Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

HR

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om livslångt lärande. Vi berättar om hur vi som organisation och som individer hela tiden arbetar för att bli vassare. Vild omvärldsbevakning blandas med lärdomar från våra egna korridorer.

”Det går att sätta siffror även på mjuka värden”

HR 2024-06-07

- Man tänker kanske inte alltid på att HR även handlar om siffror, inte bara om ”mjuka” värden och att även ”mjuka” värden faktiskt kan omsättas i siffror. Det finns många bra verktyg för att samla, analysera och presentera data, bara med Excel kan man komma långt. Det säger Stefan Livstedt, kursledare på den nya utbildningen "HR Analytics".

Läs mer

”Klimatmätning leder förhoppningsvis på sikt till en bättre värld”

HR 2024-05-27

- För många företag är det numera ett måste att göra hållbarhetsanalys, på grund av de nya EU-direktiven. Men det är ju inte bara rapporten i sig som är det viktiga utan det som mätningen kan leda till, det vill säga en medvetenhet om företagets klimatpåverkan vilket i sin tur förhoppningsvis leder till åtgärder som minskar utsläpp och ökar hållbarheten. Det säger Anton Claésson, som har ett dag om klimatmätning i den nya "Hållbarhetschef - diplomutbildning".

Läs mer

Var ärlig i ditt hållbarhetsarbete

HR 2024-05-17

- Det finns oftast krav, inte bara på din egen organisation, utan även på att du säkerställer dina underleverantörer i alla led vad gäller processer, mål och rutiner, att de lever enligt de krav som finns på både miljö och kollektivavtal. Hållbarhet är så mycket mer än ”bara” miljö. Det inkluderar även sociala frågor, arbetsmiljö, antikorruption och affärsetik. Det säger Karl Sandberg, som är en av kursledarna på utbildningen "Hållbarhetschef - diplomutbildning".

Läs mer

Håll i håll ut för att lyckas med hållbarhetsarbetet

HR 2024-05-07

"Hållbarhetschefen behöver inte bara ha den hårda kunskapen som innebär att känna till hur verksamheten konkret påverkar miljö, klimat och människor. Hen måste även ha den ”mjukare” förmågan att kunna leda förändring, att övertyga ledningen och få med sig medarbetarna. Det handlar om att göra det lätt att göra rätt, för alla. Och att få upp hållbarhet högst upp på agendan även om det konkurrerar med många andra projekt och utvecklingsmål." Det säger Rickard Naring som är en av kursledarna på "Hållbarhetschef - diplomutbildning".

Läs mer

Grönare och smartare investeringar med ESG

HR 2024-03-27

Om kraven på hållbarhetsrapportering känns obehagliga - tag det lugnt. Det är inte så svårt som konsulterna får det att låta. Alla företag som tror att de inte jobbar med hållbarhet, gör det. Åsa Stenborg är hållbarhetsexpert och kursledare för Företagsuniversitetets nya ”Hållbarhetschef – diplomutbildning”. Här har hon skrivit om de nya kraven på företagens hållbarhetsarbete.

Läs mer

Klara, färdiga, hållbarhet

HR 2024-01-29

- Hållbar betyder “tillräckligt stadig för att stå emot påfrestningar”.  Om vi översätter det till hur en organisation ska kunna vara hållbar finns det många perspektiv vi på HR behöver ta hänsyn till, säger Cecilia Jonsson, kursledare på Företagsuniversitetet. Här ger hon några god råd till dig som jobbar med HR och vill ta tag i hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Den artificiella intelligensen - den bästa kollegan du någonsin haft

HR 2024-01-12

AI har övergått från att vara en fantasifull vision till en konkret verklighet som förändrar hur vi samlar in, analyserar och agerar på information. Från algoritmer som exakt förutspår vem som kommer prestera bäst i ett visst jobb, till system som detaljerat analyserar medarbetarsamtal för att förbättra arbetsmiljön och arbetsglädjen. Det skriver Sara Breman om och ger tips om hur du kan börja använda AI i ditt HR-arbete.

Läs mer

"Låt HR vara med från början"

HR 2023-12-11

"Tyvärr är HR inte alltid med i förvärvsprocessen. Och sen blir det inte riktigt som man tänkt sig och man får inte de synergieffekterna man räknat med. Studier visar att majoriteten av alla förvärv misslyckas. Här tror jag att HR kan påverka utfallet till det bättre." Det säger Angelica Goldring, HR-expert och kursledare på den nya kursen "HR:s roll vid förvärv och samgående".

Läs mer

Utveckla HR med hjälp av AI - från rekrytering till exit

HR 2023-11-10

I en värld där teknik konstant omformar hur vi arbetar står HR inför en spännande revolution genom artificiell intelligens (AI). Tillsammans med HR-experten Sara Breman har vi tagit fram en ny utbildning där vi utforskar hur dagens organisationer kan dra nytta av AI för att effektivisera HR-processerna, förbättra medarbetarupplevelsen och driva HR-strategier på nya innovativa sätt. Spännande och högaktuellt!

Läs mer här!

Läs mer