Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Intern brottsutredning

– upptäck och hantera interna oegentligheter

 • Så upptäcker du intern brottslighet
 • Så dokumenterar du fakta och bevis
 • Gör proffsiga utredningar, objektiva analyser och värderingar
Intern brottsutredning

Lär dig se interna brott och att göra proffsiga interna utredningar

Lås, larm och effektiva kontrollrutiner ger oss ofta ett bra skydd mot yttre angrepp, som till exempel inbrott. Den interna brottsligheten, som exempelvis stöld av företagets egendom, kan vara svårare att hantera och förorsakar ofta stora skador.

Vid intern brottslighet är det viktigt att agera snabbt. Den interna utredningen måste vara professionell och korrekt.

Polisen ställer dessutom höga krav på de handlingar som ska ligga till grund för en polisutredning. Utredningsunderlaget ska kunna hålla för snabba interna åtgärder men också för samverkan med polis och åklagare.

Förebygg, utred och rapportera interna brott

Kursen "Intern brottsutredning" ger dig de praktiska och nödvändiga verktygen för att förebygga, utreda och rapportera intern brottslighet. Du får bland annat lära dig mer om bakgrundskontroller, hur kraven på bevisning ser ut och vad som gäller för brotts- och bevisprovokation. Du får även en djupare insikt i varför vissa medarbetare begår oegentligheter eller brott mot arbetsgivaren.

Dessutom får du kunskaper i kamerabevakningslagen och hur man gör en konceptanmälan.

Program

09.30Kaffe och macka för de som önskar

10.00Kursstart

Vad är interna utredningar?

 • definitioner och begrepp
 • vanligt förekommande brott
 • vem, vad och varför?

Screening och bakgrundskontroller

 • vilka tillgängliga källor finns?
 • hur långt ska man gå i kontrollen av de sökande?

12.30Lunch

Att förebygga intern brottslighet – de tre viktigaste principerna

 • policys och regelverk
 • personella åtgärder
 • tekniska åtgärder

Utredningsrutiner

 • att tänka på innan man startar en utredning
 • strategi för det fortlöpande arbetet

14.30Eftermiddagskaffe

Krav på bevisning

 • hur mycket bevis krävs för att göra polisanmälan eller vidta rättsliga åtgärder?
 • brottsprovokation och bevisprovokation
 • vem får göra vad?

17.00Avslutning dag 1

08.30Kaffe och macka

09.00Inledning dag 2

Användning av kameror

 • lagstiftning och förutsättningar för kameraövervakning
 • vad säger lagen om dolda kameror?

Utredningssamtalet

 • strategier och lämpliga tillvägagångssätt för ett lyckat samtal
 • att tänka på
 • fel man bör undvika

11.30Lunch

Polisanmälan och polisens åtgärder

 • vad händer när ärendet överlämnas till polisen?
 • bästa sättet att göra en polisanmälan

Sekretess

 • offentlighets- och sekretesslagen och lagen om företagshemligheter
 • tillämpning av lagarna

14.00Eftermiddagskaffe

Att redovisa en internutredning

 • vem är mottagare och hur ska jag presentera resultatet?

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, personalchefer och andra som ansvarar för interna utredningar samt handlägger personalbrott och kvalificerade personalärenden.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • identifiera och avslöja intern brottslighet
 • insamla fakta och bevis
 • hålla utredningssamtal
 • dokumentera utredningen
 • sammanställa och redovisa utredningen till polis eller ledning
 • vidta förebyggande åtgärder.

Metod

Vi tillämpar samma "case-metod" som man gör i polisutbildningen. Du får handlägga ett ärende och hålla utredningssamtal. Däremellan hålls föreläsningar och du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.

Tider

Kursdag 1: kl 10.00-17.00
Kursdag 2: kl 9.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan våren 2023 som koncernsäkerhetschef på Attendo. Innan dess var han säkerhets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB i sex år, med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhetsarbetet. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.