Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk utredningsmetodik

– från planering och faktainsamling till färdig rapport

 • Avgränsa och beskriv problemet
 • Ta fram relevant information
 • Analysera och rapportera resultatet
Praktisk utredningsmetodik

7 steg från research till rapport

Oavsett vilken typ av utredning du ska göra har du mycket att vinna på ett effektivt arbetssätt. Problemställningen ska vara rätt avgränsad, faktamaterialet tillförlitligt och rätt personer involverade. Rapporten ska vara lättbegriplig och kunna fungera som beslutsunderlag.

På Företagsuniversitetets kurs "Praktisk utredningsmetodik" lär du dig praktiska verktyg och ett strukturerat arbetssätt för effektiva utredningar. Du lär dig hur du ska planera och avgränsa din utredning, samla in och sammanställa fakta samt analysera och tolka resultatet. Du får också lära dig att redovisa resultatet på ett tydligt och trovärdigt sätt.

Kursen vänder sig till dig som gör utredningar, både i stor och lite mindre skala, och ger dig en användbar praktisk struktur för både utredningsarbete och rapport.

Välkommen till oss på Företagsuniversitetet!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Kursintroduktion

Varför ska man göra en utredning?

 • olika typer av utredningar fyller olika funktioner
 • vilken form ska du välja?

En modell för effektiva utredningar

 • avgränsa utredningen och fokusera på väsentligheter
 • ett tydligt uppdrag är grunden för ett bra jobb
 • uppdragsgivarens ansvar
 • övning i att formulera uppdrag
 • utredarens ansvar

12.30Lunch

13.30Planera utredningen

 • vad ska vi fråga om?
 • vem ska vi fråga?
 • hur ska vi fråga?
 • tillförlitlighet och användbarhet

Kreativitet och struktur

 • en bra utredning har god balans mellan kreativitet, struktur och kritiskt tänkande

Realistiska mål för utredningen

 • anpassa tidsplanen till resurserna
 • avstämningsmöten

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Samla in underlaget

 • intervju, enkät, observation eller inläsning
 • val av metod
 • träning i frågeteknik
 • undersökande arbetssätt

Sammanställ underlaget

 • gör insamlat material överskådligt
 • gruppera och sammanfatta underlaget

11.30Lunch

12.30Resultatet växer fram

 • analysera och tolka ur olika perspektiv
 • slutsatser som ligger till grund för beslut och genomförande
 • träning i att göra olika tolkningar

Rapportera resultatet

 • redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • hjälpa uppdragsgivaren/mottagaren att uppfatta rätt och få ett gott underlag för beslut eller fortsatt handling

Sammanfattning

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen är en grundläggande kurs i utredningsmetodik och vänder sig till dig som ska börja eller har arbetat en kortare tid med utredningar som ligger till grund för beslut eller fortsatt arbete. Du kan vara t.ex. utredare, projektledare, projektmedarbetare, chef, samordnare eller handläggare. För dig som arbetar med säkerhet och gör brottsutredningar kan vi rekommendera kursen "Intern brottsutredning".

Mål

Målet är att ge kunskaper för att kunna

 • planera och avgränsa en utredning
 • samla in och sammanställa underlag
 • analysera och tolka det som kommer fram i utredningen
 • redovisa resultatet av utredningen och se till att den blir ett bra underlag för beslut eller fortsatt arbete.

Metod

Kursen är "hands on", kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussion, reflektion och utbyte av erfarenheter.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Eva Solberg

Eva Solberg har lång erfarenhet av att jobba i politiskt styrda organisationer, bl.a. i Sveriges Riksdag i 12 år. Ett av hennes fokus har varit ta fram underlag och granska utredningar för att utveckla och förbättra både lagstiftning och samhällsområden.