Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetschef - diplomutbildning

– spetskompetens för dig som säkerhetschef!

 • Använd de senaste metoderna för riskbedömning
 • Mätbara effekter av säkerhetsarbete
 • Förankra säkerhetsarbetet i hela organisationen
Säkerhetschef - diplomutbildning

Säkra upp verksamhetens säkerhet och affär

Nya krav på efterfrågade säkerhetschefer

Efterfrågan på proffsiga och kompetenta säkerhetschefer ökar kontinuerligt och som säkerhetschef behöver du dessutom vara uppdaterad på de senaste metoderna för riskhantering, kunna sälja in säkerhetsinvesteringar på ett trovärdigt sätt och ha en bred kunskap om säkerhetsområdets alla skilda delar.

Du ska inte bara ha kunskaper i fysisk-, brand-, person- och informationssäkerhet, utan också förstå affären, ha insikt i hur olika omvärldsfaktorer påverkar just er organisation och kunna visa mätbara effekter av säkerhetsarbetet. Det gäller att inte bara veta "vad" och "hur" utan också "varför".

Företagsuniversitetet, som tillhör Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet och som utbildat säkerhetschefer sedan 1992, erbjuder fortfarande marknadens mest erkända säkerhetschefsutbildning. Under 28 dagar fördelade på sju månader får du möjlighet att bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd. Dessutom ingår ett års prenumeration på tidningen Aktuell Säkerhet och ett års medlemskap i nätverket Secnet.

Utbildningens fokus ligger på

 • Nya metoder för risk management
 • Säkerhetsstrategier och verksamhetsstyrning
 • Ledarskap och strategisk kommunikation
 • Informationssäkerhet och juridik
 • Kris och kontinuitet
 • Företagets, säkerhetsfunktionens och ditt personliga varumärke

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring i säkerhetsbranschen. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en säkerhetschef möter i dag. Deltagarnas genomsnittliga betyg är hela 4,7 av 5 möjliga!

Dag 1 i varje utbildningsblock startar kl 10.00 och slutar kl 17.00 medan övriga dagar i blocken startar kl 9.00 och slutar kl 16.00.

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad säkerhetschef hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Security management
 • Risk management och verksamhetsstyrning
 • Kris- och kontinuitetshantering
 • Fysisk-, brand-, person- och informationssäkerhet
 • Ekonomi, bedrägeriprevention och projektplanering
 • Juridik och upphandlingar
 • Ledarskap och kommunikation
 • Rapportskrivning och intern brottsutredning

Program

Block 1

Säkerhetschefen som formell och informell ledare

 • ditt personliga ledarskap
 • självkännedom
 • värderingsorientering

Risk Management

 • organisation för Risk Managementfunktionen
 • standarden på området – ISO 31000
 • var finns de största riskerna idag?
 • riskidentifieringsprocessen
 • omvärldsanalys

Block 2

Ekonomi

 • grundläggande ekonomisk terminologi
 • budgetering
 • investeringskalkyler
 • räkna hem säkerhetsinvesteringar
 • metoder och verktyg för säkerhetsavdelningens ekonom

Upphandling och inköp

 • upphandling av varor och tjänster
 • leverans- och kvalitetskontroll
 • verktyg och metoder

Ekonomisk brottslighet

 • bolag är det nya vapnet – ekobrott och företagsbedrägerier
 • vilka affärsmässiga risker är vi beredda att ta?
 • vilka ligor bearbetar just oss?
 • falska skalbolag, bolagskapningar, falska årsbokslut
 • bluffakturor

Bakgrundskontroller

 • juridik
 • nytta
 • genomförande
 • värdering av resultat

Block 3

Verksamhetsstyrning och planering

 • hur skapas ett systematiskt säkerhetsarbete?
 • huvudprocesser och stödprocesser
 • hållbarhet och säkerhet
 • säkerhetsarbetet som en del i företagets/verksamhetens mål och planer
 • säkerheten och affärerna
 • verktyg och analysmetoder

