Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektadministratör

– för effektiv projektadministration

 • Projektprocessen från a till ö
 • Skapa effektiva rutiner som styr mot målet
 • Så administrerar du informationsflödet
Projektadministratör

För dig som vill stödja projektet med effektiv administration

Skapa effektiva rutiner i projektet

Behöver du bli bättre på att skapa effektiva rutiner för arbetet i projektgruppen? En förutsättning för riktigt lyckade projekt är att administrationen fungerar. Det innebär att din roll som projektadministratör är att skapa stödrutiner för gruppen, att administrera informationsflödet och att organisera och följa upp arbetet.

Aktuella kunskaper, effektiva verktyg och praktisk träning

Den här kursen ger dig grundkunskaperna i projektarbete. Du lär dig hur du kan medverka till att projektarbetet fungerar smidigt och effektivt med hjälp av god organisation och kommunikation.

Du får även kännedom om olika typer av möten, hur man upprättar en kommunikationsplan och vilken projektdokumentation som ska skrivas.

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Kursintroduktion

Vad är ett projekt?

 • definition av vanliga projekttermer och begrepp
 • roller och ansvar i projektet
 • projektets olika faser
 • formulera mål och syfte

12.30Lunch

13.30Projektets intressenter

 • göra intressentanalys
 • hur ska vi hantera olika intressenter

Projektadministration och rollen som projektadministratör

 • vad ska administreras i ett projekt?
 • vad ingår i projektadministratörens roll?
 • använder jag min tid rätt?

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Projektgruppen

 • samarbeta i projektgruppen
 • öka förståelsen för att vi är olika
 • gruppens utvecklingsfaser
 • ta fram spelregler för bättre samarbete

Projektdokumentation

 • beslutspunkter och beslutsdokument bl.a. – uppdragsbeskrivning – förstudierapport – projektplan – tidplan – uppföljning av kostnader och resurser – slutrapport

11.30Lunch

12.30Kommunikation i projektet

 • vad underlättar/försvårar kommunikationen?
 • upprätta kommunikationsplan

Planering av möten och seminarier

 • olika typer av möten
 • förberedelse – genomförande – uppföljning

Summering och utvärdering

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till assistenter, sekreterare, samordnare, handläggare och andra som arbetar med projektadministration.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • skapa effektiva rutiner för arbetet i projektgruppen
 • medverka till att projektgruppens arbete fungerar smidigt
 • administrera informationsflödet inom ett projekt.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Åke Torneklint

Åke Torneklint har under många år arbetat som projektledare i stora och komplexa projekt i internationell miljö. Han har dessutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar i stora och medelstora organisationer där han ingått i olika ledningsgrupper. 
Ledstjärnan i yrkeslivet är att skapa resultat tillsammans med människor genom att coacha och leda på ett sätt som får andra att utvecklas. Han drivs av en passion för ledarskap, projekt och människor.
Åke arbetar idag som konsult, coach och utbildare inom projektområdet med fokus på projektledning och är en mycket uppskattad kursledare och föreläsare.