Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetschef - diplomutbildning

– spetskompetens för dig som säkerhetschef!

 • Använd de senaste metoderna för riskbedömning
 • Mätbara effekter av säkerhetsarbete
 • Förankra säkerhetsarbetet i hela organisationen
Säkerhetschef - diplomutbildning

Säkra upp verksamhetens säkerhet

Många omvärldsfaktorer kommer i rask takt närmare den egna verkligheten. Samtidigt förändras själva säkerhetsarbetet med ökade krav på affärsmässighet och på att kunna visa mätbara effekter av arbetet. Det gäller inte bara att veta "vad" och "hur" utan också "varför".

Företagsuniversitetet erbjuder marknadens mest erkända säkerhetschefsutbildning. Under 28 dagar fördelade på sju månader får du möjlighet att bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd. Dessutom ingår ett års prenumeration på tidningen Aktuell Säkerhet och ett års medlemskap i nätverket Secnet.

Utbildningens fokus ligger på

 • Nya metoder för risk management
 • Säkerhetsstrategier och verksamhetsstyrning
 • Ledarskap och strategisk kommunikation
 • Informationssäkerhet och juridik
 • Kris och kontinuitet
 • Företagets, säkerhetsfunktionens och ditt personliga varumärke

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring i säkerhetsbranschen. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en säkerhetschef möter i dag. Deltagarnas genomsnittliga betyg är hela 4,7 av 5 möjliga!

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad säkerhetschef hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Security management
 • Risk management och verksamhetsstyrning
 • Kris- och kontinuitetshantering
 • Fysisk-, brand-, person- och informationssäkerhet
 • Ekonomi, bedrägeriprevention och försäkringar
 • Juridik och upphandlingar
 • Ledarskap och kommunikation
 • Rapportskrivning och intern brottsutredning

Program

Block 1

Säkerhetschefen som formell och informell ledare

 • ditt personliga ledarskap
 • självkännedom

Risk Management

 • organisation för Risk Managementfunktionen
 • standarden på området – ISO 31000
 • var finns de största riskerna idag?
 • riskidentifieringsprocessen
 • omvärldsanalys

Block 2

Ekonomi

 • grundläggande ekonomisk terminologi
 • budgetering
 • investeringskalkyler
 • räkna hem säkerhetsinvesteringar
 • metoder och verktyg för säkerhetsavdelningens ekonomi

Försäkringar

 • vilka försäkringar finns det?
 • vad bidrar säkerhetsfunktionen med när det gäller försäkringar?

Ekonomisk brottslighet

 • bolag är det nya vapnet – ekobrott och företagsbedrägerier
 • vilka affärsmässiga risker är vi beredda att ta?
 • vilka ligor bearbetar just oss?
 • falska skalbolag, bolagskapningar, falska årsbokslut
 • bluffakturor

Upphandling

 • upphandling av varor och tjänster
 • leverans- och kvalitetskontroll
 • verktyg och metoder

Block 3

Verksamhetsstyrning och planering

 • hur skapas ett systematiskt säkerhetsarbete?
 • huvudprocesser och stödprocesser
 • säkerhetsarbetet som en del i företagets/verksamhetens mål och planer
 • säkerheten och affärerna
 • verktyg och analysmetoder

Intern brottslighet

 • förebyggande åtgärder
 • identifikation och åtgärder
 • utredningsmetodik för interna utredningar
 • struktur och regler

Rapportskrivning och utredningsmetodik

 • identifiera, problematisera, avgränsa och utred
 • verktyg och struktur
 • sammanställ underlag och föreslå åtgärder
 • rapportens syfte och målgrupp
 • struktur och formalia
 • rapportens inriktning och beslutsunderlag

Block 4

Informationssäkerhet

 • informationssäkerhet - vad och varför
 • interna behov. externa krav och externa hot
 • GDPR
 • säkerhetsskyddslagen
 • säkerhetsskyddsanalys
 • informationssäkerhet
 • fysisk säkerhet
 • personalsäkerhet
 • informationssäkerhet i praktiken

 

Fysisk säkerhet och brandsäkerhet

 • hot och risker
 • fysisk säkerhet – hur hittar man rätt nivå?
 • teknisk utveckling inom fysisk säkerhet
 • så tänker en inbrottstjuv!
 • försäkringskrav kontra fysiskt skydd
 • intelligenta trygghetskameror och lagen
 • fysisk säkerhet – hur argumenterar jag i företagsledningen?
 • systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Block 5

Juridik

 • brottets objektiva och subjektiva sidor
 • uppsåt och oaktsamhet
 • brottspåföljder
 • integritet och sekretess
 • arbetsrätt

