontering och registrering av bokslutstransaktioner, periodiseringar, osäkra kundfordringar m.m.
 • beräkning av särskild löneskatt, planenliga och räkenskapliga avskrivningar, bolagsskatt m.m.
 • utskrifter och avstämningar

Nyckeltalsberäkningar

 • genomgång av 16 grundnyckeltal
 • praktisk övningsuppgift på praktikfallet

Bokslut – årsredovisning – nyckeltal

 • koppling, analys

Sammanfattning

Fakta

Deltagare

Medarbetare som arbetar med ekonomi och har gått kursen "Praktisk redovisning II" eller har motsvarande kunskaper. Deltagarna ska förstå grunderna i periodisering av intäkter och kostnader och hantering av skatter, avgifter och moms samt ha praktisk erfarenhet av redovisningsarbete.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna sköta löpande bokföring
 • läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen
 • beräkna och använda nyckeltal

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Christina Gyberg

Christina Gyberg är ekonom specialiserad på redovisning med praktisk erfarenhet från många olika företag och branscher. Hon är en skicklig pedagog som med stort engagemang förmedlar sina kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter.