Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Informationssäkerhet för arkivarier

– så påverkas arkivarbetet av kraven på ökad informationssäkerhet

 • Hitta samarbetsmöjligheterna mellan arkiv, informationssäkerhet och dataskydd
 • Vilka är Riksarkivets föreskriftskrav på informationssäkerhet?
 • Lär dig mer om informationsklassning, riskanalyser och processkartläggning
 • Långsiktigt bevarande – säkerhetsaspekter kring e-arkiv
Informationssäkerhet för arkivarier

Se kopplingen mellan jobbet som arkivarie och informationssäkerhet

Arkivarier arbetar med informationssäkerhet, ibland utan att veta om det! Därför kan du behöva vidga din kompetens så att den omfattar mer än de traditionella arkivfrågorna.

I den här unika kursen ger vi ett konkret stöd för att hitta samarbetsmöjligheterna för arkiv, informationssäkerhet och dataskydd.

Vi har ett gemensamt intresse i att identifiera, värdera, klassa och fastställa ansvaret för verksamhetsinformationen men gör det inte alltid på samma sätt. Här finns stora samordningsvinster att göra för verksamhetens bästa.

Under kursen kommer du att få en tydlig bild av hur ditt arbete som arkivarie påverkas av kraven på ökad informationssäkerhet i stort. Du får bland annat lära dig mer om informationsklassning, riskanalyser och processkartläggning som fungerar, både när du upprättar arkivredovisningar och när du arbetar med systemutveckling.

En konkret fråga som många brottas med är det långsiktiga bevarandet och i kursen kommer därför vissa säkerhetsaspekter rörande e-arkiv att tas upp.

Välkommen till en aktuell, modern och angelägen tvådagarskurs om informationssäkerhet!

Program

Dag 1

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kursstart

Informationssäkerhet, kort introduktion

 • informationssäkerhetens grundkomponenter
 • lagstiftning som styr informationssäkerheten
 • Riksarkivets föreskriftskrav på informationssäkerhet
 • omvärldsfaktorer som påverkar kraven på informationssäkerhet
 • Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS

12.30Lunch

Gemensamma aktiviteter och förutsättningar för arkivarier och informationssäkerhetsansvariga

 • begrepp som försvårar samarbetet
 • processorienterad informationskartläggning
 • värdering av information
 • informationsklassning
 • riskanalys
 • incidenthantering
 • ansvar och roller

17.00Kursdagen avslutas

Dag 2

08.45Morgonkaffe serveras

09.00Kursstart

Att arbeta med olika standarder

 • ISO 27000 och ISO 33000
 • att införa LIS – hur kommer arkivfrågorna med?

11.30Lunch

Att planera för samarbete

 • kontroll över informationen
 • fysiskt skydd i arkivlokaler
 • e-arkiv
 • gallring
 • dataskydd

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till arkivarier. Du kan ha gått Företagsuniversitetets kurs "Systemvetenskap för arkivarier" tidigare men det är inte nödvändigt.

Mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • fördjupa dina kunskaper om informationssäkerhet
 • hitta samarbetsmöjligheterna mellan arkiv, informationssäkerhet och dataskydd
 • veta hur ditt arbete som arkivarie påverkas av kraven på ökad informationssäkerhet
 • lära dig mer om informationsklassning, riskanalyser och processkartläggning

Övrigt

Kursen varvar teori med praktik. I kursen ingår också den nya boken "Informationssäkerhet, hur gör man?" av kursledaren Fia Ewald.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Fia Ewald

Fia Ewald har arbetat länge med informationssäkerhet i båda offentliga och privata organisationer. Nu är hon konsult i sin egen firma men tidigare har hon bland annat varit enhetschef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet. Fia är en mycket erfaren kursledare med stort intresse för det praktiska genomförandet.