Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Skriva och redigera

– effektiva texter och korrekt språkbruk

 • Så skriver du tydligt och lättläst
 • Rätt formulering i rätt sammanhang
 • Bearbeta och förbättra egna och andras texter
Skriva och redigera

För dig som är företagets "språkpolis"

Företagets skriftliga kommunikation är en viktig del av varumärket och profileringen. Eftersom e-post, webbsidor, broschyrer och andra texter ska spegla företagets kvalitet och professionalism, måste de vara tydliga, enkla och korrekt skrivna.

”Skriva och redigera” är en av Företagsuniversitetets mest uppskattade kurser, där du lär dig skriva språkligt korrekta texter och bearbeta, förbättra och förenkla dina och andras texter.

Kursen ger dig aktuella och fördjupade kunskaper i stil, ton, språkriktighet och grammatik. Du fördjupar din förmåga att skriva texter med läsaren i fokus och lär dig bland annat vad som påverkar läsbarheten.

Under de två kursdagarna blandar vi teori med många praktiska övningar.

Program

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Tendenser i svenska språket

 • engelskt inflytande
 • visualisering
 • teknifiering
 • intimisering
 • mindre förändringar i grammatiken
 • svensktoppen – nya ord

Textfaktorer

 • rubriken
 • stycket
 • meningen
 • ordet
 • layouten

11.30Lunch

Textgranskningens redskap

 • grammatiska termer

Olika texttyper

 • formell – rapport
 • informell – mejl
 • personlig – chatt

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Läsbarhet

 • läsbarhetsindex
 • sambandsord
 • tema – rema
 • meningslängd och ordval
 • textkoncentration

Språkriktighet

 • rätt och fel – företagets skrivpolicy
 • egna attityder
 • rätt formulering i rätt sammanhang

Skrivregler

 • kommatering
 • förkortningar
 • avstavning
 • semikolon
 • punktlistor
 • versaler och gemener

16.00Dag 2 avslutas

Fakta

Deltagare

Administratörer, kommunikatörer, sekreterare, assistenter, projektledare och andra som skriver och redigerar olika slags texter, t.ex. mejl, brev, protokoll, rapporter, informationsmaterial och andra dokument.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • skriva språkligt korrekta texter med läsaren i fokus
 • bearbeta, förbättra och förenkla egna och andras texter.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Annika Ulltin

Annika Ulltin är utbildad kommunikatör med närmare 30 års erfarenhet av kommunikatörsyrket i flera olika roller. Hon har bland annat arbetat på Polishögskolan, Sveriges riksdag och nu som chef för kommunikationsenheten på Naturvårdsverket.

Annika har bred kunskap inom kommunikationsområdet och mångårig chefserfarenhet. Hon är van att hantera strategiskt komplexa kommunikationsutmaningar och har stor erfarenhet av bland annat redaktionellt arbete och textproduktion.