Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Intern brottsutredning

– identifikation och åtgärder

 • Så upptäcker du intern brottslighet
 • Så dokumenterar du fakta och bevis
 • Så gör du utredningar, objektiva analyser och värderingar
Intern brottsutredning

För dig som vill göra rätt när en kollega gör fel

Lås, larm och effektiva kontrollrutiner ger oss ofta ett bra skydd mot yttre angrepp, som till exempel inbrott. Den interna brottsligheten, som exempelvis stöld av företagets egendom, kan vara svårare att hantera och förorsakar ofta stora skador.

Vid intern brottslighet är det viktigt att agera snabbt. Den interna utredningen måste vara professionell och korrekt.

Polisen ställer dessutom höga krav på de handlingar som ska ligga till grund för en polisutredning. Utredningsunderlaget ska kunna hålla för snabba interna åtgärder men också för samverkan med polis och åklagare.

HKursen "Intern brottsutredning" ger dig de praktiska och nödvändiga verktygen för att förebygga, utreda och rapportera intern brottslighet.

Program

Dag 1

Vad är interna utredningar?

 • definitioner och begrepp
 • vanligt förekommande brott
 • vem, vad och varför?

Screening och bakgrundskontroller

 • vilka tillgängliga källor finns?
 • hur långt ska man gå i kontrollen av de sökande?

Att förebygga intern brottslighet – de tre viktigaste principerna

 • policys och regelverk
 • personella åtgärder
 • tekniska åtgärder

Utredningsrutiner

 • att tänka på innan man startar en utredning
 • strategi för det fortlöpande arbetet

Krav på bevisning

 • hur mycket bevis krävs för att göra polisanmälan eller vidta rättsliga åtgärder?
 • brottsprovokation och bevisprovokation
 • vem får göra vad?

Dag 2

Användning av kameror

 • lagstiftning och förutsättningar för kameraövervakning
 • vad säger lagen om dolda kameror?

Utredningssamtalet

 • strategier och lämpliga tillvägagångssätt för ett lyckat samtal
 • att tänka på
 • fel man bör undvika

Polisanmälan och polisens åtgärder

 • vad händer när ärendet överlämnas till polisen?
 • bästa sättet att göra en polisanmälan

Sekretess

 • offentlighets- och sekretesslagen och lagen om företagshemligheter
 • tillämpning av lagarna

Att redovisa en internutredning

 • vem är mottagare och hur ska jag presentera resultatet?

Fakta

Deltagare

Säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, personalchefer och andra som ansvarar för interna utredningar samt handlägger personalbrott och kvalificerade personalärenden.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • identifiera och avslöja intern brottslighet
 • insamla fakta och bevis
 • hålla utredningssamtal
 • dokumentera utredningen
 • sammanställa och redovisa utredningen till polis eller ledning
 • vidta förebyggande åtgärder.

Metod

Vi tillämpar samma "case-metod" som man gör i polisutbildningen. Du får handlägga ett ärende och hålla utredningssamtal. Däremellan hålls föreläsningar och du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se