Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systemvetenskap för arkivarier - steg 2

 • Få en djupare inblick i informationssäkerhet
 • Framtidens teknik – hur påverkar den arkivariens roll?
 • När systemet ska arkiveras
Systemvetenskap för arkivarier - steg 2 - kurs

För dig som är arkivarie och vill fördjupa dina kunskaper i IT-teknik och systemvetenskap

Det här är en kurs för dig som redan har vissa kunskaper inom IT-teknik, men behöver se fortsättningen på vad detta innebär inom arkivvärlden mer på djupet. Kanske har du fått med dig en del IT-kunskaper utmed din egen utbildningsväg till att bli arkivarie, kanske har du redan viss erfarenhet av systemvetenskapliga begrepp via dina yrkesprocesser och projekt. Eller så har du på andra sätt fått kunskaper motsvarande Företagsuniversitetets Systemvetenskap för arkivarier – steg 1

I den här kursen om två block – totalt fyra dagar – tar vi den systemvetenskapliga begreppsvärlden ett steg vidare. Det första blocket handlar i sin helhet om informationssäkerhet. Block 2 tittar på nutida och framtida aspekter kring system och de informationsprocesser som genereras. Hur påverkar våra nya arbetssätt de digitala dokumenten? Vad innebär artificiell intelligens i praktiken? Hur påverkar begrepp som Big Data och Business Intelligence våra verksamheter? Dessa och liknande frågeställningar tas upp.

Välkommen till en praktisk och aktuell fördjupningskurs systemvetenskap för arkivarier!

Program

Block 1 – Informationssäkerhet

Dag 1

Introduktion till informationssäkerhet, begrepp m.m.

 • Presentation av ISO 27000-serien och andra relevanta standarder och ramverk
 • Klassificering av information med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
 • Hot och risker samt ”best practices” med avseende på riskreducerande åtgärder
 • Legala krav – en överflygning av relevant lagstiftning inom informations­säkerhetsområdet

Dag 2

Hot och risker, fördjupning

 • Hotaktörernas modus operandi, ett angrepps ”anatomi” m.m.
 • Analysmetoder – hur man urskiljer kronjuveler och guldägg

Social ingenjörskonst

 • Att känna igen ett angrepp
 • Preventiva rutiner

IT-säkerhet

 • Sårbarheter och angreppsvektorer
 • Incidenthantering

Sourcingstrategi och upphandling

 • Juridiska aspekter
 • Kravställning och beställarkompetens - att formulera välavvägda avtal (SLA/OLA)

Trender samt framtida hot och utmaningar

 • Big data, molnet och sakernas internet
 • Algoritmer och artificiell intelligens

Block 2 – Ny teknik och nya trender

Dag 1

 • Digitala signaturer
 • Digitala urkunder
 • Hur långt når PDF/A ?
 • PDF/A och motsvarande tekniker
 • Arkivering av system och databaser

Dag 2

 • Begreppen Data Warehouse, Big Data, Data Mining
 • Business Intelligence och dataanays
 • Hur påverkar detta informationsbevarande?
 • Artificiell Intelligens
 • Augmented Reality, Machine Learning
 • Hur hantera framtiden?

Fakta

Deltagare

Den här kursen vänder sig till dig som redan har vissa kunskaper i IT-teknik och systemvetenskap, men vill gå vidare och fördjupa kunskaperna ytterligare.

Mål

Kursen mål är att ge dig fördjupade kunskaper i informationssäkerhet, kunskaper om nuvarande och framtida aspekter kring system och de informationsprocesser som genereras samt kunskaper om hur Big Data,business intelligence, artificiell intelligens och digitala dokument påverkar verksamheten.

Metod

Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper, föreläsningar varvas med många praktiska övningar samt diskussioner.

Tider

Dag 1 i varje block kl.10-17, dag 2 9-16.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!

Lars Hagstedt

Lars Hagstedt har en bakgrund som yrkesofficer och är fortsatt verksam i Försvarsmakten som informationssäkerhetschef i myndighetens största organisations enhet. Han har gedigen erfarenhet av säkerhetsskydd i allmänhet och informationssäkerhet i synnerhet och har flera personcertifieringar inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Lars är även en omvittnat uppskattad föreläsare och inspiratör inom området.