Intern brottslighet

 • förebyggande åtgärder
 • identifikation och åtgärder
 • utredningsmetodik för interna utredningar
 • struktur och regler

Rapportskrivning och utredningsmetodik

 • identifiera, problematisera, avgränsa och utred
 • verktyg och struktur
 • sammanställ underlag och föreslå åtgärder
 • rapportens syfte och målgrupp
 • struktur och formalia
 • rapportens inriktning och beslutsunderlag

Block 4

Säkerhetsskydd i praktiken

 • Hotbild och analys
 • Informationssäkerhet och cybersäkerhet
 • Personalsäkerhet och säkerhetskultur
 • Fysisk säkerhet
 • Upphandlingar och samarbeten

Fysisk säkerhet och brandsäkerhet

 • hot och risker
 • fysisk säkerhet – hur hittar man rätt nivå?
 • teknisk utveckling inom fysisk säkerhet
 • så tänker en inbrottstjuv!
 • försäkringskrav kontra fysiskt skydd
 • intelligenta trygghetskameror och lagen
 • fysisk säkerhet – hur argumenterar jag i företagsledningen?
 • systematiskt brandskyddsarbete – SBA
 • lagstiftning, regler och gränsdragning
 • heta arbeten
 • brandskyddsorganisation
 • utrymningsrutiner och larmorganisation

Block 5

Juridik

 • brottets objektiva och subjektiva sidor
 • uppsåt och oaktsamhet
 • brottspåföljder
 • integritet och sekretess
 • arbetsrätt

Säkerhet och HR

 • viktiga gemensamma frågor – HR och Säkerhet i samverkan
 • människosyn och riskminimering
 • offensivt samarbete – innan något hänt och när något hänt
 • den praktiska agendan och specifika situationer

Presentationsteknik och kommunikation

 • personligt framträdande
 • så lyckas du med din presentation
 • budskapsformulering
 • stil och anslag i allvarliga budskap

Block 6

Krisberedskap och krishantering

 • allmänt om krishantering
 • det svenska krisberedskapssystemet
 • upprättande av en krisplan
 • människor i kris
 • kriskommunikation

Kontinuitetsplanering

 • allmänt om kontinuitetsplanering
 • ISO 22301 BCM
 • konsekvensanalys och riskbedömning
 • kontinuitetsstrategier
 • upprättande av en kontinuitetsplan

Krishantering

 • verksamheten och omvärlden
 • jour/beredskap
 • personal och anhöriga
 • casebaserad övning

Personsäkerhet

 • bedömning av hot och risker
 • personskydd
 • resesäkerhet
 • stalkning

Block 7

Ledarskap

 • konflikthantering
 • kommunikation
 • svåra samtal

Säkerhetschefen och organisationen

 • att sälja in säkerhet
 • så motiverar du säkerhetsinvesteringar

Personligt varumärke/påverkansoperationer

 • bygga förtroende för dig själv, säkerhetsfunktionen och företaget
 • desinformation och påverkansoperationer

Examen

Diplomering

Fakta

Deltagare

Säkerhetsansvariga, säkerhetschefer och blivande säkerhetschefer i privat och offentlig sektor.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att

 • leda och genomföra organisationens säkerhets- och risk managementarbete
 • använda moderna metoder för risk management och verksamhetsstyrning
 • förstå kopplingen mellan säkerhet och hållbarhet
 • tillämpa lagstiftningen på säkerhetsområdet
 • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs viss tidigare erfarenhet från säkerhetsarbete och/eller säkerhetsadministration.

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på sju block om vardera fyra dagar. Deltagarna träffas en gång (4 dagar) per månad. Före och under utbildningen används ett digitalt distansstöd.

Hemarbete

Utbildningen innehåller fyra hemuppgifter mellan blocken.