Säkerhet och HR

 • viktiga gemensamma frågor – HR och Säkerhet i samverkan
 • människosyn och riskminimering
 • offensivt samarbete – innan något hänt och när något hänt
 • den praktiska agendan och specifika situationer

Presentationsteknik och kommunikation

 • personligt framträdande
 • så lyckas du med din presentation
 • budskapsformulering
 • stil och anslag i allvarliga budskap

Block 6

Krisberedskap och krishantering

 • allmänt om krishantering
 • det svenska krisberedskapssystemet
 • upprättande av en krisplan
 • människor i kris
 • kriskommunikation

Kontinuitetsplanering

 • allmänt om kontinuitetsplanering
 • ISO 22301 BCM
 • konsekvensanalys och riskbedömning
 • kontinuitetsstrategier
 • upprättande av en kontinuitetsplan

Krishantering

 • verksamheten och omvärlden
 • jour/beredskap
 • personal och anhöriga
 • casebaserad övning

Personsäkerhet

 • bedömning av hot och risker
 • personskydd
 • resesäkerhet
 • stalkning

Block 7

Ledarskap

 • konflikthantering
 • svåra samtal

Säkerhetschefen och organisationen

 • att sälja in säkerhet
 • så motiverar du säkerhetsinvesteringar

Personligt varumärke/bakgrundskontroller

 • bygga förtroende för dig själv, säkerhetsfunktionen och företaget
 • bakgrundskontroll, varför och hur?

Examen

Diplomering

Fakta

Vårens utbildning startar ONLINE

Första blocket i vårens Säkerhetschef - Diplomutbildning kommer, om inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras, att gå som lärarledd distansundervisning ONLINE. De kommande blocken kommer att genomföras i Företagsuniversitetets lokaler i Globen City i Stockholm, med reservation för mötes- och reserestriktioner.

Deltagare

Säkerhetsansvariga, säkerhetschefer och blivande säkerhetschefer i privat och offentlig sektor.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att

 • leda och genomföra organisationens säkerhets- och risk managementarbete
 • använda moderna metoder för risk management och verksamhetsstyrning
 • tillämpa lagstiftningen på säkerhetsområdet
 • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete.

Förkunskaper

För antagning till kursen krävs viss erfarenhet från säkerhetsarbete och/eller säkerhetsadministration.

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på sju block om vardera fyra dagar. Deltagarna träffas en gång per månad. Före och under utbildningen används ett digitalt distansstöd.

Hemarbete

Utbildningen innehåller fyra hemuppgifter mellan blocken.

Diplomering

För diplomering krävs i princip 100 procents närvaro, godkända inlämningsuppgifter och godkänt examensarbete. Kan man inte delta på en eller flera dagar får man läsa in dessa med nästa kursomgång.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, diplomering, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Dessutom ingår ett års prenumeration på tidningen Aktuell Säkerhet och ett års medlemskap i nätverket Secnet.

Bokning och kursrådgivning

För ytterligare information, kontakta Lotta Eriksson på 076-947 93 65 eller e-post: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Susan Bergman

Susan Bergman arbetar som säkerhetschef vid Combitech. Hon är en av Sveriges främsta experter inom krisberedskap, riskhantering och kontinuitetsplanering. I sin tidigare roll som managementkonsult hjälpte hon organisationer över hela landet med strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Hon har även varit chef för Combitech Training Institute och är en mycket eftertraktad föreläsare.

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.

Caroline Forssblad

Caroline Forssblad är informationssäkerhetsspecialist och arbetar numera som COO & Senior security specialist på Omegapoint Cyber Security AB. Hon har lång erfarenhet av säkerhetsfrågor inom olika branscher och har tidigare arbetat som bland annat IT-säkerhetschef och som informationssäkerhetsspecialist på ett av Sveriges största försäkringsbolag. Hon är dataingenjör i grunden med en magisterexamen inom informationssäkerhet.

Jan Gustavsson

Jan Gustavsson är säkerhetskonsult vid Indsafe & Education och arbetar bland annat som säkerhetsansvarig för svenska fotbollslandslaget och som säkerhetschef vid Stockholm Open och Swedish Open i tennis. Han har tidigare varit polis, arbetat vid Säkerhetspolisens Personskydd och tjänstgjort utomlands i flera perioder, bland annat i Bosnien-Hercegovina och i Georgien som civilanställd för FN.

Nils Hallén

Nils Hallén har en bakgrund som HR-chef och vd, han har också en gedigen erfarenhet från rollen som rekryterings- och outplacementkonsult. Nils arbetar idag huvudsakligen med utbildning och rådgivning inom ledarskap och HR.