Diplomering

För diplomering krävs i princip 100 procents närvaro, godkända inlämningsuppgifter och godkänt examensarbete. Kan man inte delta på en eller flera dagar får man läsa in dessa med nästa kursomgång.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, diplomering, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Dessutom ingår ett års prenumeration på tidningen Aktuell Säkerhet och ett års medlemskap i nätverket Secnet.

Bokning och kursrådgivning

För ytterligare information, kontakta Lotta Eriksson på 076-947 93 65 eller e-post: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Lisa Aurell Sandström

Lisa Aurell Sandström är konsult inom Resilience på Ramboll och både driver och arbetar i olika projekt inom säkerhetsområdet, som att stötta verksamheter med att identifiera och utvärdera skyddsvärden samt utveckla sitt arbete med personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Dessförinnan arbetade hon som ställföreträdande säkerhets/säkerhetsskyddschef i privat sektor och har även arbetat vid Polismyndigheten och på Säkerhetspolisen tidigare. Lisa har bred kännedom om utrednings-, utvecklings- och analysarbete och har både drivit och samordnat projekt inom säkerhetsskyddsområdet.

Susan Bergman

Susan Bergman är enhetschef inom cybersäkerhet på H&M Group. Hon har haft en lång rad funktioner på Combitech, bland annat som koncernsäkerhetschef, governance manager och chef för Combitech Training Institute. I sin tidigare roll som managementkonsult hjälpte hon organisationer över hela landet med strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Susan är en av Sveriges främsta experter inom krisberedskap, riskhantering och kontinuitetsplanering och är en mycket eftertraktad föreläsare och utbildare. Hon utsågs till Årets Säkerhetsprofil 2020.

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.

Jan Gustavsson

Jan Gustavsson är säkerhetskonsult vid Indsafe & Education och arbetar bland annat som säkerhetsansvarig för svenska fotbollslandslaget och som säkerhetschef vid Stockholm Open och Swedish Open i tennis. Han har tidigare varit polis, arbetat vid Säkerhetspolisens Personskydd och tjänstgjort utomlands i flera perioder, bland annat i Bosnien-Hercegovina och i Georgien som civilanställd för FN.

Marie Hallander-Larsson

Marie Hallander Larsson är ett av HR-Sveriges mest välkända namn med bakgrund på bl.a Pharmacia, Scandic Hotels, Posten, Swedbank och Försäkringskassan. Marie är idag HR-direktör på Akademiska Hus.

Nadja Jansson

Nadja Jansson har nästan 20 års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och arbetar i dag som Team Lead Category Management på Coop Sverige AB. Säkerhetsfrågan ligger Nadja varmt om hjärtat, hon har haft säkerhet som inköpskategori både taktiskt och strategiskt sedan 2013, bland annat på Galderma och Coop. Hon har därmed arbetat i nära kontakt med säkerhetschefer i verksamheterna. Utöver Coop och Galderma har Nadja arbetat med strategiskt inköp på Systembolaget, Aleris samt Mölnlycke Health Care.
 

Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonsson är Head of Protective Security på SEB och har under yrkeslivet arbetat både inom näringsliv, partipolitik och myndigheter, bland annat på Ericsson, i Centerpartiet och i Riksdagen. Hon är en engagerad ledare och en uppskattad talare inom systematiskt, omvärldsorienterat säkerhetsarbete, personsäkerhet och demokrati samt ledarskapsfrågor.

Ola Jörgensen

Ola Jörgensen är kurssamordnare för Säkerhetschef - diplomutbildning. Han arbetar som koncernsäkerhetschef på KF/Coop Sverige AB sedan 2010. Innan dess var han säkerhetschef och säkerhetsansvarig på Coop i ett par år. Mellan 1993 och 2008 arbetade han som polis i Stockholm i olika befattningar.

Anton Lif

Anton Lif har expertis inom cybersäkerhet och totalförsvar, med fokus på framsyn och informationspåverkan. Anton arbetar som senior rådgivare på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Tidigare arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och byggt upp förmågan i Sverige.

Dennis Lindberg

Dennis Lindberg är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på Ramboll Sverige AB med ansvar för både arbetet gentemot kunder och det interna arbetet. Han har arbetat inom krisberedskap och totalförsvar och säkerhet kopplat till detta i mer än 20 år och varit verksam inom statlig verksamhet och offentlig förvaltning. Med sin mångåriga bakgrund som yrkesofficer inom säkerhetsförbanden och erfarenheten från kvalificerat polisarbete inom såväl polismyndigheten som säkerhetspolisen har Dennis djup kunskap inom området skydd och säkerhet. Han har även varit verksam som operativ chef på en flygplats och var, innan sin anställning på Ramboll, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanland.

Johan Lindberg

Johan Lindberg har en bakgrund i Försvarsmakten och konsultföretaget Combitech med lång erfarenhet i samhällssäkerhetsfrågor och totalförsvar. Han har i över 20 år varit knuten till Försvarshögskolan, både som anställd och som konsult, inom informationsoperationer och cybersäkerhet. Som konsult har han i omfattande utsträckning arbetat med myndigheter, kommuner och näringsliv avseende krisberedskap, krisledning och beredskapsplanering. Detta i roller som utredare, utbildare och övningsledare. Johan är idag säkerhetsstrategi  inom ett större energiföretag.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Thomas Lundin

Thomas Lundin har bl.a. arbetat vid Säpo, varit säkerhetschef på Åhléns och OMX, vd för G4S Security Services AB och på Caverion. Numera är han vd för Enaco och ordförande för Nordic Level Group. Han har också många andra näringslivs- och styrelseuppdrag och är bland annat ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Andreas Olsson

Andreas Olsson är en av Sveriges populäraste och mest anlitade utbildare, coacher och föreläsare i presentationsteknik. Han har en bakgrund som säljare, har arbetat med kompetensutveckling, haft flera ledande befattningar och också startat upp och sålt företag. I dag arbetar han på företaget Presentationsteknik och bevisar att det inte handlar om medfödd talang utan att presentationsteknik är något som alla kan lära sig.

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har varit verksam som risk -och koncernsäkerhetschef i 25 år, i globala bolag och börsnoterade bolag som IKEA, Skandia, Telenor, Telenor Indien och If Skadeförsäkring. Ulf har i rollen som riskchef inom Telenor Sverige också varit hållbarhetschef. Han har en Executive Master of Business Administration, EMBA, och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har även examen i Risk Management och Finance, Strategy, Global Strategy och Business Sustanability vid Harvard Business School i Boston, USA.      

Mattias Siwertz

Mattias Siwertz arbetar som Principal Advisor hos Cpara Cyberdefense. Tidigare har han arbetat som Head of Security på Bring och även som informationssäkerhetschef och strateg inom säkerhet på KF/Coop. Han har även ansvarat för logistiksäkerhet inom Coops logistikbolag. Innan dess arbetade han inom kriminalvården i ett flertal olika befattningar vilket innebär att han har arbetat med säkerhet större delen av sitt yrkesverksamma liv.

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan våren 2023 som koncernsäkerhetschef på Attendo. Innan dess var han säkerhets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB i sex år, med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhetsarbetet. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.

Patrik Westerlund

Patrik Westerlund är advokat med specialkompetens inom bland annat straffrätt och arbetsrätt. Han har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i domstol i såväl brottmål som arbetstvister. Patrik har även mångårig erfarenhet som föreläsare och strävar efter att göra juridiken lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpar kunskap.

Klas Widén

Klas Widén är säkerhetskonsult och driver Ignesco. Han är också utbildad säkerhetschef vid Företagsuniversitetet och utbildar numera bland annat inom systematiskt brandskyddsarbete, SBA.