Marie Hallander-Larsson

Marie Hallander Larsson är ett av HR-Sveriges mest välkända namn med bakgrund på bl.a Pharmacia, Scandic Hotels, Posten, Swedbank och Försäkringskassan. Marie är idag HR-direktör på Akademiska Hus.

Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonsson är Head of Protective Security på SEB och har under yrkeslivet arbetat både inom näringsliv, partipolitik och myndigheter, bland annat på Ericsson, i Centerpartiet och i Riksdagen. Hon är en engagerad ledare och en uppskattad talare inom systematiskt, omvärldsorienterat säkerhetsarbete, personsäkerhet och demokrati samt ledarskapsfrågor.

Ola Jörgensen

Ola Jörgensen är kurssamordnare för Säkerhetschef - diplomutbildning. Han arbetar som koncernsäkerhetschef på KF/Coop Sverige AB sedan 2010. Innan dess var han säkerhetschef och säkerhetsansvarig på Coop i ett par år. Mellan 1993 och 2008 arbetade han som polis i Stockholm i olika befattningar.

Stefan Kinert

Stefan Kinert är säkerhetskonsult på Kronan Säkerhet AB och arbetar bland annat med ledarskap och riskhantering inom stora privata och offentliga organisationer, som banker och försäkringsbolag. Stefan är ekonom i grunden och har arbetat inom säkerhet, försäkring och bank i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv.

Johan Lindberg arbetar på Combitech som expert på civilt och militärt försvar. I sin tidigare roll som kurschef på Försvarshögskolan kvalitetssäkrade och utvecklade han innehållet för informationssäkerhetschefer. Krishantering, cybersäkerhet och informationsoperationer är några av hans specialområden, där han arbetat som utbildare, övningsledare och utredare.

Thomas Lundin

Thomas Lundin har bl.a. arbetat vid Säpo, varit säkerhetschef på Åhléns och OMX, vd för G4S Security Services AB och på Caverion. Numera är han vd för Enaco och ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Andreas Olsson

Andreas Olsson är en av Sveriges populäraste och mest anlitade utbildare, coacher och föreläsare i presentationsteknik. Han har en bakgrund som säljare, har arbetat med kompetensutveckling, haft flera ledande befattningar och också startat upp och sålt företag. I dag arbetar han på företaget Presentationsteknik och bevisar att det inte handlar om medfödd talang utan att presentationsteknik är något som alla kan lära sig.

Marcus Qvennerstedt

Marcus Qvennerstedt är säkerhetschef i Solna kommun. Han har tidigare varit säkerhetschef i Botkyrka och har även varit koncernsäkerhetschef på Forex samt kriminalinspektör på Rikskrim. Hans specialitet som föreläsare är intern brottslighet och utredningsmetodik.

Jon Radefalk

Jon Radefalk är strategisk affärsutvecklare på Securitas Sverige AB. Han har ett förflutet som inköpare, säkerhetschef och entreprenör under många år inom säkerhetsbranschen. Jon har en bred syn på det moderna säkerhetsarbetet med viktiga perspektiv från både beställar-/ och leverantörssidan. Hans specialistområden är affärsmannaskap, upphandling och inköp inom säkerhetsområdet, både för näringsliv och offentlig förvaltning.

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl arbetar som Head of Security & Safety på IKEA Center of Expertice på IKEA Group. Han har arbetat med riskhantering i mer än 20, bland annat på olika försäkringsbolag. Han har också varit säkerhetschef på Telenor och har fått flera utmärkelser, bl.a. Risk Manager of the Year. Han har examen i Globala Strategier, AI & Business Analtyics och Risk Management från Harvard Business School, Boston, USA. För Ulf handlar säkerhet i första hand om att gynna verksamheten – inte skydda den.

Zendry Svärdkrona

Zendry Svärdkrona är Operations Manager vid Gothia Protection Group och säkerhetschef. Han har tidigare arbetat som journalist på bl.a. TV4 och Norrköpings tidningar, som researcher inom media och med databearbetning och analys.

Susanne Sznajderman-Rytz

Susanne Sznajderman-Rytz är språkvetare, med fokus på att formulera och nå fram med hjälp av språket. Hon har lång erfarenhet som utbildare inom kommunikation i tal och skrift för både näringsliv och offentlig sektor.

Patrik Westerlund

Patrik Westerlund är advokat med specialkompetens inom bland annat straffrätt och arbetsrätt. Han har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i domstol i såväl brottmål som arbetstvister. Patrik har även mångårig erfarenhet som föreläsare och strävar efter att göra juridiken lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpar kunskap.

Klas Widén

Klas Widén är säkerhetskonsult och driver Ignesco. Han är också utbildad säkerhetschef vid Företagsuniversitetet och utbildar numera bland annat inom systematiskt brandskyddsarbete, SBA.